Allmän kurs

Svenska språket

Allmän kurs Profil: svenska språket


Allmän kurs
Profil: Svenska språket 100% på grundskolenivå är kursen för dig som vill studera på heltid och har svenska som andraspråk men som saknar behörighet till att studera på gymnasienivå och som vill bli bättre på att tala, läsa och skriva svenska. Du läser framför allt svenska, samhällskunskap och matematik.

Kursen är för dig som läst färdigt SFI, eller språkintroduktion, som har bott i Sverige ett tag men som saknar delar av grundskolan.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola deltar de studerande i kursövergripande verksamhet med inriktning inom demokrati, kultur och bildning. Det kan till exempel vara temadagar, föreläsningar eller studiebesök. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter.

Allmän kurs Profil: svenska språket bedrivs i Motala

Undervisningen sker oftast i våra lokaler i Charlottenborgs centrum, Lustigkullevägen 4, Motala. Vid några tillfällen per termin bedrivs undervisningen i Vadstena eller på annan ort.


Antagning

När du har skickat in din ansökan kommer vi bjuda in till en intervju. Efter det får du svar på om du blir erbjuden en plats. Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till Allmän kurs Profil: Svenska språket - grundskolenivå gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På Allmän kurs Profil: Svenska språket - grundskolenivå tar vi hänsyn till följande punkter:


  • Skolan bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen.

  • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

  • Vilken hjälp skolan kan erbjuda den sökande.

  • Är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se

Nästa kursstart: Januari 2023

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Fokus svenska språket 100%

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart vårtermin (januari):
Öppnas andra veckan i september.

Sista ansökningsdag 30 november.


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):

Öppnas sista veckan i november.
Sista ansökningsdag 31 mars.

Studietakt

Heltid, 100%, Grundskolenivå

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Kurslängd

1-2 år

Plats

Motala, Charlottenborgs centrum

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Allmän kurs

Kursnivå: Grundskolenivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift den består av omkostnader för material och undervisningsmaterial. Du betalar även en avgift för skolgemensamma deltagaraktiviteter.

Se mer info under Studerandeekonomi

Antagningsvillkor

Du ska ha läst SFI. Du ska ha fyllt 18 år. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07