Pilgrimsvägen

En teologisk kurs för dig som önskar fördjupa dig i kristen tro och liv i Vadstena


"Herre, visa mig vägen och gör mig villig att följa den."

I Vadstena är andligheten alltid närvarande. Heliga Birgitta har satt sin prägel på hela området och Vadstena är idag en stad välbesökt av Pilgrimer. Här ligger vi, Vadstena folkhögskola, granne med Klosterkyrkan, omgiven av det fina parkområdet på ena sidan och Vätterns strandlinje på den andra. Här finns en plats för resonans och varande, där lugnet, historiens vingslag och andligheten alltid är närvarande. Genom Pilgrimsvägen får du möjlighet till andlig fördjupning i teori och praktik här i Vadstena. Pilgrimsvägen vänder sig till medarbetare/volontärer inom Svenska kyrkan, daglediga som vill fördjupa sig efter ett arbetsliv, till den som önskar ett sabbatsår och till dig ung vuxen som önskar finna din egen riktning i livet. Kursen Tro och liv, Svenska kyrkans grundkurs, inkluderas i denna helfartskurs. Välkommen till andlig fördjupning i denna teologiska kurs i Vadstena! 

Om Pilgrimsvägen

Syftet med Pilgrimsvägen är att genom teori och praktik erbjuda fördjupning i kristen tro och liv.  Ett syfte är också att relatera kristen tro till aktuella frågor som klimatförändringar, ofred och orättvisor. Utifrån begreppet pilgrim erbjuds du som deltagare att delta i daglig bön, nattvard och bibelläsning, i pilgrimsvandringar samt i undervisning. Kursen hämtar inspiration från såväl pilgrimsrörelsen som klosterlivets devis om ”ora et labora”; bön och arbete. Deltagarna deltar i den dagliga bön och gudstjänstrytmen i Vadstena klosterkyrka och deltar i bibelsamtal på Vadstena Pilgrimscentrum. Inom ramen för kursen erbjuds du som deltagare att hjälpa till praktiskt på t.ex. Vadstena Pilgrimscentrum. I slutet utav året genomförs en veckolång pilgrimsvandring. 

Mål med kursen

Metod för lärande

Lärandet sker för deltagaren i huvudsak på Vadstena folkhögskola, där folkhögskolemetodiken tillämpas med samtalet i centrum. Deltagarna deltar även i Vadstena Klosterkyrkas böneliv samt fördjupande samtal på Vadstena Pilgrimscentrum. Deltagarna på Pilgrimsvägen deltar också i skolgemensamma aktiviteter under året. Måltider utgör en viktig del i lärandet varför dessa, liksom skolgemensamma aktiviteter, är obligatoriska. 

Kursinnehåll

När du börjar på kursen kommer du att erhålla en kursplan. Nedan följer exempel på kursens innehåll.

Kursarrangörer

Kursen arrangeras av Vadstena Folkhögskola i samarbete med Vadstena Pilgrimscentrum.

Kursen ges ej läsåret 24/25 maa för få sökanden.

Nästa kursstart: Augusti 2025

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. Om det inte fungerar att ansöka i Schoolsoft kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):  

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Antagningskrav

Antagningsprocessen

 Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här

Studietakt

Helfart, 100%

Kurslängd och Plats

1 år, två terminer, i Vadstena

Terminstider

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05

Referenslitteratur för Pilgrimsvägen

Forum för lärande och teologi

Förutom nystartade Pilgrimsvägen erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan.
Se vårt kursutbud här.

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt koncept.  Det ingår utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen.  Läs mer om internatboende här.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakt

Ulf Svensson

ulf.svensson@vadstenafolkhogskola.se