Tro och liv


Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan

I Linköpings stift finns omkring 1 000 anställda som saknar kyrklig utbildning och kanske även tidigare kyrklig erfarenhet. Behovet av att få fördjupa sig i Svenska kyrkans tro och grundläggande uppgift har aldrig varit större. Församlingar och pastorat har efterfrågat fördjupning för medarbetare. Därför startas ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”, en ny grundkurs som också vänder sig till Unga ledare, förtroendevalda, ideella och fortsatt de som är på väg till tjänst som diakon, präst, församlingspedagog och musiker.

Beskrivning

"Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” startar i september 2019. Kursen är på distans (halvfart) under två terminer och genomförs på Vadstena folkhögskola, Linköpings stifts Bildningscentrum. Vi ses fyra gånger per termin tre dagar i sträck.

Vid varje träff finns ett tema som du förberett hemma för att använda under diskussioner, delande och föreläsningar i Vadstena.

Kursens fokus ligger på Svenska kyrkans tro och liv och utveckling av den egna tron.

Pedagogiken är utformad för att passa olika lärstilar och för att deltagarna ska kunna utmana sig själva.

Tio frågor och svar

1. Vilken form av kurs är ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan”

Kursen är inriktad på vad det är att vara kyrka och församling, så alla deltagare går tillsammans oavsett om du är ideell, förtroendevald, på väg in i Svenska kyrkan eller är anställd. Kursen har folkbildningens pedagogik med förberedelser, delande, fördjupning och reflexion som modell i lärandet.

2. Om jag till exempel är anställd som vaktmästare, pedagog, assistent, musiker och vill gå den här kursen, hur gör jag då?

Meningen är att den enskildes och församlingens behov ska kunna tillgodoses, så du ansöker via din församling/pastorat och eller prata med kyrkoherden.

3. Om jag inte är anställd men vill bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog, hur söker jag då till kursen?

Du kan ta kontakt med din rekryterare på stiftskansliet så lägger ni tillsammans upp en plan för när ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” passar in i din utbildning. Kursen ska vara genomförd innan examen om du tillhör Linköpings stift.

4. Om jag är ung i kyrkan, förtroendevald eller ideell och vill gå kursen, hur gör jag då?

Församlingen/pastoratet har glädje av att vi utbildar oss. Så ta upp det i kyrkorådet och prata med din kyrkoherde. Du kan också söka direkt till kursen och ansöka om studiemedel via CSN.

5. Är kursen ett slags introduktionsutbildning för nyanställda?

Nej, ”Tro och liv – grundkurs i Svenska kyrkan” har inga inslag mot befattning eller inriktning mot personaladministrativa kunskaper utan helt mot tro och teologi.

6. Varför i Vadstena och på folkhögskola

Vadstena folkhögskola är Linköpings stifts Bildningscentrum och har lång erfarenhet av bildnings- och folkbildningsarbete med många faciliteter och resurser som kan utnyttjas. I Vadstena finns också Pilgrimscentrum och en levande församling med rikt böneliv i klosterkyrkan.

7. Kostnader

Kursverksamheten är kostnadsfri. Arbetstid, resekostnader och litteratur står arbetsgivaren för, alternativt du själv.

8. Jag vill gå kursen men är inte anställd. Hur kan jag finansiera mitt deltagande?

Du kan söka studiemedel hos CSN för folkhögskoleutbildning. Du kan bo på skolans internat.

9. Vad menas med kyrkans grundläggande uppgift?

Svenska kyrkan har enats om att alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det kan göras på olika sätt och hur och varför pratar vi om på kursen.

10. Det här verkar intressant, hur får jag veta mer?

Kontakta Jörgen Kalmendal, utbildningsledare på Vadstena folkhögskola.

Telefon: 070-268 08 86

jorgen.kalmendal@vadstenafolkhogskola.se

Ansökan

ANSÖK HÄR TILL HT-19!


Studietakt

Distans, halvfart, 2 terminer

När du studerar på halvfart (50%) studerar du under två terminer och är på skolan vid 8 närträffar. Där emellan arbetar du i egen församling med uppgifter som du förbereder till nästa närträff.

Vid närträffarna börjar vi med lunch kl 11.30 på måndagen och avslutar med Vesper (slut kl 15.30) på onsdagen.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursträffar

2-4 september 2019

7-9 oktober 2019

11-13 november 2019

9-11 december 2019

Datum för våren presenteras inom kort!

Låter det som en bra kurs?

”Ja, det tycker jag. Jag är vaktmästare på fastighetssidan men jobbar mer och mer med gudstjänster och förrättningar. Det har gett en del liturgiska kunskaper. Men jag skulle gärna lära mig mer. Jag vill också reflektera mer över min egen tro - den har växt sedan jag började arbeta i kyrkan”

Stefan Bohman, vaktmästare i Åkerbo församling

"Absolut. Vi behöver ständigt söka former för kyrklig utbildning, eftersom behoven är stora bland många engagerade i våra församlingar"

Thomas Wärfman, kyrkoherde i Norrköpings pastorat


”Jag tror och hoppas att ”Tro och liv – kyrkans grundkurs” blir till glädje och nytta för många – och för visionen ”Levande församlingar. Inte minst gläder jag mig över att detta är en möjlighet för unga som fått ”blodad tand” av Unga-ledar-programmet att gå vidare i sin fördjupning i kristen tro”.

Martin Modéus, biskop i Linköpings stift

Ekonomi för mat och boende

Information uppdateras inom kort.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Jörgen Kalmendal, utbildningsledare på Vadstena folkhögskola.

Telefon: 070-268 08 86

jorgen.kalmendal@vadstenafolkhogskola.se