Tro och liv

Svenska kyrkans grundkurs


Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka mitt i världen och i relation till frågor som miljö, fattigdom, fred och försoning? För dig som vill fördjupa din kristna tro. Välkommen till Tro och liv, svenska kyrkans grundkurs, en halvfartskurs på distans med närträffar. Här ges du förutsättningar att fördjupa din kristna tro och rusta dig för engagemang i Svenska kyrkan. Den här grundkursen riktar sig till dig som privatperson eller anställd inom Svenska kyrkan. Du behöver inte vara anställd för att gå denna kurs. 

Om Tro och liv


Tillsammans är vi kyrka i världen. En gåva och ett uppdrag som bjuder in till fördjupning och reflektion. Fördjupning av vår tro och kyrkans liv, men också hur församlingens liv relaterar till vår omvärld. Församlingens liv och uppdrag sker alltid mitt i världen. Tro och Liv är därför en grundkurs i Svenska kyrkan där vi tillsammans söker fördjupa vår kristna tro i relation till frågor som miljö, fattigdom, normkritik, jämställdhet och fred och försoning. Den här kursen kallas också grundkurs i svenska kyrkan. 

Kursmål Tro och liv

Deltagarna ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och rusta sig för engagemang i Svenska kyrkan.

Kursinnehåll

Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola. Vi ses fyra gånger per termin måndag – onsdag. Varje träff knyter an till Bibelns berättelser, en specifik kyrklig praktik, samt en samhällsfråga som förbereds hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena. Arbetet på hemmaplan innefattar bibelreflektioner, läsning av kurslitteratur, samt deltagande i och studier av konkret församlingsliv. Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv, aktuella samhällsfrågor, samt utveckling av den egna tron. Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.


Antagningskrav

Ansökan och antagningsprocessen

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Nästa kursstart: Augusti 2023

Ansökan är stängd.
Kursen är fullsatt.

Anmälan öppen för trainees från Linköping och Karlstad stift. 

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Studietakt

50% Studietakt
Distanskurs med närträffar (för datum se nedan)

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN. 

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

Om distansundervisning på Tro och liv

Vi träffas på Vadstena folkhögskola under 8 närträffar. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.  Vid varje närträff börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

Närträffar 22/23

Med reservation för ev ändringar.

Närträffar 23/24

Med reservation för ev ändringar.

Mat och boende vid närträffar

Du bokar en paketlösning för mat och/eller boende vid dina närträffar. Detta sker i samband med din ansökan, där du väljer alternativ.  Paketet kan vara inklusive internatboende eller exklusive boende (du har löst boende på egen hand). I din paketlösning ingår alltid matkostnad. Resor och kurslitteratur bekostas av dig.

Du kan läsa som privatperson. Du faktureras du kostnaden privat.  Ange alltid fakturaadress. 

Du kan också läsa kursen som anställd, ideell eller förtroendevald inom Svenska kyrkan. I dessa fall kan det vara din församling som ska bekosta din utbildning.  Du behöver alltid komma överens med din församling om detta innan du anger korrekt fakturaadress vid din ansökan. 

Resor till och ifrån skolan och kurslitteratur ligger utöver och bekostas alltid av dig. Om din församling ska bekosta detta regleras detta mellan dig och din församling.

Läs mer om avgifter, kostnader och fakturering för Tro och liv nedan.

Avgifter 

Alternativa 2 paketlösningar erbjuds för kost och logi

När du går Tro och liv har vi skapat hehetslösningar för din vistelse vid dina närträffar. Om du vill har du möjlighet att bo på skolan under kurstillfällena, och välja mellan enkelrum eller del i dubbelrum, men det är inget krav om du vill lösa boendet på annat vis.  

Samtliga prisuppgifter inkluderar moms. Prisuppgifterna nedan internat/externatlösning förutsätter fyra närträffar per termin. Vid ändring av antalet närträffar kommer prisuppgifterna justeras.  Observera att mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.

Internat 

Denna lösning passar dig som vill bo på skolan under närträffarna. Priset inkluderar boende, vandrarhem plus (ingår både handdukar, linne samt slutstädning),  lunch, kvällsmat, frukost (ej frukost ankomstdagen, ej kvällsmat avresedagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe.

Pris per termin del i dubbelrum: 7932 kr / termin

Pris per termin enkelrum: 9532 kr /termin

Externat 

Denna lösning passar dig som löser boende på egen hand utanför skolan vid närträffarna.  Priset inkluderar frukost (ej ankomstdagen), lunch,  kvällsmat (måndag och tisdag), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Måltider är obligatoriskt vid närträffar och kan inte väljas bort.

Pris per termin:   3660 kr / termin

Tillkommande kostnader - terminsavgift och förbrukningsmaterial

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift och avgift för förbrukningsmaterial, frånsett mat och ev. boende. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid.

Kurslitteratur och resor

Resor till och från skolan för närträffar samt kurslitteratur bekostas av dig personligen eller din församling, förutsatt att du kommit överens om det med din församling. Detta regleras då direkt med din församling, lika så med kurslitteratur

Fakturering

OBS! För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan och församlingen ska ta kostnaden:

För dig är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.  Det är viktigt att du har kommit överens med din församling om fakturering innan du anger fakturamottagare. 

Det är viktigt att du anger korrekt faktureringsadress. Ofta finns idag en inscanningsadress dit fakturor ska skickas. Kontrollera faktureringsadressen med din ekonomiavdelning och säkerställ att du fyller i korrekt faktureringsadress.

Fakturering som följer

Fakturering 900 kr för (kursavgift = materialkostnad samt terminsavgift) samt  externat/internat-kostnad avseende vald mat/boendelösning (se ovan) per termin.  

Avbokningsregler

OBS! För dig som ska ta kostnaden som privatperson:

Du ansöker till kursen och om du antas debiteras du privat. Adressen dit din faktura ska skickas fylls i på anmälningsformuläret. 

Forum för lärande och teologi

Förutom Tro och Liv erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Läs mer om vårt kursutbud inom Forum för lärande och teologi här.

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Tio frågor och svar


1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”?

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans, oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd. Du kan också gå som privatperson. Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.


2. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN. 


3. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.  


4. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”  passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.  


5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan handlar helt om tro och teologi.


6. Varför i Vadstena och på folkhögskola?

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.  


7. Vad kostar kursen?

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, terminsavgift, resekostnader, litteratur, mat och ev. logi står arbetsgivaren för, alternativt du själv.  Se specifikation ovan under Avgifter och kostnader.


8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.  


9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.  


10. Vägen - den nya kursen som startar i augusti 2023, behöver man gå tro och liv först?

Man behöver inte gå både Tro och liv och Vägen. Inom ramen för Vägen har man möjlighet att tillgodoräkna sig Tro och Liv och delta vid Tro och Livs lektioner i Vadstena. Skillnaden mellan kurserna är, från sett studietakt och studieform att Vägen erbjuder en högre grad av fördjupning i kyrkans tro och praktik. Läs mer om Vägen.

Vad tror du om kursen Tro och liv Martin Modéus?

"Jag tror och hoppas att kursen Tro och liv blir till glädje och nytta för många – och för visionen Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av
Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro."

Martin Modéus, ärkebiskop 

Varför läser du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Emma?

"Jag valde att gå Svenska kyrkans grundkurs främst för att jag funderar på att bli diakon. Men jag kommer från en frikyrklig bakgrund, så jag ville även lära mig mer om Svenska kyrkans tro, teologi och tradition på ett mer personligt plan. Och det har jag verkligen fått göra genom kursen på Vadstena! Jag har bland annat fått upp ögonen för Bibeln och jag har fått fördjupa tankarna och kunskaperna kring bön, mission, diakoni och andra viktiga områden inom kyrkan. Och framför allt: jag har fått lära känna människor som jag annars inte hade träffat. Genom att träffas under några intensiva dagar varje månad så har vi sett nya sidor av varandra - och oss själva - och berikat varandra med erfarenheter från olika församlingar och kyrkor. Att dessutom få ta del av bönelivet i klosterkyrkan, att få äta god mat och att promenera längs med Vättern har gett vila och ny energi i vardagslivet med småbarn. "

Emma Agerdal, Eksjö församling


Varför läser du Tro och Liv och vad har kursen betytt för dig Sara?

"Jag läser Tro och Liv för att närma mig Svenska Kyrkan och få en djupare förståelse av vad vi tror och lär. Det bästa med Tro och Liv är mötet med alla härliga människor som också vill fundera kring den kristna tron. För mig har det betytt mycket att kursens undervisning kombineras med deltagande i klosterkyrkans bön och gudstjänstliv. Det har gett mig en dimension av djup och stillhet i kursen. Det har varit så utvecklande att möta människors olika sätt att formulera tro. Undervisningen har varit jätteintressant och klimatet i klassrummet har varit öppet och tillåtande och lett till oerhört spännande samtal. Jag upplever att min tro fördjupats och jag har på ett väldigt fint sätt fått närma mig svenska kyrkans tro och liv."  

Sara Fintling, 2021-2022

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg

Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89