Tro och liv

Svenska kyrkans grundkurs


Kursen Tro och Liv – Svenska kyrkans grundkurs är en teologisk kurs som vill ge dig en introduktion till Svenska kyrkans tro och liv. Kanske är du ung ledare, ideellt engagerad eller anställd och känner ett behov av att fördjupa sig i Svenska kyrkans tro och grundläggande uppgift? Församlingar och pastorat efterfrågar sedan en tid, fördjupning för medarbetare. Därför finns sedan några år tillbaka Tro och Liv - Svenska kyrkans grundkurs, som vänder sig just till dig som är ung ledare, förtroendevald, ideellt verksam och fortsatt till de som är på väg till tjänst som diakon, präst, församlingspedagog eller musiker. 

Vad tror du om kursen Tro och liv ärkebiskop Martin Modéus?

"Jag tror och hoppas att kursen Tro och liv blir till glädje och nytta för många – och för visionen Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro."

Martin Modéus, ärkebiskop 

Om Tro och liv


Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka mitt i världen och i relation till frågor som miljö, fattigdom, normer, jämställdhet, fred och försoning? Fördjupning av vår tro och kyrkans liv, men också hur församlingens liv relaterar till vår omvärld är inslag i denna kurs. Församlingens liv och uppdrag sker alltid mitt i världen. Tro och Liv - Svenska kyrkans grundkurs är platsen där vi tillsammans söker fördjupa vår kristna tro.

Kursmål Tro och liv

Deltagarna ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och bilda sig för engagemang i Svenska kyrkan. 

Kursinnehåll

Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola. Vi ses fyra gånger per termin, måndag – onsdag varje träff. Varje träff knyter an till Bibelns berättelser, en specifik kyrklig praktik samt en fråga som förbereds hemma för att användas under diskussioner, delanden och föreläsningar på plats i Vadstena. Arbetet på hemmaplan innefattar bibliska reflektioner, läsning av kurslitteratur samt deltagande i och studier av konkret församlingsliv. Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv, aktuella samhällsfrågor samt utveckling av den egna tron. Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.

Antagningskrav

Ansökan och antagningsprocessen

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Nästa kursstart: Augusti 2024

Anmälan öppen för trainees från Linköpings- och Karlstads stift.  För mer information se stiftens hemsidor.


Ansökningar efter 5 juni besvaras efter 15 juli pga sommaruppehåll.

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. Om det inte fungerar att ansöka i Schoolsoft kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Studietakt

50% Studietakt
Distanskurs med närträffar (för datum se nedan)

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN. 

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här

Terminstider

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05

Om distansundervisning på Tro och liv

Vi träffas på Vadstena folkhögskola under 8 närträffar, måndag till onsdag. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.  Varje närträff börjar en måndag med Sext i Klosterkyrkan 12.00 och därefter lunch i matsalen på folkhögskolan samt avslutas onsdagen kl 14.10 med fika. 

Närträffar HT-24

Med reservation för ev ändringar.

Närträffar VT-25

Med reservation för ev ändringar.

Mat och boende vid närträffar

Du bokar en paketlösning för mat och/eller boende vid dina närträffar. Detta sker i samband med din ansökan, där du väljer alternativ.  I din paketlösning avgör du om du bor på skolan eller bor utanför, det ingår alltid matkostnad oavsett boendeplats.

Du kan läsa som privatperson. Du faktureras du kostnaden privat.  Ange alltid fakturaadress. 

Du kan också läsa kursen som anställd, ideell eller förtroendevald inom Svenska kyrkan. I dessa fall kan det vara din församling som ska bekosta din utbildning.  Du behöver alltid komma överens med din församling om detta innan du anger korrekt fakturaadress vid din ansökan. 

Resor till och ifrån skolan och kurslitteratur ligger utöver och bekostas alltid av dig. Om din församling ska bekosta detta regleras detta mellan dig och din församling.

Läs mer om avgifter, kostnader och fakturering för Tro och liv nedan.

2 paketlösningar erbjuds för kost och logi

När du går Tro och liv har vi skapat helhetslösningar för din vistelse vid dina närträffar. Om du vill har du möjlighet att bo på skolan under kurstillfällena, men det är inget krav om du vill lösa boendet på annat vis.  

Samtliga prisuppgifter inkluderar moms. Prisuppgifterna nedan internat/externatlösning förutsätter fyra närträffar per termin. Vid ändring av antalet närträffar kommer prisuppgifterna justeras.  Observera att mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart. Du anger val av paket vid ansökan.

Internatpaket

Denna lösning passar dig som vill bo på skolan under närträffarna. Priset inkluderar boende, vandrarhem plus (ingår både handdukar, linne samt slutstädning),  lunch, kvällsmat, frukost (ej frukost ankomstdagen, ej kvällsmat avresedagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe.

Pris per termin del i dubbelrum: 7932 kr / termin

Pris per termin enkelrum: 9532 kr /termin

Externatpaket

Denna lösning passar dig som löser boende på egen hand utanför skolan vid närträffarna.  Priset inkluderar frukost lunch, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Måltider är obligatoriskt vid närträffar och kan inte väljas bort.

Pris per termin:   3660 kr / termin

Fakturering

900 kr tillkommer på din faktura, när ditt valda paket faktureras. Detta avser kursavgift (administration, försäkring, materialkostnad samt terminsavgift).  

Du ansöker till kursen och om du antas debiteras du privat. Din faktura skickas till den adress du har angivit vid ansökan.

För dig är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.  Det är viktigt att du har kommit överens med din församling om fakturering innan du anger fakturamottagare. 

Det är viktigt att du anger korrekt faktureringsadress. Ofta finns idag en inscanningsadress dit fakturor ska skickas.
Kontrollera faktureringsadressen med din ekonomiavdelning och säkerställ att du fyller i korrekt faktureringsadress. Du lämnar fakturadressen till skolan.

Avbokningsregler för alla

Terminsavgift, förbrukningsmaterial, kurslitteratur och resor tillkommer

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift och avgift för förbrukningsmaterial, frånsett mat och ev. boende. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid.

Resor till och från skolan för närträffar samt kurslitteratur bekostas av dig personligen eller din församling, förutsatt att du kommit överens om det med din församling. Detta regleras då direkt med din församling, lika så med kurslitteratur. 

Tio frågor och svar


1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”?

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans, oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd. Du kan också gå som privatperson. Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.


2. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN. 


3. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.  


4. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”  passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.  


5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan handlar helt om tro och teologi.


6. Varför i Vadstena och på folkhögskola?

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.  


7. Vad kostar kursen?

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, terminsavgift, resekostnader, litteratur, mat och ev. logi står arbetsgivaren för, alternativt du själv.  Se specifikation ovan under Avgifter och kostnader.


8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.  


9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.  


10. Kan jag ansöka om en Traineeplats?

Ansökan är öppen för Karlstads stift och Linköpings stift. Har du frågor om denna möjlighet kontaktar du Ulf Svensson.

Forum för lärande och teologi

Förutom Svenska kyrkans grundkurs; Tro och Liv erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Läs mer om vårt kursutbud inom Forum för lärande och teologi här.

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Se nedan vad några tidigare deltagare säger om sitt deltagande på Tro och liv

Varför läste du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Emma?

"Jag valde att gå Svenska kyrkans grundkurs främst för att jag funderar på att bli diakon. Men jag kommer från en frikyrklig bakgrund, så jag ville även lära mig mer om Svenska kyrkans tro, teologi och tradition på ett mer personligt plan. Och det har jag verkligen fått göra genom kursen på Vadstena! Jag har bland annat fått upp ögonen för Bibeln och jag har fått fördjupa tankarna och kunskaperna kring bön, mission, diakoni och andra viktiga områden inom kyrkan. Och framför allt: jag har fått lära känna människor som jag annars inte hade träffat. Genom att träffas under några intensiva dagar varje månad så har vi sett nya sidor av varandra - och oss själva - och berikat varandra med erfarenheter från olika församlingar och kyrkor. Att dessutom få ta del av bönelivet i klosterkyrkan, att få äta god mat och att promenera längs med Vättern har gett vila och ny energi i vardagslivet med småbarn. "

Emma Agerdal, Eksjö församling

Varför läste du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Sara?

"Jag läser Tro och Liv för att närma mig Svenska Kyrkan och få en djupare förståelse av vad vi tror och lär. Det bästa med Tro och Liv är mötet med alla härliga människor som också vill fundera kring den kristna tron. För mig har det betytt mycket att kursens undervisning kombineras med deltagande i klosterkyrkans bön och gudstjänstliv. Det har gett mig en dimension av djup och stillhet i kursen. Det har varit så utvecklande att möta människors olika sätt att formulera tro. Undervisningen har varit jätteintressant och klimatet i klassrummet har varit öppet och tillåtande och lett till oerhört spännande samtal. Jag upplever att min tro fördjupats och jag har på ett väldigt fint sätt fått närma mig svenska kyrkans tro och liv."  

Sara Fintling, 2021-2022

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Ulf Svensson, pedagog

ulf.svensson@vadstenafolkhogskola.se