Våra lokaler

Olika byggnader som omringar parken

Charmiga hus vid Vätterns strand

När du går runt på folkhögskolans område kommer du att känna lugnet och historiens vingslag. Flera av husen vid Vätterns strand är från medeltiden och här står ett av Sveriges allra äldsta profana hus, byggt redan på 1200-talet. Klosterkyrkan, en gammal klenod från 1400-talet uppfördes enligt den heliga Birgittas anvisningar, och ligger granne med oss. Folkhögskolan bildades redan 1945 och är belägen i gamla Birgittinerklostrets aplagård. 

Idag finns skolan i flera olika byggnader som omringar den fina parken.  I alla skolans lokaler har du omedelbar närhet till Vätterns vågor och livet på folkhögskolan ackompanjeras av undersköna solnedgångar, rasande stormar, glittrande vågplask och gnistrande isskulpturer. Restaurangen och Internatet ligger längs med strandlinjen, straxt bredvid Tornhuset.  Mitt i parken finns Empirevillan där olika grupper och konferensgäster ofta bor och har möten. På andra sidan parken hittar du Trefaldighetsgården där våra hantverkslinjer håller till och där också den unika Trefaldighetskyrkan, som vi ibland besöker vid högtider. Nedan kan du se en karta över området och läsa mer om våra olika byggnader.

Restaurangen 

Här finns skolans matsal. I denna byggnad finner du också receptionen. Här möts skolans deltagare och gäster som är boende på vårt vandrarhem eller är konferensgäster hos oss. Här finns skolans intranät där information för veckan visas.

Här inryms också naturligtvis skolans gemytliga restaurang och köket. Visste du att vårt kök vunnit pris för sin goda mat? En trappa upp finns sällskapsrum och skolans samlingssal Arken. Denna med balkong som vetter mot Vätterns underbara strand.

Matsalen ritades av Nils Tesch, en av landets största  arkitekter och stod klart 1971.

Internatet 

Internatet ligger centralt på skolans område och vackert placerat mellan grönområde och Vätterns vackra strandlinje. 

Internatet stod klart 1971 och  ritades av Nils Tesch, en av landets största  arkitekter.

Tornhuset 

Tornhuset är vår vita byggnad som möter den som kommer via Strandpromenaden. Det är ett gammalt vattentorn från 1800-talet och inrymmer idag expedition, personalrum, personalmatsal, toaletter och lektionssalar.

Detta byggdes 1869 i syfte av att vara det dåvarande mentalsjukhusets kök. Maten som lagades där forslades sen ut till sjukhusets olika avdelningar i staden med hjälp av häst och en vagn som rullade på räls genom staden. Efter att byggnaden totalrenoverats, flyttade folkhögskolan in 1962, i detta hus som blev skolans första alldeles egna lokaler.

Empirevillan 

Denna byggnad ligger i parken och är från 1840-talet. I huset finns 13 enkel- eller dubbelrum, sällskapsrum och konferenslokal med grupprum. Alla med en vacker prägel.

Byggnaden uppfördes c:a 1840 som konvalescenthem för hospitalet. När det på 1860-talet skedde en könsuppdelning av patienterna på hospitalet omvandlades byggnaden till kvinnoavdelning, ” Första klassen kvinns”, d v s kvinnliga patienter som hade det så väl ställt att de  kunde betala för sin vistelse. (Samtidigt  skedde en ombyggnad av de två flygelbyggnaderna vid Dahlströmska gården på andra sidan Lastköpingsgatan (nuvarande Rum och frukost) så att de blev ”Första klassen mans”.) 

Empirvillan ligger vackert centralt i folkhögskolans park och används idag som lokal för konferenser och som vandrarhem plus, för den som vill bo lite extra fint.

Trefaldighetskyrkan 

I mitten av 1700-talet var de dåvarande träbyggnaderna från 1702 i så dåligt skick att de måste ersättas av stenhus. Då byggdes Trefaldighetskyrkan i dess första utseende och ersatt den tidigare "Fattigkyrkan". Kyrkan invigdes med pompa och ståt 1750. Biskopen och landshövdingen var på plats och kanoner avfyrades på innergården. Kyrkan låg då på bottenvåningen där Haydensalen är idag.

Sin nuvarande utformning fick Trefaldighetsgården vid en ombyygnad 1859-1861. Då revs den gamla kyrkan, flyglarna påbyggdes till två våningar och förlängdes till nuvarande storlek samt förenades i en fondbyggnad inrymmande kyrkan på övervåningen.

Trefaldighetsgården 

Byggnaden har fått sitt namn efter den kyrka som som finns i fastigheten, Trefaldighetskyrkan. Huset har en lång och intressant historia som hospital med egen församling och kyrka. Den nuvarande kyrkan härrör från mitten av 1800-talet.

1702 uppfördes ett antal byggnader i trä på den plats där Trefaldighetsgården står idag. Redan i mitten av 1700-talet var byggnaderna i så dåligt skick att de måste ersättas av stenhus. Gården är uppförd med två längor och en mellanliggande kyrka. I dessa lokaler satt den legendariska ”Predikare-Lena” inspärrad 1808-1828. 1860 byggdes huset om igen och kyrkan flyttades upp en våning. Anläggningen har sedan hört till Birgittas sjukhus till 1977 då folkhögskolan fick disponera byggnaden. Idag är skolan hyresgäster här och lokalerna används idag som våra hantverkslinjers lektionssalar.

Karta över byggnadernas placering.