Tro och liv


Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

Längtar du efter att fördjupa din kristna tro? Vill du tillsammans med andra reflektera över vad det kan innebära att vara kyrka mitt i världen och i relation till frågor som miljö, fattigdom, fred och försoning?

Välkommen till Tro och Liv – Grundkurs i Svenska kyrkan!


Tillsammans är vi kyrka i världen. En gåva och ett uppdrag som bjuder in till fördjupning och reflektion. Fördjupning av vår tro och kyrkans liv, men också hur församlingens liv relaterar till vår omvärld. Församlingens liv och uppdrag sker alltid mitt i världen. Tro och Liv är därför en grundkurs i Svenska kyrkan där vi tillsammans söker fördjupa vår kristna tro i relation till frågor som miljö, fattigdom, normkritik, jämställdhet och fred och försoning.

Beskrivning

Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola. Vi ses fyra gånger per termin måndag – onsdag. Varje träff knyter an till Bibelns berättelser, en specifik kyrklig praktik, samt en samhällsfråga som förbereds hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena. Arbetet på hemmaplan innefattar bibelreflektioner, läsning av kurslitteratur, samt deltagande i och studier av konkret församlingsliv. Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv, aktuella samhällsfrågor, samt utveckling av den egna tron. Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.

Syfte

Deltagarna ges förutsättningar att fördjupa sin kristna tro och rusta sig för engagemang i Svenska kyrkan.


Kursträffar


Vårterminen 2022 - Avslutande termin

17-19 januari

28 februari - 2 mars

4-6 april

23-25 maj


Höstterminen 2022 - Ny kurs

22-24 augusti

19-21 september

24-26 oktober

21-23 november

16-18 januari 2023

27 februari - 1 mars 2023

10 - 12 april 2023

22-24 maj 2023

Nästa kurs startar i höst

ANMÄLAN STÄNGD!Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Tro och liv

Studietakt

Distans, halvfart, 2 terminer

När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 8 närträffar. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.

Vid närträffarna börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

”Jag tror och hoppas att 'Tro och liv – kyrkans grundkurs' blir till glädje och nytta för många – och för visionen ”Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro”.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Avgifter och kostnader

Kurslitteratur och material

Viss kurslitteratur bekostas av din församling eller av dig personligen.

Om du vill har du möjlighet att bo på skolan under kurstillfällena, men det är inget krav om du vill lösa boendet på annat vis.

Du väljer mellan 2 alternativ:

1. Internat i enkelrum: 14 600:-/läsår för dig som vill bo på skolan under närträffarna. Priset inkluderar boende, vandrarhem plus (ingår både handdukar, linne samt slutstädning), lunch och frukost (ej första dagen), förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring mm.

2. Externat: 7 800:-/läsår för dig som inte behöver boende vid närträffarna.

Priset inkluderar lunch, kvällsmat, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe. Priset inkluderar även en terminsavgift för gemensamma aktiviteter, allmän service, olycksfallsförsäkring m.m.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.


OBS! För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan

är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.


För dig som inte har en direkt anknytning till en församling anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.


Avbokningsregler

  • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

  • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

  • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

  • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Tio frågor och svar


1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”?

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans, oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd.Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.


2. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN.


3. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.


4. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.


5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan handlar helt om tro och teologi.


6. Varför i Vadstena och på folkhögskola?

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.


7. Vad kostar kursen?

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, resekostnader, litteratur, mat och ev. logi står arbetsgivaren för, alternativt du själv. Se specifikation ovan under Avgifter och kostnader.


8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.


9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.


10. Det här verkar intressant, hur får jag veta mer?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

072-249 91 89