Om ansökan

Ansökningsrutiner

För att antas som deltagare på någon av våra utbildningar måste man normalt ha fyllt 18 år och bedömas kunna följa undervisningen på den utbildning man sökt till. Det betyder att man måste ha de förkunskaper som varje utbildning förutsätter. Deltagare kan få pedagogiskt stöd vid funktionsvariationer.

Vi har kursstart för alla kurser i augusti varje år. Vi börjar ta emot ansökningar från första måndagen i februari och stänger ansökan när kursen är full, senast veckan före skolstart. För kurser som börjar på vårterminen öppnar vi ansökningarna första måndagen i september. Under respektive utbildning finns uppgifter om sista ansökningsdag och kurstider samt kontaktuppgifter till kursens linjeledare.

Det är linjeledaren i samråd med berörda lärare som ansvarar för antagningen. Som en del i antagningsarbetet kan referenspersoner, tidigare skola, arbetsgivare eller liknande kontaktas. I de flesta fall kallas den sökande till intervju.

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall finns möjlighet att skriva ut en blankett och skicka per post.

Ansökan

Du söker enklast via ansökningslänken för den utbildning du är intresserad av. Den går till folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft där din ansökan kommer att hanteras. Där kan du söka flera utbildningar både hos oss och till andra folkhögskolor. Du kan också följa status för din ansökan, ändra i den, komplettera och läsa meddelanden. Du kan även bekräfta din plats på en utbildning du blivit antagen till.

Klicka på den utbildning du vill söka till. För att påbörja din ansökan behöver du först skapa ett konto med dina personuppgifter. När du har skapat ditt konto kan du logga in för att göra ansökan och ladda upp dokument.

Se till att ha detta förberett när du ska skicka in din ansökan:

· Referenser: namn och telefonnummer till två referenser som du inte är släkt med

· Personligt brev som kort berättar vem du är – kort historik, egenskaper, styrkor, intressen, varför du söker just denna utbildning samt ambitioner och framtidsmål

Vi behöver även:

· Personbevis för studier. Om du har e-legitimation eller mobilt Bank-ID kan du själv skriva ut personbeviset från skatteverkets hemsida eller ringa 0771–567 567

· Betyg och anställningsbevis

Personbevis och betyg kan också skickas in per post eller mail i efterhand.


OBS! Du har bara 30 minuter på dig att fylla i ansökningsformuläret innan du blir utloggad av systemet (‘SchoolSoft). Om du behöver längre tid på dig att svara, bör du skriva dina svar på din egen dator och sedan kopiera över dem till formuläret. Om du överskrider 30 minuter kommer din ansökan inte att registreras.


Ansökan på blankett

Saknar du möjlighet att ansöka digitalt i systemet kan du istället använda den blankett som är kopplad till respektive kurs. Skriv ut, fyll i blanketten och skicka till adress:

Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 Vadstena.

Väljer du att ansöka på blankett kommer vi att lägga in din ansökan i SchoolSoft och skapa ett användarkonto åt dig.


Så här går vår ansökningsprocess till

Vi har tre ansökningsperioder för våra ansökningar.

Om vi har fått tillräckligt många sökande efter första perioden stängs ansökningsmöjligheterna. Om det finns platser kvar fortsätter vi att ta emot ansökningar enligt perioderna nedan. I mån av plats kan du skicka in en ansökan även efter 16 juni, men den kommer då inte att hanteras före 9 augusti.

Till höstterminen:

 1. Första måndagen i februari – 31 mars

 2. 6 april – 10 maj

 3. 17 maj – 16 juni

Till vårterminen:

 1. Första måndagen i september – 29 oktober

 2. 8 november – 1 december

 3. 8 december – löpande fram till veckan före skolstart


 • När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse både via dina sidor på SchoolSoft samt mail.


 • När ansökan är komplett kommer en kallelse att skickas ut via mail och sms till en tid för en intervju. Den kan genomföras antingen vid ett telefonsamtal, med Google Meet eller genom att du kommer hit till skolan för att träffa kursens linjeledare. Intervjun är lika mycket ett tillfälle för dig att få veta mer om skolan som det är för oss att få veta mer om dig. Under intervjun får du information om skolan och kursen. Du har även möjlighet att få svar på dina frågor och, för dig som är på plats, titta på skolans lokaler. Det vi vill veta om dig är framför allt vad du har gjort tidigare och varför du söker till skolan. Under intervjun tittar vi på dina tidigare betyg samt andra intyg. Vi kommer också att ställa några standardfrågor utifrån skolans policy. Vår strävan är att vara två intervjuare vid varje antagningsintervju för att kvalitetssäkra antagningsprocessen.


 • Efter intervjun kan referenser komma att kontaktas, så ange i din ansökan namn och telefonnummer till två personer som du inte är släkt med.


 • Antagningsbesked skickas till dig efter genomförd intervju och inom två veckor efter att periodens ansökningstid gått ut. Om du blivit antagen kommer vi även att skicka ut ett mail där du kan bekräfta din plats på kursen och få information om skolans policy samt våra avgifter. Vi behöver få besked både om du tackar ja eller nej till din utbildningsplats och det kan du göra antingen genom att ändra status i dina sidor på SchoolSoft, eller genom att svara på mailet. När du tackar ja till din plats bekräftar du samtidigt att du via den bifogade länken läst informationen om skolans regler och policys.


 • Inför terminsstarten kommer ett välkomstbrev att skickas ut via mail där även information till dig som ska bo på internatet bifogas.