Tro och liv


Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

I Linköpings stift finns omkring 1 000 anställda som saknar kyrklig utbildning och kanske även tidigare kyrklig erfarenhet. Behovet av att få fördjupa sig i Svenska kyrkans tro och grundläggande uppgift har aldrig varit större. Församlingar och pastorat har efterfrågat fördjupning för medarbetare. Därför startas ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”, en grundkurs som också vänder sig till unga ledare, förtroendevalda, ideella och fortsatt de som är på väg till tjänst som diakon, präst, församlingspedagog och musiker.

Beskrivning

"Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” startar i september 2019. Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola, Linköpings stifts Bildningscentrum. Vi ses fyra gånger per termin tre dagar i sträck.

Vid varje träff finns ett tema som du förberett hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena.

Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv och utveckling av den egna tron.

Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.

Syfte

Individen ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och rusta sig för arbete i Svenska kyrkan.

Mål

Faktakunskap

- God förtrogenhet med Svenska kyrkans grundläggande uppgift; Gudstjänst, Diakoni, Mission, Undervisning

- Dessutom förtrogenhet med Svenska kyrkans uppgift i begravningsverksamhet

- Förtrogenhet med Svenska kyrkans tro och tradition

- Förtrogenhet med Svenska kyrkans organsation och styrning


Förmågor

- God förmåga att beskriva och dela med sig av sin kristna tro

- Förmåga att reflektera teologiskt över sin tro och kunna relatera den till Svenska kyrkans tro

- Förmåga att föra och leda samtal om kristen tro


Metod för lärande

Lärandet sker för deltagaren i församlingen och fördjupningen sker i Vadstena på folkhögskolan under närträffarna.

Vid närträffarna i Vadstena delas förberedda uppgifter mellan deltagarna i smågrupper, som sedan reflekteras i storgrupp. Fördjupning med till exempel föreläsningsform i närträffens tema fortsätter, som sedan diskuteras och erfarenheter utbytes.

Mellan närträffarna bedrivs studierna som ”aktionsforskning” i de olika teman som gäller för närträffarna. Det betyder att verksamheten i församlingens arbetslag och övrig verksamhet studeras. Metoden för det arbetet är deltagande observation, arbete under handledning och intervjuer. Materialen sammanställs och tas med för att delas och reflekteras.


Innehåll i kursen:

- Svenska kyrkans grundläggande uppgift: Undervisning, diakoni, gudstjänst, mission

- Svenska kyrkans identitet, tro och organisation

- Begravningsverksamhet

- Luther och kyrkohistoria

För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

För dig som inte har en direkt anknytning till en församling anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.


Första ansökningsperioden är 1 februari – 31 mars. Om vi har fått tillräckligt många sökande efter första perioden stängs ansökningsmöjligheterna. Om det finns platser kvar fortsätter vi att ta emot ansökningar 6 april – 10 maj.


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Tro och liv

Studietakt

Distans, halvfart, 2 terminer

När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 8 närträffar. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.

Vid närträffarna börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!


Vårterminen: 11/1 – 4/6

Kursträffar

18-20 januari 2021

1-3 mars 2021

19-21 april 2021

24-26 maj 2021


Höstterminen 2021

23-25 augusti

27-29 september

8-10 november

6-8 december


Vårterminen 2022

17-19 januari

28 februari - 2 mars

4-6 april

23-25 maj

”Jag tror och hoppas att 'Tro och liv – kyrkans grundkurs' blir till glädje och nytta för många – och för visionen ”Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro”.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Foto: Daniel Lönnbäck

Avgifter och kostnader

Kurslitteratur och material

Viss kurslitteratur bekostas av din församling eller av dig personligen.

Om du vill har du möjlighet att bo på skolan under kurstillfällena, men det är inget krav om du vill lösa boendet på annat vis.

Du väljer mellan 2 alternativ:

1. Internat i enkelrum: 14 600:-/läsår för dig som vill bo på skolan under närträffarna. Priset inkluderar boende, vandrarhem plus (ingår både handdukar, linne samt slutstädning), lunch, kvällsmat och frukost (ej första dagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring mm.

2. Externat: 7 800:-/läsår för dig som inte behöver boende vid närträffarna.

Priset inkluderar lunch, kvällsmat, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring m.m.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.


För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

För dig som inte har en direkt anknytning till en församling anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

Faktura kommer strax efter terminsstart och debiteras på två budgetår.


Frånvaro och uppsägningstid

Distanskursstuderande skall anmäla planerad frånvaro senast föregående närträff alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor. Maximalt avdrag som medges är 70% av avgiften. Avdrag medges inte för enstaka måltider/nätter utan endast för hela träffar. För att avdrag ska medges skall frånvaron vara beviljad av lärare samt rapporterad skriftligt till skolans expedition: info@vadstenafolkhogskola.se. För internatboende gäller två veckors uppsägningstid. Måltiderna är en viktig del av kursen, därför vill vi att du deltar under alla måltider.

Nio frågor och svar

1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd. Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.

2. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.

3. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.

4. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN.

5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan helt mot tro och teologi.

6. Varför i Vadstena och på folkhögskola

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.

7. Kostnader

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, resekostnader och litteratur står arbetsgivaren för, alternativt du själv.

8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN på gymnasienivå. Du kan bo på skolans internat.

9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89