Pilgrim's walk for future

En kurs med fokus på inre och yttre hållbarhet

Vi tror att ett gott liv är möjligt! Vi tror att det går att leva liv där vi inte sliter ut varken oss själva, våra relationer eller vår jord. Trots klimatkris, pandemier och militära hot tror vi att vi tillsammans med varandra kan leva goda och meningsfulla liv. Men vi tror också att vägen dit stavas inre och yttre omställning där ’business as usual’ alltmer framstår som en omöjlighet.

Pilgrim’s Walk for Future började som en gigantisk manifestation på nästan 170 mil. I 103 dagar pilgrimsvandrade en grupp med Annika Spalde i spetsen genom Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien för att slutligen nå fram till Glasgow och klimatmötet COP26 i början av november. Men vi är inte framme än. Mycket återstår att göra. Vi har en lång väg kvar att gå för att nå fram till såväl yttre som inre hållbarhet.  Från och med hösten 2022 är Pilgrim´s Walk for Future inte bara en klimatvandring utan också en kurs på Vadstena Folkhögskola. Vadstena, en plats dit människor i hundratals år har vandrat för att söka fördjupning, mening och hopp. På den här kursen vandrar vi tillsammans när vi har närträffar.

Kursmål Pilgrim´s walk for future

Att ge kunskap, uppmuntran och skäl för ett aktivt hopp gällande inre och yttre hållbarhet och vår planets framtid. Kursen ger verktyg för att hantera klimatoro, tolkningsramar för klimatkrisens effekt på människan och kunskap om miljöorganisationer och möjligheter till engagemang. Du får också kunskap om projektet Pilgrim´s walk for future och en introduktion till ekoteologi, relationen mellan Bibel och miljö samt hur kristen tro kan omsättas i engagemang.  Kursen leder också till att du får ökad förståelse för kopplingen mellan andlighet och miljöutmaningar.

Kursbeskrivning 

Denna kurs är en distanskurs på svenska under ett läsår där vi träffas under åtta helger på Vadstena folkhögskola. På plats i Vadstena tar du del av föreläsningar, samtalar, diskuterar och inte minst pilgrimsvandrar. Mellan träffarna fördjupar du dig genom hemuppgifter och där du varje vecka får reflektera tillsammans med andra kursdeltagare genom vår digitala plattform. I kursen ingår en pilgrimsledarkurs där du har möjlighet att förvärva kunskaper och färdigheter för att i slutet av läsåret själv planera och genomföra en klimatvandring.

Kursinnehåll

Kursens utgångspunkt är skärningspunkten mellan klimat och samhälle, pilgrimsvandring och existentiell reflektion. Under kursen utgår vi från pilgrimens sju nyckelord:Passar den här kursen mig?

Kursen vänder sig till dig som tillsammans med andra vill utforska vad ett gott, meningsfullt och hållbart liv skulle kunna innebära. Det är en kurs där vi tillsammans funderar över tillvarons riktigt stora och avgörande frågor, och hur svaren också skulle kunna bli till konkret handling. Under året får du genom fördjupande studier, existentiell reflektion och andlig fördjupning göra en yttre och inre resa där vi tillsammans söker former för ett hållbart liv och ett engagemang för både själens och planetens överlevnad. 

KURSEN ÄR EJ SÖKBAR LÄSÅRET 24/25

Du ansöker digitalt via SchoolSoft.  

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Antagning och Antagningsprocessen

Du ska ha fyllt 18 år för att studera på folkhögskola.  Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå.
Läs mer: Information om CSN & folkhögskola

Studietakt

50%

Plats

Distanskurs med obligatoriska närträffar

Kurslängd

1 år, dvs 2 terminer

Terminstider

--

Kursen sker i samarbete med

Pilgrimscentrum, Vadstena
Forum för lärande och teologi
Svenska kyrkan, Linköpings Stift

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. Kursen är studiemedelsberättigad hos CSN.

Du kan bo hos oss vid närträffar

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen Vadstena folkhögskola Du bekostar ditt boende på egen hand.
Observa att boende bokas i mån av plats.

Forum för lärande och teologi

Förutom Pilgrim´s walk for future erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Se vårt kursutbud här.

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Lotta Rehn

Kursledare på Vadstena folkhögskola

E-post: lotta.rehn@vadstenafolkhogskola.se