Aktiv senior - Halvfartskurser för daglediga i Motala och Vadstena


För dig som är dagledig men vill fortsätta att vara aktiv. Målsättningen med kurserna är att du skall få nya insikter och kunskaper och fräscha upp de gamla. Vi hoppas att du ska skall få uppleva en ökad livskvalité och en berikande social gemenskap tillsammans med andra människor med samma mål.

Det finns 4 grupper, två i Vadstena och två i Motala.

I Motala äger undervisningen rum i Charlottenborg tre för- eller eftermiddagar i veckan, tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 – 12.30 eller 14 – 17. Utöver detta görs studiebesök, kulturarrangemang och egna aktiviteter som motsvarar ca 1 – 2 h i veckan (sammanlagt 10 – 11 h/vecka).

I Vadstena äger undervisningen rum två eftermiddagar i veckan, måndagar och torsdagar kl. 12.30 – 17.00.

Med start hösten 2019 kommer det i Vadstena finnas möjlighet att nosa på de andra kurserna på skolan samt träffa studerande från olika kurser. Det kommer också finnas flera valmöjligheter mellan ämnen.

För flertalet kommer de två första passen på måndagar förläggas till några av skolans övriga kurser.

Det sista passet på måndagar och torsdagar kommer vara avsatt för daglediga och då erbjuder vi olika ämnen. Ämnena varierar något år från år men ofta återkommande ämnen är: Samhällsorientering, musik, historia, filosofi, livsåskådning.

Övrigt i Vadstena

Alla studerande på skolan möts en eftermiddag i veckan för att göra en gemensam ”Bildningsresa”. Tillfället ger möjlighet för fler möten över kursgränserna och för att bilda oss i olika frågor. Ämnena som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.

Just nu har vi inga lediga platser kvar!

Ansökan öppnar febr 2020

ANSÖK GÄRNA HÄR! Digitalt via SchoolSoft

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Aktiv senior

Kurstider

Höstterminen: 2019-08-15 - 2019-12-18

Vårterminen: 2020-01-09- 2020-06-03


Avgifter för vårterminen 2019

Studerande i Motala: 1000 kr/termin

Studerande i Vadstena: 1450 kr/termin

I avgiften ingår visst studiematerial samt måltider 3-4ggr/termin i samband med skolans gemensamma fester. I Vadstena ingår även eftermiddagskaffe.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

David Larsson eller Håkan Andersson

david.larsson@vadstenafolkhogskola.se

hakan.andersson@vadstenafolkhogskola.se