Studerandeekonomi

Som studerande på Vadstena folkhögskola betalar du en terminsavgift inkl. skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service och gemensamma aktiviteter och förbrukningsmaterial. Du får också stå för kostnader för kurslitteratur, kost och boende (om du bor på vårt internat). På folkhögskolan i Vadstena är maten obligatorisk då vi sätter stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap, detta kan inte väljas bort. Nedan ser du månadsvis belopp. Kostnad för förbrukningsmaterial skiljer sig från linje till linje. Förbrukningsmaterial per termin anges därför separat och adderas till grundbeloppet.

Fakturering grundbelopp HT 2023 /termin


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Assistentlinjen)


Totalbelopp = 9 175 + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena med internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp = 26 126 + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Aktiv senior Läs & Res, Kraftkällan)


Studerar 100% fjärrstudier
(Kriminalvårdarlinjen)


Studerar 50% Distansstudier
(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i september inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår vid närträffar. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Studerande vid Tro och Liv

Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Fakturering grundbelopp VT 2024 /termin


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Assistentlinjen)


Totalbelopp = 10 125 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp =  29 725 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Aktiv senior Läs & Res, Kraftkällan)

Vid internatboende tillkommer internatkostnad (se ovan).


Studerar 100% fjärrstudier
(Kriminalvårdarlinjen)


Studerar 50% Distansstudier

(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i september inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår vid närträffar. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Studerande Tro och Liv


Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Specifikation förbrukningsmaterial per termin.


Kurser och linjer på plats i Vadstena 
Fjärrundervisning Kriminalvårdarlinjen


Distans 50%


Kurser och linjer på plats i Motala

Förtydligande kostnader deltagare i Vadstena

Matobligatorium. Du betalar endast mat för de dagar då köket är öppet (ej lov, hemstudiedagar etc). För detta är priset redan justerat. 


Förbrukningsmaterial tillkommer. Förteckning över denna kostnad ses ovan linjevis. Kostnaden för förbrukningsmaterial fördelas på samtliga fakturor över terminen. Textillinjen undantagen. Vid frågor kontakta kursledare.


Litteratur kopplat till din linje bekostar du på egen hand. Det kan finnas begagnad litteratur att köpa. Håll utkik där begagnad kurslitteratur säljs. Skolan förmedlar ej litteratur. På vissa linjer ingår viss litteratur i materialkostnaden. Prata med din kursledare. Allmän kurs ingår din kurslitteratur i förbrukningsmaterialsavgiften.


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Kostnader deltagare i Motala

När du studerar i Motala betalar du för förbrukningsmaterial på din linje.  All kurslitteratur ingår i denna kostnad för dig som går svenska språket och viss litteratur för dig som går Aktiv senior, samt studieresor. Du betalar också en terminsavgift där det ingår skolförsäkring, allmän service och gemensamma aktiviteter.  Studerar du vid vår filial i Motala är matobligatorium undantagen då vi saknar egen lunchrestaurang här men du deltagare i gemensamma aktiviteter. 


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering höstterminen 2023:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

Fakturering vårterminen 2024:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

CSN & studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder.  Är du över 20 år kan du få tilläggsbidrag om du har barn, tilläggslån om du har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Ta del av filmen "Studiestöd på folkhögskola så får du veta mera. Utbetalningsdatum från CSN hittar du på deras hemsida via denna länk.

Ansökan

Studiemedel dvs studielån och studiebidrag, ansöks via CSN:s hemsida.

Du som är under 20 år – studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna . Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg och extra tillägg kan du ansöka om hos CSN. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.  Går du Allmän kurs ska du kontakta din hemkommun. De kan hjälpa dig med kostnad för bland annat mat och böcker.

Omställningsstöd
Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig mellan 27 och 62 år som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Nu kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023. Läs mer om omställningsstöd.

När livet händer

Det är viktigt att du planerar din ekonomi under studietiden. Vi hjälper dig gärna med det. Behöver du planeringshjälp kontaktar du din kursledare.

Betalningssvårigheter - kontakta oss direkt

Får du problem med din betalning är det viktigt att du tar en snabb kontakt med oss. Vi hjälper dig med planering av ev. avbetalning.  Kontakta din kursledare i första hand.

Obetalda fakturor - kontakta oss direkt

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. För stora skulder kan innebära att studierna måste avbrytas. Det kan också leda till att deltagaren nekas att studera vidare nästa termin eller läsår. Vid avslutad termin sker en avstämning av deltagarnas skulder och eventuella fordringar skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om deltagaren har kvarvarande skulder fråntas möjligheten till att påbörja nya termin. Förutsättningar från fall till fall kan skilja och bedöms alltid individuellt.  Vadstena folkhögskola premierar samtal och dialog. Alla kan drabbas av oförutsedda händelser som drabbar vår ekonomi. Du är alltid välkommen att direkt informera oss på ekonomiavdelningen om eventuella hinder för betalning så kan vi tillsammans hitta en väg framåt. Du kan alltid ta hjälp av din kursledare.

Avhopp och avbrutna studier 

Skolan tar ut en terminsavgift. Denna terminsavgift faktureras på första fakturan vid varje termin. Om du avbryter dina studier återbetalas ej terminsavgiften. Du har också en månads uppsägningstid om du bor på internat, vilken du behöver betala.

Avdrag vid särskild frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.  Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. 

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se