Aktiv senior

Halvfartskurs för dig som vill vara aktivt dagledig.

Aktiv senior - Halvfartskurs för daglediga i Vadstena


För dig som är dagledig men vill fortsätta att vara aktiv. Målsättningen med kurserna är att du skall få nya insikter och kunskaper samt fräscha upp de gamla. Vi hoppas att du ska skall få uppleva en ökad livskvalité och en berikande social gemenskap tillsammans med andra människor med samma mål.


De ämnen som studeras varierar något år från år men ofta återkommande ämnen är: samhällsorientering, musik, historia, filosofi, livsåskådning, litteratur, psykologi, digitalisering. Ibland genomförs även gemensamma resor och studiebesök.


Det finns två grupper med samma kursplan. Grupperna träffas på skolan två eftermiddagar i veckan under läsåret. Träffarna kommer att äga rum eftermiddagar varje helgfria måndagar och torsdagar varje vecka. Varje träff är 4,5 timmar inklusive fika och rast. Alla deltagare på skolan deltar under terminerna i olika obligatorisk kursövergripande aktiviteter där demokrati, hållbar utveckling, mångfald och kultur är temaområden som förekommer. Dessa skolgemensamma aktiviteter kan vara ett veckovis återkommande lektionspass eller hel- och halvdagar under läsåret.

Nästa kursstart: Augusti 2023

Ansökningsperiod:


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):

Öppnas sista veckan i november.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

Avgifter from HT 2022

Undervisningen är kostnadsfri. Som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift. Den består av omkostnader för material och undervisningsmaterial. Du betalar även en avgift för måltider, terminsavgift och andra deltagaraktiviteter som förekommer under läsåret.

Kostnad för eventuell kurslitteratur kan tillkomma.

Avgift, studerande i Vadstena: 1625 kr/termin

OBS!

Betala först när du får en faktura skickad till dig.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se