Allmän kurs

med valfri  profil (Gy)

Allmän kurs är till för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Vi har flera profiler att välja på och du väljer din profil i din ansökan. Alla våra profiler på allmän kurs är högskoleförberedande kurser. Vi är ett starkt alternativ till Komvux då vi erbjuder små studiegrupper, hög lärarnärvaro och lugnare studietakt. Du läser 1-3 år beroende på ditt studiebehov. Efter avslutade studier får du ett studieomdöme och söker till högskola i en egen urvalsgrupp med konkurrens från andra folkhögskolestuderanden.

Ansökan till höstterminen 2024 är öppen

Du väljer din profil

Du väljer en profil per läsår. Ditt profilämne utgör 20-25% av din studietid.
Du kan välja mellan följande profiler till höstterminen 2024:

Du ansöker till höstterminen 2024 genom att trycka på den gröna knappen under respektive profil.

Profil: Människa och samhälle

Är du intresserad av samhällsfrågor och det dåtida, nutida och framtida samhället? Då är detta rätt profil för dig. Vi studerar ämnesöverskridande inom samhällskunskap, historia och religion. Vi fördjupar oss i filosofiska, sociala, existentiella och dagspolitiska frågor.

Ansökningar efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Estetisk Profil:
Bild och form

Är du intresserad av konstnärligt skapande och att uttrycka dig på ett kreativt sätt? Då är detta rätt profil för dig. Här får du möjlighet att utforska ditt konstnärliga uttryckssätt genom att prova på olika tekniker inom konstnärligt skapande, bild och form.

Ansökningar efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Estetisk Profil:
Musik - Pop & Rock!

Är du intresserad av att spela instrument? Då är detta rätt profil för dig. Inom profil Musik - pop och rock, får du möjlighet skapa musikaliska uttryck. Inriktningen på vår musikaliska profil är pop oh rock.  Här arbetar vi i ensamble, dvs i grupp tillsammans med andra.

Ansökningar efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Profil: Turism

Är du intresserad av resor och andra kulturer och vill samtidigt arbeta med människor? Då är detta rätt profil för dig. I profil turism kan du utveckla kunskaper om service, bemötande och kommunikation. Du lär dig om marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Du får även utveckla din förmåga att arbeta med planering, organisation och ekonomi.  

Profilen ges ej läsåret 24/25

Profil: Kriminologi och socialt arbete

Är du intresserad av att arbeta med människor? Har du intresse för beteendevetenskap, brott och straff och socialt arbete?  Då är detta rätt profil för dig.  Vi fördjupar vi oss i kriminologi, beteendevetenskapliga ämnen och ökar vår förståelse för det mänskliga beteendet.

Profilen ges ej läsåret 24/25

Estetisk Profil:
Textilt hantverk

Är du intresserad av textilt hantverk? Då är detta rätt profil för dig. Här ges du möjlighet att tillsammans med andra utvecklas i ett estetiskt samhälle, samt möjlighet att förbereda sig för vidare studier inom området. Här du breddar du dina kunskaper inom det textila uttrycksområdet.

Profilen ges ej läsåret 24/25

Estetisk Profil:
Teater

Är du intresserad av att utveckla ditt uttrycksätt inom teater och drama? Då är detta rätt profil för dig. Inom denna inriktning får du utveckla dina skådespelartalanger, röstträning, öva på scenframträdanden och lära dig mer inom teater och drama tillsammans med andra.  

Profilen ges ej läsåret 24/25

Om Allmän kurs

Här kan du läsa upp grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. 

Allmän kurs passar dig som önskar studiero, mindre studiegrupp och hög lärarnärvaro. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.  Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år beroende på dina tidigare studier. Allmän kurs är ett bra alternativ till Komvux, mer information om detta finner du här.

Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer.

Du kan läsa både grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörigheter

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå

Grundläggande antagningskrav

Grundskolekompetens eller motsvarande.  Du ska ha fyllt 18 år.  Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria. Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Förväntningar på dig som är studerande hos oss

För att dina studier hos oss ska bli framgångsrika krävs det att du har lust och förutsättningar att studera på det sätt som vi erbjuder. Vi förväntar oss att du:

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. Du väljer din profil i samband med ansökan. Om det inte fungerar att ansöka i Schoolsoft kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett


Ansökningar efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart vårtermin (januari):
Öppnas 8 september.

Sista ansökningsdag 15 december.


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars.

Förlängd ansökningsperiod till 9 augusti 2024 vissa profiler.


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

Terminstider

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05


Studieomdöme istället för betyg

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme. För mer information om studieomdöme läs här

Här kan du läsa mer om antagning till universitet och högskola när man  söker från folkhögskola.

Hur väljer skolan vilka som får plats?


Bland de som söker till Allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger till grund för antagning eller avslag.

Varför på folkhögskola och inte på Komvux?

Vi erbjuder hög lärarnärvaro och en lugnare studietakt. Vi erbjuder en lugn miljö som ger förutsättningar för att klara skolan. Här ser vi varje individ och ger individuellt stöd med målet att du ska klara dina studier. Vi har prov i mindre omfattning och ser lärandet som en helhet där en viktig del också är måltider och gemenskap med andra deltagare. Vi gör därför olika saker tillsammans som vi låter vara en del av undervisningen. Här är din röst och dina förutsättningar viktiga. Detta beror på att vi också har ett demokratiskt uppdrag.  Vi skiljer oss därför från Komvux på många vis. Se vad några av våra deltagare tycker här nedan.

En annorlunda skola

"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola dels för miljön och för att komplettera gamla betyg. Det är ingen traditionell skola. Det är varierat och skapar förutsättningar för alla, Jag skulle säga att folkhögskolan är en mer fri skola. Jag kommer ha med mig en massa fina vänskaper efter den här resan!" Anastasia, Allmän kurs


Jag trivs jättebra

"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola för att komplettera betygen. Det är bra lärare här. Jag har aldrig tänkt så, att man kan tycka om lärare! Här anpassas studierna till mig. Jag får vara med och påverka. De lyssnar på mig. Jag trivs jättebra!" Alexander, Allmän kurs


Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati.  Alla våra heltidsstuderande som studerar på plats i Vadstena medverkar i storsamling en gång i veckan, där samtliga deltagare får information om olika ämnen och genomföra gemensamma aktiviteter. Vi har också blockämne där du som studerar heltid på plats har en lektion i veckan tillsammans med andra deltagare från andra kurser som valt samma ämne som du. Blockämne väljs i början av terminen och utgörs av olika valmöjligheter varje år. Det kan till exempel vara ämnen som teater, filosofi eller Yoga.Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt studerandekoncept.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Digital lärmiljö

I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbar dator eller Chromebook. Om du saknar tillgång till bärbar dator eller Chromebook har du möjlighet att låna en av skolan när du deltar i studier på plats i Vadstena. Läromedel lånas på skolan.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se