Studerandeinformation

Studerandeinformation

Uppdaterad 2018-09-19

Här har vi försökt samla information som är bra att ha för dig som studerar vid Vadstena folkhögskola. Spara detta häfte – det ska räcka hela läsåret! Informationen finns även på hemsidan.

Tveka inte att fråga om det är något du undrar över!

A

ADRESS

Skolans adress är Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 VADSTENA

ADRESSÄNDRING

Ändrar du adress ska du anmäla det till skolans expedition.

B

BRANDSKYDD

I skolhusen och internatbyggnaderna finns utrymningsplaner uppsatta som visar vilka utrymningsvägar som skall användas vid brand samt var brandsläckare och brandknappar finns. Larmanordningarna testas sista torsdagen i varje månad någon gång mellan kl 8.00 och 9.00.

Om larmet går övriga tider måste lokalerna utrymmas så snart som möjligt, och du ska bege dig till någon av uppsamlingsplatserna, som finns angivna på utrymningsplanerna. Där ska du stanna tills Räddningstjänst eller annan personal säger att det är ok att gå in igen. Larmet i Internaten, matsalsbyggnaden, Empirevillan och Tornhuset är direktkopplat till SOS. Går larmet i Trefaldighetsgården måste du ringa 112 och larma.

Brandskyddsansvarig är Mattias Carlsson (se vaktmästare). Ta kontakt med honom om du undrar över något.

E

EKONOMI

Linda Bergendal är ekonomichef, 0143–15708 och Clas Vårdstedt är ekonomiassistent, 0143-15727

Till dem vänder du dig med frågor om studerandeekonomi och dina fakturor.

EMPIREVILLAN och SEKTION G och SEKTION H

Här bor våra kortkursdeltagare och övriga gäster som stannar en kortare tid på skolan.

EXPEDITION

Expeditionen är öppen måndag – fredag kl. 10.00 – 15.00, lunchstängt kl. 11.30 – 12.10. Telefonen är stängd mellan 11.30 och 12.30. Marie Fällström är ansvarig för skolans administration och CSN-frågor. Telefon 0143-15700

F

FÖRSÄKRING

Som studerande är du försäkrad, under skoltid och på väg till och från skolan. Ta kontakt med Linda Bergendal på expeditionen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor. Du som bor på internatet behöver en egen hemförsäkring.

I

INTERNAT

Ansvarig för internatet är Camilla Millberg Pigulla 0766–325665.

Du som bor på internatet får särskild information om vad som gäller där.

INTERNET

Trådlöst internet finns på hela skolan och internaten. Se anslag

INTYG

Efter avslutad kurs utfärdas intyg på att man deltagit i kursen och vad den innehållit. Studerande på allmän kurs kan få ett studieomdöme som avser samtliga ämnen och gäller undervisningen i sin helhet.

J

JOURTELEFON

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns personal på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 010–4705222. Du kommer då till Securitas kontaktcenter, uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala Securitasvakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla Securitas får du betala 675 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

K

KALENDARIUM

Kalendariet är en terminsöversikt där sådant som händer på skolan under en termin finns med.

KURATOR

Skolans kurator finns till för dig som behöver samtal med någon. Han heter Jörgen Kalmendal, är på skolan i första hand på måndagar, och nås på telefon 070-268 08 86

L

LEDIGHETSANSÖKAN

Behöver du ha ledigt från skolan ska du i god tid fylla i en ledighetsansökan och lämna till linjeansvarig eller din mentor, som beviljar ledighet. Ledighet mer än en vecka beviljas i samråd med rektor.

LOV

Sportlov vecka 8

Påsklov vecka 14

Höstlov vecka 44

LÅSTAGG

Till låstaggen får du en personlig kod. Tappar du din tagg måste det genast anmälas till expeditionen. Förlorad tagg ersätts med 200 kr.

Om du som bor på internatet vill att någon annan ska ha tillgång till ditt rum, kan dennes tagg laddas med ditt rum.

LÄSÅR

Höstterminen 2018 16 augusti – 18 december

Vårterminen 2019 10 januari – 5 juni

M

MOTION

Skolan erbjuder studerande möjlighet en gång per vecka simma i Vadstena simhall. Simkortet hämtas ut på skolans expedition. Där finns också ett antal olika gym i staden där du kan köpa träningskort.

I Vadstena finns motionsspår och utegym vid Rismarken, där finns golfbana och möjlighet till olika aktiviteter. Man kan också ta fantastiska promenader runt Tycklinge.

MÅLTIDER

Alla studerande äter lunch i matsalen. Lunchen serveras kl. 11.30 – 12.15. Husmor Kristin Olsson är ansvarig för måltiderna, till henne vänder du dig med frågor om kosten. Telefon 0143-15710, kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

P

POST

Post eller paket som kommer till dig läggs I facken utanför expeditionen. Posten kan hämtas från kl. 12.30.

Post till lärare och annan personal kan läggas i deras fack som finns utanför expeditionen.

R

RECEPTION

Receptionen finns i entrén till matsalen. Dit vänder du dig om du vill boka rum eller lokaler på skolan. Där arbetar Linda Engstrand tel. 0143-15704, linda.engstrand@vadstenafolkhogskola.se

REKTOR

Karin Nyström är rektor, 0709-792857, karin.nystrom@vadstenafolkhogskola.se Hon kan hjälpa dig med personliga frågor av olika slag, och tar gärna emot synpunkter på skolans verksamhet och förslag om hur den kan förbättras och ändras.

S

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan skoldagen börjar. Anmälan sker till expeditionen 0143-157 00, du kan lämna ett meddelande på telefonsvararen. eller via mejl info@vadstenafolkhogskola.se. Anmälan ska också göras till Försäkringskassan via www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45

Om du har specialkost måste du också meddela till köket att du är sjuk, 0143-15710. Du måste också friskanmäla dig till skolan, köket (om du har specialkost) och Försäkringskassan.

STUDIEDAGAR

När det är studiedag är det ingen undervisning. Det serveras heller inte någon mat i matsalen. Om du skulle vilja äta en studiedag så finns det möjlighet att äta om du anmäler det till husmor.

STUDERANDERÅD

Studeranderådet består av representanter från olika linjer. Studeranderådet har till uppgift att ta tillvara de studerandes frågor på skolan. Studeranderådet bestämmer själv sina arbetsformer och mötestider.

STUDERANDERÄTT

Här regleras de studerandes rättigheter som studerande vid folkhögskola i allmänhet och lokalt vid Vadstena folkhögskola.

STYRELSE

Skolans styrelse har ansvar för driften av skolan och förvaltningen av dess tillgångar. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger på ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut. Biskop Martin Modéus är ordförande i styrelsen. Rektor är ledamot i styrelsen.

SYV –STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING

Kontakta David Larsson om frågor som handlar om studie och yrkesvägledning.

T

TORNHUSET

I Tornhuset finns skolans expedition. Allmän kurs har sina undervisningslokaler och lärarrum där. Lärare på allmän kurs har sitt arbetsrum på andra våningen.

TREFALDIGHETSGÅRDEN

Här har textillinjen, hantverkslinjen samt assistentlinjen sina undervisningslokaler. Lärare på kyrkans grundkurs, textil och linjeansvarig för omsorg har sina arbetsrum här. I Trefaldighetsgården finns också Återbildningsbutiken.

V

VAKTMÄSTARE

Våra Vaktmästare heter Tom Dahlqvist, 070 -8863365 och Mattias Carlsson, 076-7970517. De kan hjälpa dig om något går sönder eller behöver åtgärdas. Ring eller lägg en lapp i deras postfack vid expeditionen.

VADSTENA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Vadstena föreläsningsförening anordnar spännande föreläsningar åtta gånger per termin i Arken. Folkhögskolans studerande och medarbetare får delta gratis i föreläsningarna.

VADSTENA SÅNG OCH PIANOAKADEMI

Studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi hyr rum på sektion D och E. De äter också måltider på folkhögskolan.

VECKOEBREV

Görs av rektor med information om innevarande vecka.

Å

ÅTERBILDNINGSBUTIKEN

finns i Trefaldighetsgården. Här kan du köpa fina presenter. För öppettider, kontakta Helena Eriksson.