Tro och liv

För dig som vill fördjupa din kristna troTro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka mitt i världen och i relation till frågor som miljö, fattigdom, fred och försoning?

Välkommen till Tro och Liv – Grundkurs i Svenska kyrkan!


Tillsammans är vi kyrka i världen. En gåva och ett uppdrag som bjuder in till fördjupning och reflektion. Fördjupning av vår tro och kyrkans liv, men också hur församlingens liv relaterar till vår omvärld. Församlingens liv och uppdrag sker alltid mitt i världen. Tro och Liv är därför en grundkurs i Svenska kyrkan där vi tillsammans söker fördjupa vår kristna tro i relation till frågor som miljö, fattigdom, normkritik, jämställdhet och fred och försoning.

Beskrivning

Den här grundkursen riktar sig till dig som privatperson eller anställd inom Svenska kyrkan. Du behöver inte vara anställd för att gå denna kurs. Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola. Vi ses fyra gånger per termin måndag – onsdag. Varje träff knyter an till Bibelns berättelser, en specifik kyrklig praktik, samt en samhällsfråga som förbereds hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena. Arbetet på hemmaplan innefattar bibelreflektioner, läsning av kurslitteratur, samt deltagande i och studier av konkret församlingsliv. Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv, aktuella samhällsfrågor, samt utveckling av den egna tron. Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.

Syfte

Deltagarna ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och rusta sig för engagemang i Svenska kyrkan.


Närträffar


Vårterminen 2022 - pågående/avslutande termin

17-19 januari

28 februari - 2 mars

4-6 april

23-25 maj


Höstterminen 2022- Ny kurs

22-24 augusti

19-21 september

24-26 oktober

21-23 november

Vårterminen 2023 - Avslutande termin

16-18 januari

27 februari - 1 mars

17-19 april

22-24 maj

Nästa kursstart: Augusti 2023

Ansökningsperiod:


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):

Öppnas sista veckan i november.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Studietakt

50% studietakt
Distanskurs med närträffar (för datum se nedan)

När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 8 närträffar. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.

Vid närträffarna börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

Varför läser du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Emma?

Jag valde att gå Svenska kyrkans grundkurs främst för att jag funderar på att bli diakon. Men jag kommer från en frikyrklig bakgrund, så jag ville även lära mig mer om Svenska kyrkans tro, teologi och tradition på ett mer personligt plan. Och det har jag verkligen fått göra genom kursen på Vadstena! Jag har bland annat fått upp ögonen för Bibeln och jag har fått fördjupa tankarna och kunskaperna kring bön, mission, diakoni och andra viktiga områden inom kyrkan. Och framför allt: jag har fått lära känna människor som jag annars inte hade träffat. Genom att träffas under några intensiva dagar varje månad så har vi sett nya sidor av varandra - och oss själva - och berikat varandra med erfarenheter från olika församlingar och kyrkor. Att dessutom få ta del av bönelivet i klosterkyrkan, att få äta god mat och att promenera längs med Vättern har gett vila och ny energi i vardagslivet med småbarn. Emma Agerdal, Eksjö församling


Varför läser du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Sara?

"Jag läser Tro och Liv för att närma mig Svenska Kyrkan och få en djupare förståelse av vad vi tror och lär. Det bästa med Tro och Liv är mötet med alla härliga människor som också vill fundera kring den kristna tron. För mig har det betytt mycket att kursens undervisning kombineras med deltagande i klosterkyrkans bön och gudstjänstliv. Det har gett mig en dimension av djup och stillhet i kursen.

Det har varit så utvecklande att möta människors olika sätt att formulera tro. Undervisningen har varit jätteintressant och klimatet i klassrummet har varit öppet och tillåtande och lett till oerhört spännande samtal. Jag upplever att min tro fördjupats och jag har på ett väldigt fint sätt fått närma mig svenska kyrkans tro och liv." Sara Fintling, 2021-2022

Jag tror och hoppas att 'Tro och liv – kyrkans grundkurs' blir till glädje och nytta för många – och för visionen Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Avgifter och kostnader

Kurslitteratur och material

Viss kurslitteratur bekostas av din församling eller av dig personligen.

Om du vill har du möjlighet att bo på skolan under kurstillfällena, men det är inget krav om du vill lösa boendet på annat vis.

Du väljer mellan 2 alternativ:

1. Internat i enkelrum: 14 600:-/läsår för dig som vill bo på skolan under närträffarna. Priset inkluderar boende, vandrarhem plus (ingår både handdukar, linne samt slutstädning), lunch och frukost (ej första dagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring mm.

2. Externat: 7 800:-/läsår för dig som inte behöver boende vid närträffarna.

Priset inkluderar lunch, kvällsmat, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring m.m.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.


OBS! För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan:

För dig är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.

OBS! För dig som inte har en direkt anknytning till en församling:

Du anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis. Adressen dit din faktura ska skickas fylls i på anmälningsformuläret.


Avbokningsregler

  • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

  • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

  • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

  • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Tio frågor och svar


1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”?

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans, oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd.Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.


2. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN.


3. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.


4. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.


5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan handlar helt om tro och teologi.


6. Varför i Vadstena och på folkhögskola?

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.


7. Vad kostar kursen?

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, resekostnader, litteratur, mat och ev. logi står arbetsgivaren för, alternativt du själv. Se specifikation ovan under Avgifter och kostnader.


8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.


9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.


10. Det här verkar intressant, hur får jag veta mer?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89