Pilgrim's walk for future

En kurs med sikte på inre och yttre hållbarhet

Vi tror att ett gott liv är möjligt! Vi tror att det går att leva liv där vi inte sliter ut varken oss själva, våra relationer eller vår jord. Trots klimatkris, pandemier och militära hot tror vi att vi tillsammans med varandra kan leva goda och meningsfulla liv. Men vi tror också att vägen dit stavas inre och yttre omställning där ’business as usual’ alltmer framstår som en omöjlighet.

Pilgrim’s Walk for Future började som en gigantisk manifestation på nästan 170 mil. I 103 dagar pilgrimsvandrade en grupp med Annika Spalde i spetsen genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien för att slutligen nå fram till Glasgow och klimatmötet COP26 i början av november. Men vi är inte framme än. Mycket återstår att göra. Vi har en lång väg kvar att gå för att nå fram till såväl yttre som inre hållbarhet.


Från och med hösten 2022 är Pilgrim´s Walk for Future inte bara en klimatvandring utan också en kurs på Vadstena Folkhögskola. Vadstena, en plats dit människor i hundratals år har vandrat för att söka fördjupning, mening och hopp. Kursen vänder sig till dig som tillsammans med andra vill utforska vad ett gott, meningsfullt och hållbart liv skulle kunna innebära. Det är en kurs där vi tillsammans funderar över tillvarons riktigt stora och avgörande frågor, och hur svaren också skulle kunna bli till konkret handling. Under året får du genom fördjupande studier, existentiell reflektion och andlig fördjupning göra en yttre och inre resa där vi tillsammans söker former för ett hållbart liv och ett engagemang för både själens och planetens överlevnad.


Om kursen

Pilgrim´s Walk for Future är en distanskurs på svenska under ett läsår där vi träffas under åtta helger på Vadstena folkhögskola. På plats i Vadstena tar du del av föreläsningar, samtalar, diskuterar och inte minst pilgrimsvandrar. Mellan träffarna fördjupar du dig genom hemuppgifter och där du varje vecka får reflektera tillsammans med andra kursdeltagare genom vår digitala plattform. I kursen ingår en pilgrimsledarkurs där du har möjlighet att förvärva kunskaper och färdigheter för att i slutet av läsåret själv planera och genomföra en klimatvandring.


Kursens utgångspunkt är skärningspunkten mellan klimat och samhälle, pilgrimsvandring och existentiell reflektion. Under kursen utgår vi från pilgrimens sju nyckelord:


  • Frihet

  • Enkelhet

  • Tystnad

  • Bekymmerslöshet

  • Långsamhet

  • Andlighet

  • Delande


Datum för närträffar

16-18 september 2022

14-16 oktober 2022

11-13 november 2022

20-22 januari 2023

17-19 februari 2023

17-19 mars 2023

21-23 april 2023

19-21 maj 2023

Sista ansökningsdatum 7/8.

Antagning sker löpande. Max antal deltagare: 12


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Pilgrims walk of future

Studietakt

Distans, halvfart 50%, två terminer.
När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 8 närträffar.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri men viss materialkostnad kan tillkomma. Kurslitteratur bekostas av kursdeltagare.

Det tillkommer en kursavgift (600 kr) för nyckeltagg, olycksfallsförsäkring, allmän service m.m som vi fakturerar i samband med kursstart.

Måltider ingår ej. Möjlighet finns att äta lunch fredagar.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå.
Läs mer:
Information om CSN & folkhögskola

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

Att bo & studera hos oss

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen på Vadstena folkhögskola

Kursen sker i samarbete med:

Pilgrimscentrum, Vadstena
Forum för lärande och teologi
Svenska kyrkan, Linköpings Stift

Läs mer om Forum för lärande i teologi och utbudet av fortbildning och kurser här!

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Håkan Andersson, pedagog på Vadstena folkhögskola.

hakan.andersson@vadstenafolkhogskola.se