Studerandeekonomi

Som studerande på Vadstena folkhögskola betalar du en terminsavgift inkl. skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service, gemensamma aktiviteter och förbrukningsmaterial. Du får också stå för kostnader för kurslitteratur, kost och boende (om du bor på vårt internat). På folkhögskolan i Vadstena är måltiderna obligatoriska då vi sätter stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap, detta kan inte väljas bort utan ingår i faktureringsbeloppet. Nedan ser du månadsvis belopp. Kostnad för förbrukningsmaterial skiljer sig från linje till linje. Förbrukningsmaterial per termin anges därför separat och adderas till grundbeloppet. 

För deltagare vid vår filial i Motala gäller andra kostnader. Se särskilt avsnitt längre ner på sidan.

Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering grundbelopp HT 2023 (Förbrukningsmaterialkostnad tillkommer.)


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Assistentlinjen)


Totalbelopp = 9 175 + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena med internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp = 26 126 + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Aktiv senior Läs & Res, Kraftkällan)


Studerar 100% fjärrstudier
(Kriminalvårdarlinjen)


Studerar 50% Distansstudier
(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i september inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår vid närträffar. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Studerande vid Tro och Liv

Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Fakturering grundbelopp VT 2024 (Förbrukningsmaterialkostnad tillkommer.)


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Assistentlinjen)


Totalbelopp = 10 125 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp =  29 725 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Aktiv senior Läs & Res, Kraftkällan)

Vid internatboende tillkommer internatkostnad (se ovan).


Studerar 100% fjärrstudier
(Kriminalvårdarlinjen)


Studerar 50% Distansstudier

(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i september inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår vid närträffar. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Studerande Tro och Liv


Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Förbrukningsmaterial. Kostnad anges per termin.


Kurser och linjer på plats i Vadstena


Förbrukningsmaterial. Kostnad anges per termin.


Fjärrundervisning Kriminalvårdarlinjen


Distanskurser


Kurser och linjer på plats i Motala


Räkna ut din månadskostnad - så här gör du

Ex. Studerande på Allmän kurs Profil människa och samhälle som bor på internatet kommer att få en första faktura i september på summan: 9526 kr (dvs grundavgift 9326 kr + kostnad för förbrukningsmaterial på 200 kr) 

Kostnader för dig som är deltagare i Motala

När du studerar i Motala betalar du för förbrukningsmaterial på din linje.  All kurslitteratur ingår i denna kostnad för dig som går svenska språket och viss litteratur för dig som går Aktiv senior, samt studieresor. Du betalar också en terminsavgift där det ingår skolförsäkring, allmän service och gemensamma aktiviteter.  Studerar du vid vår filial i Motala är matobligatorium undantagen då vi saknar egen lunchrestaurang här men du deltagare i gemensamma aktiviteter. 


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering Motala höstterminen 2023:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

Fakturering Motala vårterminen 2024:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

När livet händer - kontakta oss i god tid

Det är viktigt att du planerar din ekonomi under studietiden. Vi hjälper dig gärna med det. Behöver du planeringshjälp kontaktar du din kursledare.

Betalningssvårigheter - kontakta oss direkt

Får du problem med din betalning är det viktigt att du tar en snabb kontakt med oss. Vi hjälper dig med planering av ev. avbetalning.  Kontakta din kursledare i första hand.

Obetalda fakturor - kontakta oss direkt

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. För stora skulder kan innebära att studierna måste avbrytas. Det kan också leda till att deltagaren nekas att studera vidare nästa termin eller läsår. Vid avslutad termin sker en avstämning av deltagarnas skulder och eventuella fordringar skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om deltagaren har kvarvarande skulder fråntas möjligheten till att påbörja nya termin. Förutsättningar från fall till fall kan skilja och bedöms alltid individuellt.  Vadstena folkhögskola premierar samtal och dialog. Alla kan drabbas av oförutsedda händelser som drabbar vår ekonomi. Du är alltid välkommen att direkt informera oss på ekonomiavdelningen om eventuella hinder för betalning så kan vi tillsammans hitta en väg framåt. Du kan alltid ta hjälp av din kursledare.

Avhopp och avbrutna studier 

Skolan tar ut en terminsavgift. Denna terminsavgift faktureras på första fakturan vid varje termin. Om du avbryter dina studier återbetalas ej terminsavgiften. Du har också en månads uppsägningstid om du bor på internat, vilken du behöver betala.

Avdrag vid särskild frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.  Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. 

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 - 15710 eller magnus.ulvan@vadstenafolkhogskola.se 

CSN & studiestöd

Du som är under 20 år – studiehjälp
Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna . Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg och extra tillägg kan du ansöka om hos CSN. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.  Går du Allmän kurs ska du kontakta din hemkommun. De kan hjälpa dig med kostnad för bland annat mat och böcker. 

Är du över 20 år kan du få tilläggsbidrag om du har barn, tilläggslån om du har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. 

Är du arbetslös och börjar studera kan du ha rätt till ett bidrag som kallas för Studiestartsstöd. Läs mer om Studiestartsstöd här.

Omställningsstöd
För att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan du som uppfyller villkoren ansöka om omställningsstöd. Testa om du uppfyller de grundläggande villkoren för att få omställningsstöd här. Uppfyller jag villkoren för omställningsstöd? 

Ansökan Studiemedel dvs studielån och studiebidrag, ansöks via CSN:s hemsida.

Utbetalningsdatum från CSN hittar du på deras hemsida via denna länk.

Ta del av filmen "Studiestöd på folkhögskola" så får du veta mera.

Hos oss är alla våra kurser CSN-berättigade. Det innebär att du har möjlighet att söka om studiestöd hos CSN för att kunna studera på folkhögskola. Din ålder och din situation bestämmer vilka bidrag och lån du kan få. Klicka här för att läsa mera.

Har du frågor och funderingar om studerandeekonomi?

Kontakta i första hand din kursledare. Kontaktuppgifter hittar du här.