Studerandeinformation

Studerandeinformation

Uppdaterad 2019-01-09

Här har vi försökt samla information som är bra att ha för dig som studerar vid Vadstena folkhögskola. Spara detta häfte – det ska räcka hela läsåret! Informationen finns även på hemsidan.

Tveka inte att fråga om det är något du undrar över!

A

ADRESS

Skolans adress är Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 VADSTENA

ADRESSÄNDRING

Ändrar du adress ska du anmäla det till skolans expedition.

ALKOHOL OCH DROGER

Vi vill erbjuda en drogfri miljö och därför är all användning av alkohol och andra droger förbjuden på internatet och i skolans verksamhet.

AVDRAG VID FRÅNVARO

Planerad frånvaro kan utgöra grund för avdrag på faktura om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och det ska anmälas minst en vecka i förväg. Maximalt avdrag som medges är 70% av avgiften.

Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts på korrekt sätt. Maximalt avdrag som medges är 70% av avgiften. För att avdrag ska medges skall frånvaron vara beviljad av lärare samt rapporterad skriftligt till skolans expedition: info@vadstenafolkhogskola.se

B

BILDNINGSRESAN

Bildningsresan är en gemensam eftermiddag för de klasser som har undervisning på torsdagar. Målet med Bildningsresan är att ge olika erfarenheter och kunskaper i samhällsaktuella frågor, inom kultur och livsåskådning och inom hälsa och milö. Detta sker genom att ta del av andra människors livserfarenheter och att dela kunskaper från de olika linjerna på skolan. Bildningsresan ska präglas av många olika metoder som föreläsningar, samtal och reflektion, film, musik, händernas arbete….

BRANDSKYDD

I skolhusen och internatbyggnaderna finns utrymningsplaner uppsatta som visar vilka utrymningsvägar som skall användas vid brand samt var brandsläckare och brandknappar finns. Larmanordningarna testas sista torsdagen i varje månad någon gång mellan kl 8.00 och 9.00.

Om larmet går övriga tider måste lokalerna utrymmas så snart som möjligt, och du ska bege dig till någon av uppsamlingsplatserna, som finns angivna på utrymningsplanerna. Där ska du stanna tills Räddningstjänst eller annan personal säger att det är ok att gå in igen. Larmet i Internaten, matsalsbyggnaden, Empirevillan och Tornhuset är direktkopplat till SOS. Går larmet i Trefaldighetsgården måste du ringa 112 och larma. Brandskyddsansvarig är Tom Dahlqvist (se vaktmästare). Ta kontakt med honom om du undrar över något.

C

CHARLOTTENBORGS CENTRUM, MOTALA

Folkhögskolan har lokaler i Charlottenborgs centrum i Motala. Där har Språkgruppen och Parallellen sin undervisning. Folkhögskolan hyr lokaler i Charlottenborgskyrkan där Diagonalen har sin undervisning.

E

EKONOMI

Clas Vårdstedt, 0143-157 27, clas.vardstedt@vadstenafolkhogskola.se är ansvarig för faktureringen. Till honom vänder du dig med frågor om studerandeekonomi och dina fakturor. Har du svårt med att betala dina räkningar så ta alltid kontakt med Clas eller rektor för att få hjälp med att lösa problemet.

EMPIREVILLAN och SEKTION G och SEKTION H

Här bor våra kortkursdeltagare och övriga gäster som stannar en kortare tid på skolan.

EXPEDITION

Expeditionen är öppen måndag – fredag kl. 10.00 – 15.00, lunchstängt kl. 11.30 – 12.10. Telefonen är stängd mellan 11.30 och 12.30. Marie Fallström är ansvarig för skolans administration och CSN-frågor. Telefon 0143-15700, info@vadstenafoklhogskola.se

F

FRISKANMÄLAN

Har du varit sjuk, ska du också anmäla dig som frisk. Du gör det på samma sätt som när du sjukanmäler dig. Är du anmäld via schoolsoft blir du friskanmäld i och med att du inte registrerar någon mer frånvaro. Har du sjukanmält dig via mejl till expeditionen skickar du ett mejl och friskanmäler dig. Har du specialkost kontaktar du köket, 0143-15710 och talar om att du är tillbaka.

DU måste också kontakta Försäkringskassan www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45 och friskanmäla dig.

FÖRSÄKRING

Som studerande är du försäkrad, under skoltid och på väg till och från skolan. Ta kontakt med expeditionen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor. Du som bor på internatet behöver en egen hemförsäkring.

I

INTERNAT

Skolans deltagare bor i sektionerna A-C. Ansvarig för internatet är Camilla Millberg Pigulla 0766–325665. Du som bor på internatet får särskild information om vad som gäller där. Ett avtal upprättas i samband med din inflyttning hos oss. Du kan läsa om vad det innefattar HÄR!

INTERNET

Trådlöst internet finns på hela skolan och internaten, lösenord abfece9161.

INTYG

Efter avslutad kurs utfärdas intyg på att man deltagit i kursen och vad den innehållit. Studerande på allmän kurs kan få ett studieomdöme som avser samtliga ämnen och gäller undervisningen i sin helhet. Den som inte har betalt sina räkningar från skolan får inte ut sitt intyg förrän skulden är betald.

IT-ANSVARIG

Clas Vårdstedt (se ekonomi) är it-ansvarig på skolan. Kontakta honom med frågor om våra datorer, säkerhet, lagring m.m.

J

JOURTELEFON

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns personal på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 073-419 31 13. Du kommer då till NOKAS kontaktcenter, uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala vakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla NOKAS får du betala 625 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

K

KALENDER

Kalender för studerande och veckobrev från rektor finns på hemsidan under studerandeinformation.

KOPIERING

I den terminsavgift du betalar varje termin, ingår 50 kopior. För kopiering av större mängder kontakta expeditionen. Pris för kopior 1 krona för svartvit kopia och 2 kronor för färgkopia.

KURATOR

Skolans kurator finns till för dig som behöver samtal med någon. Han heter Jörgen Kalmendal, är på skolan i första hand på måndagar och tisdagar, och nås på telefon 0702680886, eller via mejl jorgen.kalmendal@vadstenafolkhogskola.se

L

LEDIGHETSANSÖKAN

Behöver du ha ledigt från skolan ska du i god tid fylla i en ledighetsansökan och lämna till linjeansvarig eller din mentor, som beviljar ledighet. Ledighet mer än en vecka beviljas i samråd med rektor. Blankett för ledighetsansökan kan du få från linjeansvarig eller hämta på expeditionen.

LOV och LEDIGHETER

Uppdateras inom kort!

LÅSTAGG

Till låstaggen får du en personlig kod. Tappar du din tagg måste det genast anmälas till expeditionen. Förlorad tagg ersätts med 200 kr.

Om du som bor på internatet vill att någon annan ska ha tillgång till ditt rum, kan dennes tagg laddas med behörighet till ditt rum. Du kan få hjälp med din tagg i receptionen och på expeditionen.

LÄSÅR 19/20

Hösttermin 19.08.15 - 19.12.18

Vårtermin 20.01.09 - 20.06.03

M

MOTION

Skolan erbjuder studerande möjlighet en gång per vecka simma i Vadstena simhall. Simkortet hämtas ut på skolans expedition. Det finns ett antal olika gym i staden där du kan köpa träningskort.

I Vadstena finns motionsspår och utegym vid Rismarken, där finns golfbana och möjlighet till olika aktiviteter. Man kan också ta fantastiska promenader runt Tycklinge.

MÅLTIDER

Alla studerande äter lunch i matsalen. Lunchen serveras kl. 11.30 – 12.15. Husmor Kristin Olsson är ansvarig för måltiderna, till henne vänder du dig med frågor om kosten. Telefon 0143-15710, kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

N

NOKAS

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns personal på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 073-419 31 13. Du kommer då till NOKAS kontaktcenter, uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala vakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla NOKAS får du betala 625 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

P

POST

Post eller paket som kommer till dig läggs i linjens fack utanför expeditionen. Posten kan hämtas från kl. 13.00.

Post till lärare och annan personal kan läggas i deras fack som finns utanför expeditionen.

R

RECEPTION

Receptionen finns i entrén till matsalen. Dit vänder du dig om du vill boka rum eller lokaler på skolan. Där arbetar Linda Engstrand tel. 0143-15704, linda.engstrand@vadstenafolkhogskola.se

REKTOR

Karin Nyström är rektor, 0709–792857, karin.nystrom@vadstenafolkhogskola.se

Hon kan hjälpa dig med personliga frågor av olika slag, t.ex. om du inte kan betala dina räkningar och tar gärna emot synpunkter på skolans verksamhet och förslag om hur den kan förbättras och ändras.

RÖKNING

Rökning är endast tillåten på anvisad plats i parken. Rökning utanför entréer är inte tillåten.

S

SCHOOLSOFT

Vi använder oss av Schoolsoft som administrativt system på skolan. Du får en inloggning till Schoolsoft och instruktioner om hur du ska använda schoolsoft av din lärare.

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan skoldagen börjar. Anmälan görs via Schoolsoft. Du kan också sjukanmäla dig till expeditionen via mejl. info@vadstenafolkhogskola.se Anmälan ska också göras till Försäkringskassan via www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45

Om du har specialkost måste du också meddela till köket att du är sjuk, 0143-15710. Du måste också friskanmäla dig. Se friskanmälan.

STUDIEDAGAR

När det är studiedag är det ingen undervisning. Det serveras heller inte någon mat i matsalen. Om du skulle vilja äta en studiedag så finns det möjlighet att äta om du anmäler det till husmor. De måltiderna kommer sedan på din faktura.

STUDERANDERÅD

Studeranderådet består av representanter från olika linjer. Studeranderådet har till uppgift att ta tillvara de studerandes frågor på skolan. Studeranderådet bestämmer själv sina arbetsformer och mötestider.

STUDERANDERÄTT

Här regleras de studerandes rättigheter som studerande vid folkhögskola i allmänhet och lokalt vid Vadstena folkhögskola. Kontakta rektor om du vill veta mer om vad som gäller.

STYRELSE

Skolans styrelse har ansvar för driften av skolan och förvaltningen av dess tillgångar. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger på ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut. Biskop Martin Modéus är ordförande i styrelsen. Rektor är ledamot i styrelsen.

SYV –STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING

Kontakta David Larsson om frågor som handlar om studie och yrkesvägledning.

David nås på telefon 070-8779373 eller mejl david.larsson@vadstenafolkhogskola.se

T

TERMINSAVGIFT

Vid första fakturan varje termin betalar du en terminsavgift. Avgiften går till kopiering 50 st fakturor, gemensamma aktiviteter, försäkring och allmän service.

TORNHUSET

I Tornhuset finns skolans expedition, allmän kurs har sina undervisningslokaler och lärarrum där. Lärare på allmän kurs har sitt arbetsrum på andra våningen.

TREFALDIGHETSGÅRDEN

Här har textillinjen, hantverkslinjen samt assistentlinjen sina undervisningslokaler. Lärare textil, hantverkslinjen och linjeansvarig för Kyrkans grundkurs och daglediga, assistentlinjen och Guide, samt kurator har sina arbetsrum här. I Trefaldighetsgården finns också Återbildningsbutiken och arbetsrum för återbruk.I Trefaldighetsgården finns det också en kyrka, lägenheter och en revisionsbyrå.

V

VAKTMÄSTARE

Vår vaktmästare heter Tom Dahlqvist, 070 -8863365. Han kan hjälpa dig om något går sönder eller behöver åtgärdas. Ring eller lägg en lapp i hans postfack vid expeditionen. Det går också bra att säga till i receptionen.

VADSTENA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Vadstena föreläsningsförening anordnar spännande föreläsningar åtta gånger per termin i Arken. Folkhögskolans studerande ungdomar och medarbetare deltar gratis i föreläsningarna, daglediga betalar halv entréavgift.

VADSTENA SÅNG OCH PIANOAKADEMI

Studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi hyr rum på sektion D och E. De äter också en del måltider på folkhögskolan.

VECKOEBREV

Görs av rektor med information om innevarande vecka.

Å

ÅTERBILDNINGSBUTIKEN

finns i Trefaldighetsgården. Här kan du köpa fina presenter.

Butiken har öppet tisdagar kl. 12.00 – 18.00. Då kan du även jobba med återbruk i verkstan.

För mer information, kontakta Helena Eriksson 076–7970513, helena.eriksson@vadstenafolkhogskola.se