Studerandeekonomi

CSN & studiestöd

Hos oss är alla våra kurser CSN-berättigade. Det innebär att du har möjlighet att söka om studiestöd hos CSN för att kunna studera på folkhögskola. Din ålder och din situation bestämmer vilka bidrag och lån du kan få. Klicka här för att läsa mera.

Du som är under 20 år – studiehjälp
Till och med vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna . Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg och extra tillägg kan du ansöka om hos CSN. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.  Går du Allmän kurs ska du kontakta din hemkommun. De kan hjälpa dig med kostnad för bland annat mat och böcker.

Inackorderin­gstillägg är ett bidrag som du som är under 20 år kan få om du behöver bo och studera på en annan ort än på hemorten. För att få inackorderings­tillägg ska du ha en restid, tur och retur, på minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och skolan. Restiden beräknas med allmänna kommunikationer, till exempel buss eller tåg. Du kan ansöka om inackordering­stillägg från CSN: Inackorderingstillägg – Bidrag på fristående gymnasieskola eller folkhögskola - CSN 

Är du över 20 år kan du få tilläggsbidrag om du har barn, tilläggslån om du har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. 

Är du arbetslös och börjar studera kan du ha rätt till ett bidrag som kallas för Studiestartsstöd. Läs mer om Studiestartsstöd här. Det finns också flera bidragsmöjligheter beroende på livssituation till exempel om du är förälder eller har funktionsvariation och studerar. Läs mer här.

Omställningsstöd
För att stärka din ställning på arbetsmarknaden kan du som uppfyller villkoren ansöka om omställningsstöd. Testa om du uppfyller de grundläggande villkoren för att få omställningsstöd här. Uppfyller jag villkoren för omställningsstöd? 

Ansökan Studiemedel dvs studielån och studiebidrag, ansöks via CSN:s hemsida.

Utbetalningsdatum från CSN hittar du på deras hemsida via denna länk.

Kostnader för deltagare vid Vadstena folkhögskola

Som studerande på Vadstena folkhögskola betalar du en terminsavgift. I terminsavgiften ingår skolförsäkring, nyckeltagg, allmän service och gemensamma aktiviteter. Du betalar också en summa för förbrukningsmaterial. På folkhögskolan i Vadstena är måltiderna obligatoriska då vi sätter stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap, detta kan inte väljas bort utan ingår i faktureringsbeloppet. Du får stå för dina egna kostnader för kurslitteratur och boende (om du bor på vårt internat), för dig som studerar med CSN ingår sådana kostnader i den summa du erhåller. 

Nedan ser du månadsvis belopp som vi fakturerar dig när du studerar hos oss. Kostnad för förbrukningsmaterial skiljer sig från linje till linje. Ingår inte i grundbeloppet, utan faktureras utöver. 

För deltagare vid vår filial i Motala gäller andra kostnader då måltidsobligatorium inte finns vid denna enhet. Se särskilt avsnitt längre ner på sidan avseende dina kostnader.

Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Fakturering grundbelopp

VT 2024 


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Assistentlinjen)


Totalbelopp = 10 125 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp =  29 725 kr + förbrukningsmaterial (400-2500 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Läs & Res, Kraftkällan)

Vid internatboende tillkommer internatkostnad (se ovan).


Studerar 100% fjärrstudier
(Kriminalvårdarlinjen)


Studerar 50% Distansstudier

(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i februari inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår i summan. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Du som går Guidelinjen har en närträff mer än övriga distanskurser, varför den sista närträffens måltider tillkommer.


Studerande Tro och Liv


Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

HT 202


Studerar 100% på plats i Vadstena
(Allmän kurs, Hantverkslinjen, Textillinjen, Textil Fördjupningsår, Pilgrimsvägen, Socialpedagog på plats)


Totalbelopp = 9 175 + förbrukningsmaterial (400-3200 kr beroende på linje)


Studerar på plats i Vadstena med internat inkl. kost och logi.


Totalbelopp = 26 126 + förbrukningsmaterial (400-3200 kr beroende på linje)


Studerar 50% på plats i Vadstena

(Läs & Res)


Studerar 100% fjärrstudier
(Socialpedagog i fjärrundervisning)


Studerar 50% Distansstudier
(Guidelinjen, Mönsterkonstruktion, Kulturvård)

Summan för fakturering i september inkluderar 4 närträffar per termin. Viss mat (förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagsfika) ingår i summan. Frukost och kvällsmat löser du på egen hand.


Du som går Guidelinjen har en närträff mer än övriga distanskurser, varför den sista närträffens måltider tillkommer.


Studerande vid Tro och Liv

Matkostnad och boendekostnad vid närträffar tillkommer enligt två valbara alternativa upplägg. Mer information på Tro och livs kurssida

Kostnad kurs- och förbrukningsmaterial per termin

Till läsåret 24/25  kommer prisjustering ske. Mer information kommer. 


Kurser och linjer på plats i Vadstena


Till läsåret 24/25  kommer prisjustering ske. Mer information kommer.


Fjärrundervisning


Distanskurser


Kurser och linjer på plats i Motala


Distans/Fjärr med närträffar - Boende tillkommer

Är du studerande på distans/fjärr och har närträffar tillkommer boendekostnad utöver grundfakturering. 

Du kan bo på skolans vandrarhem i mån av plats. Som deltagare får du rabatt om du bokar via vår bokningsportal och anger vilken kurs du går i rutan noteringar när du fullföljer din bokning. Ordinarie pris är 890 kr per natt. Ditt pris blir istället 735 kr per natt, förutsatt att du bokat på rätt sätt.

Räkna ut din månadskostnad - så här gör du

Kostnader för dig som är deltagare i Motala

När du studerar i Motala betalar du för förbrukningsmaterial på din linje.  All kurslitteratur ingår i denna kostnad för dig som går svenska språket och viss litteratur för dig som går Aktiv senior, samt studieresor. Du betalar också en terminsavgift där det ingår skolförsäkring, allmän service och gemensamma aktiviteter.  Studerar du vid vår filial i Motala är matobligatorium undantagen då vi saknar egen lunchrestaurang här men du deltagare i gemensamma aktiviteter. 


Prisjusteringar kan förekomma inför ny termin. Till läsåret 24/25  kommer prisjustering ske. Mer information kommer. 

Fakturering Motala höstterminen 2023:

Till läsåret 24/25  kommer prisjustering ske. Mer information kommer. 


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

Fakturering Motala vårterminen 2024:

Till läsåret 24/25  kommer prisjustering ske. Mer information kommer. 


Allmän kurs: Svenska språket i Motala


Aktiv senior Motala

När livet händer - kontakta oss i god tid

Det är viktigt att du planerar din ekonomi under studietiden. Vi hjälper dig gärna med det. Behöver du planeringshjälp kontaktar du din kursledare.

Betalningssvårigheter - kontakta oss direkt

Får du problem med din betalning är det viktigt att du tar en snabb kontakt med oss. Vi hjälper dig med planering av ev. avbetalning.  Kontakta din kursledare i första hand.

Obetalda fakturor - kontakta oss direkt

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. För stora skulder kan innebära att studierna måste avbrytas. Det kan också leda till att deltagaren nekas att studera vidare nästa termin eller läsår. Vid avslutad termin sker en avstämning av deltagarnas skulder och eventuella fordringar skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om deltagaren har kvarvarande skulder fråntas möjligheten till att påbörja nya termin. Förutsättningar från fall till fall kan skilja och bedöms alltid individuellt.  Vadstena folkhögskola premierar samtal och dialog. Alla kan drabbas av oförutsedda händelser som drabbar vår ekonomi. Du är alltid välkommen att direkt informera oss på ekonomiavdelningen om eventuella hinder för betalning så kan vi tillsammans hitta en väg framåt. Du kan alltid ta hjälp av din kursledare.

Avhopp och avbrutna studier 

Skolan tar ut en terminsavgift. Denna terminsavgift faktureras på första fakturan vid varje termin. Om du avbryter dina studier återbetalas ej terminsavgiften. Du har också en månads uppsägningstid om du bor på internat, vilken du behöver betala.

Avdrag vid särskild frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.  Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. 

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande.

Har du frågor och funderingar om studerandeekonomi?

Kontakta i första hand din kursledare. Kontaktuppgifter hittar du här.