Studerandeekonomi

Som studerande på Vadstena folkhögskola betalar du en terminsavgift,  materialkostnader samt kurslitteratur. Du får också stå för kostnader för kost och logi, om du bor på vårt internat. På folkhögskolan i Vadstena är maten obligatorisk då vi sätter stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan den ingår då du väljer att studera heltid på plats här.  Studerar du på vår filial i Motala ingår inte matobligatorium då vi där saknar egen restaurang. Längst ner på sidan hittar du information om CSN. Alla våra kurser är CSN-berättigade. Det är viktigt att du planerar din ekonomi under studietiden. Vi hjälper dig gärna med det. Behöver du planeringshjälp kontaktar du din kursledare.

Kostnader deltagare i Vadstena

När du studerar här betalar du för maten och förbrukningsmaterialet på din linje. Du betalar också en terminsavgift där det ingår skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service och din avgift för gemensamma aktiviteter.  Du betalar endast mat för de dagar då köket är öppet (ej lov, hemstudiedagar etc). För detta är priset redan justerat. Du betalar för boendet vid internatboende oavsett om du bor kvar eller inte på lov och studiedagar. Jullovet är helt avdraget, men vill du bo kvar under lovet är det tillåtet.     


Förbrukningsmaterial tillkommer. Förteckning över denna kostnad längre ned på sidan linjevis. Kostnaden för förbrukningsmaterial fördelas på samtliga fakturor över terminen. Textillinjen undantagen. För mer information se nedan. Vid frågor kontakta kursledare.


Litteratur kopplat till din linje bekostar du på egen hand. Det kan finnas begagnad litteratur att köpa. Håll utkik där begagnad kurslitteratur säljs. Skolan förmedlar ej litteratur. På vissa linjer ingår viss litteratur i materialkostnaden. Prata med din kursledare. Allmän kurs ingår din kurslitteratur i förbrukningsmaterialsavgiften.


Bor du på internat ingår frukost och kvällsmat utöver lunch och fika i kostnaden (ej helger). Här ingår också det egna boendet med privat dusch och toalett, el, värme och möblering. Fri tillgång till wifi och gemensamt kök, gemenskapsutrymmen och tvättstuga.


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering höstterminen 2023:


Studerar 100% på plats i Vadstena 


Studerar 100% på plats i Vadstena med internatboende


Studerar 50% på plats i Vadstena

Kostnad för helpension och internatboende tillkommer om du väljer att bo på internat och studera på 50%.


Studerar 100% fjärrstudier Kriminalvårdarlinjen 


Studerar 50% Distansstudier (Ej Tro och Liv)

Matkostnad och ev. boendekostnad vid närträffar tillkommer.


Studerar Kursen Tro och Liv

Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Fakturering vårterminen 2024:


Studerar 100% på plats i Vadstena


Studerar 100% på plats i Vadstena med internatboende


Studerar 50% på plats i Vadstena

Kostnad för helpension och internatboende tillkommer om du väljer att bo på internat och studera på 50%.


Studerar 100% fjärrstudier Kriminalvårdarlinjen 


50% Distansstudier (Ej Tro och Liv)

Matkostnad och ev. boendekostnad vid närträffar tillkommer.


Studerar Kursen Tro och Liv

Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Förbrukningsmaterial per terminen 23/24:


Kurser och linjer på plats i Vadstena 
Fjärrundervisning Kriminalvårdarlinjen


Distans 50%


Kurser och linjer på plats i Motala

Kostnader deltagare i Motala

När du studerar i Motala betalar du för förbrukningsmaterial på din linje.  All kurslitteratur ingår i denna kostnad för dig som går svenska språket och viss litteratur för dig som går Aktiv senior, samt studieresor. Du betalar också en terminsavgift där det ingår skolförsäkring, allmän service och gemensamma aktiviteter.  Studerar du vid vår filial i Motala är maten undantagen då vi saknar egen lunchresaturang här men du deltagare i gemensamma aktiviteter. 


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering höstterminen 2023:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

Fakturering vårterminen 2024:


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

När livet händer

Betalningssvårigheter - kontakta oss direkt

Får du problem med din betalning är det viktigt att du tar en snabb kontakt med oss. Vi hjälper dig med planering av ev. avbetalning.  Kontakta din kursledare i första hand.

Obetalda fakturor - kontakta oss direkt

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. För stora skulder kan innebära att studierna måste avbrytas. Det kan också leda till att deltagaren nekas att studera vidare nästa termin eller läsår. Vid avslutad termin sker en avstämning av deltagarnas skulder och eventuella fordringar skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om deltagaren har kvarvarande skulder fråntas möjligheten till att påbörja nya termin. Förutsättningar från fall till fall kan skilja och bedöms alltid individuellt.  Vadstena folkhögskola premierar samtal och dialog. Alla kan drabbas av oförutsedda händelser som drabbar vår ekonomi. Du är alltid välkommen att direkt informera oss på ekonomiavdelningen om eventuella hinder för betalning så kan vi tillsammans hitta en väg framåt. Du kan alltid ta hjälp av din kursledare.

Avhopp och avbrutna studier 

Skolan tar ut en terminsavgift. Denna terminsavgift faktureras på första fakturan vid varje termin. Om du avbryter dina studier återbetalas ej terminsavgiften. Du har också en månads uppsägningstid om du bor på internat, vilken du behöver betala.

Avdrag vid särskild frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.  Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. 

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se 

Uppsägning av internatboende i förtid

Väljer du att flytta eller avsluta dina studier på eget initiativ åberopar Vadstena folkhögskola en uppsägningstid om 1 månad i samband med befintlig månads utgång. Vid ev uppsägning i förtid debiteras Hyrestagaren hel nästkommande månad och har rätt att bruka boendet till dess sista dag.  Observera att du är skyldig att återlämna nyckel och ev. tagg, flyttstäda och skriftligen säga upp ditt boende. Kontakta receptionen så berättar vi mera.  Om du inte följer skolans drogpolicy och regler för internatboende kan det leda till att du inte får bo kvar. Då studier avslutas i samband med ordinarie höst- eller vårtermins avslutning gäller utflytt med omedelbar verkan på avslutningsdagen. Ingen uppsägning behövs.

CSN & studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder.  Är du över 20 år kan du få tilläggsbidrag om du har barn, tilläggslån om du har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Ta del av filmen "Studiestöd på folkhögskola så får du veta mera. Utbetalningsdatum från CSN hittar du på deras hemsida via denna länk.

Ansökan

Studiemedel dvs studielån och studiebidrag, ansöks via CSN:s hemsida.

Du som är under 20 år – studiehjälp

Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna . Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg och extra tillägg kan du ansöka om hos CSN. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.  Går du Allmän kurs ska du kontakta din hemkommun. De kan hjälpa dig med kostnad för bland annat mat och böcker.

Omställningsstöd
Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig mellan 27 och 62 år som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden. Nu kan du söka omställnings­studiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023. Läs mer om omställningsstöd.