Om ansökan

Ansökningsrutiner

Antagningsintervjuer samt antagningar till kurserna sker löpande fram till den 22 april. Det innebär att en kurs kan bli fullsatt innan ansökningsperioden är slut. Om det finns platser kvar på kursen kan du skicka in en ansökan, men om ansökan kommer in efter början av juni, kommer den inte att hanteras förrän tidigast i augusti då pedagogerna återupptar arbetet efter sommarens ledighet.


För att antas som deltagare på någon av våra utbildningar måste man normalt ha fyllt 18 år och bedömas kunna följa och tillgodogöra sig undervisningen på den utbildning man sökt till. Det betyder att man måste ha de förkunskaper som varje utbildning förutsätter.

Det krävs även att du som söker ska ha:

 • skickat in en komplett ansökan (personligt brev, två referenser, betyg/intyg och personbevis)

 • varit fri från eventuella missbruksproblem av alkohol och/eller droger i minst ett år

 • blivit kallad till och deltagit i en antagningsintervju

 • bedömts vara motiverad att studera på Vadstena folkhögskola


På respektive kurs kan du läsa om vilka ytterligare antagningskriterier som gäller för kursen.


Ett antal av de sökande kallas till intervju. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats. Urvalet görs utifrån lämplighet i form av tidigare studier, arbetslivserfarenhet samt samtal med referenser. Vidare väger vi in faktorer som att sätta samman en bra fungerande kursgrupp med en blandning av kön, ålder, erfarenheter och kompetenser samt personlig mognad/lämplighet för utbildningen. Det innebär att en samlad helhetsbedömning ligger till grund för antagning eller avslag.

Vi reserverar oss för att kurser i undantagsfall kan komma att ställas in om det inte finns tillräckligt många lämpliga sökande.


Ansökan

Du söker enklast via ansökningslänken för den utbildning du är intresserad av. Den går till folkhögskolornas gemensamma system SchoolSoft där din ansökan kommer att hanteras. Där kan du söka flera utbildningar både hos oss och till andra folkhögskolor. Du kan också följa status för din ansökan, ändra i den, komplettera och läsa meddelanden. Du kan även bekräfta din plats på en utbildning du blivit antagen till.

Klicka på den utbildning du vill söka till. För att påbörja din ansökan behöver du först skapa ett konto med dina personuppgifter. När du har skapat ditt konto kan du logga in för att göra ansökan och ladda upp dokument.

Se till att ha detta förberett när du ska skicka in din ansökan:

· Referenser: namn och telefonnummer till två referenser som du inte är släkt med

· Personligt brev som kort berättar vem du är – kort historik, egenskaper, styrkor, intressen, varför du söker just denna utbildning samt ambitioner och framtidsmål

· Personbevis för studier. Om du har e-legitimation eller mobilt Bank-ID kan du själv skriva ut personbeviset från skatteverkets hemsida eller ringa 0771–567 567

· Betyg och intyg som är relevanta för din ansökan


OBS! Du har bara 30 minuter på dig att fylla i ansökningsformuläret innan du blir utloggad av systemet (‘SchoolSoft). Om du behöver längre tid på dig att svara, bör du skriva dina svar på din egen dator och sedan kopiera över dem till formuläret. Om du överskrider 30 minuter kommer din ansökan inte att registreras.

Ansökan på blankett

Saknar du möjlighet att ansöka digitalt i systemet kan du istället använda den blankett som är kopplad till respektive kurs. Skriv ut, fyll i blanketten och skicka till adress:

Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 Vadstena.

Väljer du att ansöka på blankett kommer vi att lägga in din ansökan i SchoolSoft och skapa ett användarkonto åt dig.


Kursstarter

Vi har kursstart för alla kurser i augusti varje år. Vi börjar ta emot ansökningar från första måndagen i februari och stänger ansökan när kursen är full, senast veckan före skolstart. För kurser som börjar på vårterminen öppnar vi ansökningarna första måndagen i september. Under respektive utbildning finns uppgifter om kurstider samt kontaktuppgifter till kursens linjeledare.

Så här går vår ansökningsprocess till

Vi har tre ansökningsperioder för våra ansökningar.

Antagningsintervjuer samt antagningar till kurserna sker löpande fram till den 22 april. Det innebär att en kurs kan bli fullsatt innan ansökningsperioden är slut. När vi har fått tillräckligt många sökande stängs ansökningsmöjligheterna.

Om det finns platser kvar fortsätter vi att ta emot ansökningar enligt perioderna nedan. I mån av plats kan du till höstterminens kursstarter skicka in en ansökan även efter mitten av juni, men den kommer då inte att hanteras före början av augusti.

Till höstterminen:

 1. Februari - april

 2. Maj

 3. Juni - första arbetsdag i augusti

Till vårterminen:

 1. Första måndagen i september – sista november

 2. Sista november – början av december

 3. Början av december – löpande fram till veckan före skolstart • När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse både via dina sidor på SchoolSoft samt mail.


 • Om ansökan inte är komplett kommer du att behöva komplettera med de uppgifter som saknas. Ett antal av de sökande kallas till intervju via mail. Ur denna grupp erbjuds sedan några en plats och andra en reservplats.


 • Intervjun kan genomföras antingen vid ett telefonsamtal, med Google Meet eller genom att du kommer hit till skolan för att träffa kursens linjeledare. Intervjun är lika mycket ett tillfälle för dig att få veta mer om skolan som det är för oss att få veta mer om dig. Under intervjun får du information om skolan och kursen. Du har även möjlighet att få svar på dina frågor och, för dig som är på plats, titta på skolans lokaler. Det vi vill veta om dig är framför allt vad du har gjort tidigare och varför du söker till skolan. Under intervjun tittar vi på dina tidigare betyg samt andra intyg. Vi kommer också att ställa några standardfrågor utifrån skolans policy. Vår strävan är att vara två intervjuare vid varje antagningsintervju för att kvalitetssäkra antagningsprocessen. Det är linjeledaren i samråd med berörda lärare som ansvarar för antagningen. Som en del i antagningsarbetet kontaktas referenspersoner, efter intervjun.


 • Bland de sökande som genomfört intervju görs ett urval. Urvalet görs utifrån lämplighet i form av tidigare studier, arbetslivserfarenhet, personlig mognad och personlig lämplighet för utbildningen. Vi väger också in faktorer som att sätta samman en bra fungerande kursgrupp med en blandning av erfarenheter och kompetenser. Det innebär att en samlad helhetsbedömning ligger till grund för antagning eller avslag.


 • Beslut om antagning skickas efter genomförd intervju dock senast 2 veckor efter att periodens ansökningstid har gått ut. Om du blivit antagen kommer vi även att skicka ut ett mail där du kan bekräfta din plats på kursen och få information om skolans policy samt våra avgifter. Vi behöver få besked både om du tackar ja eller nej till din utbildningsplats och det kan du göra antingen genom att ändra status i dina sidor på SchoolSoft, eller genom att svara på mailet. När du tackar ja till din plats bekräftar du samtidigt att du via de bifogade länkarna läst informationen om skolans regler och policys samt vilka avgifter som gäller på skolan.


 • Inför terminsstarten kommer ett välkomstbrev att skickas ut via mail där även information till dig som ska bo på internatet bifogas.