Socialpedagog 2 år

med inriktning problemskapande beteende

Vill du arbeta med människor inom skola/kommun, på fritidsgårdar, HVB eller SiS-hem? Kanske vill du rusta dig för ett arbete inom LSS, Rättspsykiatri eller Kriminalvården? Då är Socialpedagog med inriktning problemskapande beteende helt rätt för dig. Kursen är en tvåårig yrkesutbildning för dig som är intresserad av att arbeta med människor i behov av stöd i olika organisationer. Den här utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av direkta insatser och konkreta verktyg att förekomma och förebygga olika problemskapande beteenden med olika förhållningssätt

Ansökan till fjärrplats är stängd. Ansökningar inkommen till närundervisning efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Om Socialpedagog - inriktning problemskapande beteende

Denna tvååriga utbildning riktar sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar, unga vuxna eller vuxna i behov av stöd och gränssättning. Här får du kunskap och konkreta verktyg för tidiga insatser och kompetens att hantera andra problemskapande beteenden. Dina personliga egenskaper är viktiga om du siktar på att arbeta som Socialpedagog. Du behöver var trygg och stabil, ha ett gott omdöme och självinsikt. Det är också viktigt att du har god kommunikationsförmåga och kan samarbeta. Två år hos oss ger dig en yrkesutbildning  och utvecklingsmöjlighet, både personligt och kompetensmässigt.

Folkhögskolepedagogogik är centralt

Undervisningen utgår från folkhögskolepedagogiken, där samtal, erfarenhetsutbyte och aktivt deltagande i klassrummet är en viktig del av utbildningen, därför kallas den som går på en folkhögskola för deltagare  och inte student eller elev.  Du jobbar både individuellt och i grupp. För att fördjupa teoretiska kunskaper arbetar du under utbildningen med fallbeskrivningar genom olika kreativa arbetsmetoder till exempel forumteater och grupparbete under lärarhandledning. Vi varvar undervisningen med föreläsningar, studiebesök och LIA.

Då deltagare går Socialpedagog via fjärrundervisning med daglig närvaro hemifrån eller på plats vid folkhögskolan i Vadstena bedrivs hybridundervisning. Detta innebär att båda grupperna har gemensam undervisning och att grupparbete tillsammans med deltagare i det digitala klassrummet.  

Välj rätt studieform - Fjärrstudier eller på plats?

Fjärrstudier innebär att du har lektioner under vardagarna vanligtvis från klockan 8.30 - 15.30, men du befinner dig inte på folkhögskolan utan närvarar hemifrån. Detta ställer krav på din tekniska utrustning och på din internetuppkoppling. I kursen använder vi lärplattformen Microsoft365 och Teams. Lektioner och grupparbeten genomförs på digitala mötesplattformar och därför behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt bra uppkoppling. Du behöver även ha ett headset med mikrofon.  Att studera via fjärrundervisning ställer därför krav på din digitala utrustning och på dina förutsättningar att själv kunna skapa en lugn miljö för dina studier på hemmaplan. Under kursen kommer du att behöva åka till Vadstena folkhögskola vid några tillfällen. 

Läs mer om fjärrstudier nedan.

Kursmål Socialpedagog

Att ge dig som deltagare en bred pedagogisk och metodisk grund, så att du i din professionella yrkesroll ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum på individ, grupp- och organisationsnivå

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att genomgå lärande inom flera relevanta kunskapsområden i syfte att utveckla en yrkesroll som Socialpedagog. Vi läser till exempel;


Vår profil har fokus på problemskapande beteende och destruktiva beteendemönster. Vi lär oss om dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på dessa beteenden och det viktiga förebyggande arbetet. Vi läser om olika teorier och forskning kring problemskapande beteende och lär oss mer om hur vi konkret ska jobba med dessa i en professionell yrkesroll. Du får kunskap om psykiatriska diagnoser, NPF, trauma, samsjuklighet, missbruk- och beroendelära och kriminalitet. Du får också kunskap om sociala färdigheter, olika arbetssätt så som LAB - Lågaffektivt bemötande och TMO - traumamedveten omsorg samt olika samtalsmetoder så som MI, KBT och DBT. 


Du läser psykologi, psykiatri, sociologi, kriminologi, socialpedagogik och andra beteendevetenskapliga områden. Du lär dig om utvecklingspsykologi och mänskligt beteende ur olika aspekter på individ-, grupp- och samhällsnivå. Inom sociologi och socialpsykologi tar vi upp interaktion mellan människor, gruppdynamik, ledarskap och socialisation. Under utbildningen lyfter vi normer, beteendets utgångspunkter och färdigheter i det sociala samspelet i samhället. Du får kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetod.

Du får juridiska kunskaper och kunskaper om lagstiftning i kommun, skola, LSS och andra institutioner samt dokumentationskunskap. Vi läser om institutioner, om organisationsstrukturer och vad det innebär för dig att arbeta inom yrkesrollen. Du får förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande i socialt välfärdsarbete samt den etiska dimensionen av olika uppdrag i tjänsten. Vi lär oss tillsammans också  om det professionell bemötande i vår yrkesroll och samarbete mellan olika enheter så som skola, polis och socialtjänst eller andra myndigheter.


Genom praktikperioder lär du dig att planera och genomföra socialpedagogiska insatser tillsammans med en handledare. Genom att möta klienter och ta del av professionellas erfarenheter inom fältet utvecklar du som deltagare strategier för eget handlande.


När du börjar utbildningen kommer du att få ta del av en kursplan med kursmål, dina schemalagda ämnen och ämnesbeskrivningar.


Kursintyg - Utbildningsbevis

Socialpedagogutbildningen är en tydlig yrkesutbildning. Efter avslutad utbildning får du ett utbildningsbevis. För detta krävs att alla kurser inklusive praktikperioder är fullgjorda och godkända. 

Nästa kursstart: Augusti 2024

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. Om det inte fungerar att ansöka i Schoolsoft kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett


Ansökningar efter 5 juni besvaras så fort som möjligt, viss fördröjning pga sommaruppehåll.

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars.

Förlängd ansökningsperiod till 9 augusti 2024 till närundervisning på plats i Vadstena.


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Obligatoriska antagningskrav

Läs mer om våra särskilda antagningskrav nedan. Observera att vi endast behandlar kompletta ansökningar.

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena alternativt Fjärrstudier med närträffar

Kurslängd

2 år, fyra terminer

Kurstyp

Yrkesutbildning

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Eftergymnasial B1

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här

Terminstider

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05

Fjärrdeltagare - Du kan bo hos oss vid närträff!

Boende på vårt vandrarhem under närträffarna kan bokas i mån av plats. Är du studerande och bor här vid närträffar betalar du rummet via din kursfaktura.
För att få studeranderabatt bokas rummet på booking, via vår hemsida, där du anger "Studerande + din kurs" i rutan Noteringar under Köparens information. Observera att ingen rabatt kan ges om du inte anger denna information vid bokning via booking. Rummen kan ta slut, så boka gärna i god tid!

BALSAM

BALSAM är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar på folkhögskola. Socialpedagogutbildningen måste ha varit igång ett år innan medlemskap kan beviljas och Vadstena folkhögskola avser att under det första året följa de riktlinjer och normerande utbildningsområden som BALSAM har som krav för medlemskap. Läs mer här. 

Särskilda antagningsvillkor

Du måste ha en godkänd gymnasieexamen eller motsvarande

Om du har en godkänd gymnasieexamen eller inte beror på flera olika faktorer. Till exempel vilket år du tog din examen och vilket program du tog examen ifrån. Det beror också på din skolform, det vill säga om du läst på gymnasium, folkhögskola eller Komvux alternativt har en utländsk examen. 

Vid utländsk utbildning krävs, förutom avslutad utbildning motsvarande svenskt gymnasium, även att den sökande har godkänt betyg i kurserna svenska som andraspråk 1, 2 och 3. 

Vid frågor kontaktar du kursledaren. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

      

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag. Läs mer om ansökan och antagningsprocessen här.

Fjärrstudier innebär daglig närvaro online

Studierna bedrivs som fjärrstudier, vilket innebär att du har lektioner under vardagarna vanligtvis från klockan 8.30 - 15.30, men du befinner dig inte på folkhögskolan. I kursen använder vi lärplattformen Microsoft 365 och Teams. Du behöver ha din egen tekniska utrustning och en stabil och bra bredbandsuppkoppling. Lektioner och grupparbeten genomförs på digitala mötesplattformar och därför behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt bra uppkoppling. Du behöver även ha ett headset med mikrofon.  Att medverka i bild och med ljud är obligatoriskt. Att studera via fjärrundervisning ställer därför krav på din digitala utrustning och på dina förutsättningar att själv kunna skapa en lugn miljö för dina studier på hemmaplan. 


Att studera via fjärr ställer extra krav på dig som deltagare. Förutom att ha rätt teknik och rätt studieförutsättningar i din hemmamiljö, behöver du vara självgående, kunna passa tider, och kunna ta egen ansvar för att genomföra åtaganden i enlighet med kursens innehåll. Du behöver ha god förmåga att planera och genomföra dina studier och disciplin för din närvaro. 


Under kursen kommer du att behöva åka till Vadstena folkhögskola vid några obligatoriska tillfällen. Du behöver ha både tid, resmöjlighet geografiskt och ekonomi för detta.

Datum för närträffar HT 2024

Några gånger per läsår är det obligatoriska närträffar på folkhögskolan.
Termin ett innehåller ingen praktik.
Nedan datum är det obligatorisk närträff på höstterminen för Socialpedagog:


v. 33 onsdag tom fredag 

v. 37 tisdag tom onsdag

v. 41 tisdag tom onsdag

v. 46 tisdag tom onsdag

v. 51 måndag tom tisdag

Med reservation för ev ändringar

Datum för praktik och närträffar VT 2025

Termin två innehåller den första praktikperioden.

Nedan datum är det praktik och obligatoriska närträff på vårterminen för Socialpedagog:


v. 2 torsdag tom fredag 

v. 6 tisdag tom onsdag

v. 10 tisdag tom onsdag

v. 11 - v 14 Praktik

v. 15 tisdag tom torsdag 

v. 23 måndag tom onsdag

Med reservation för ev ändringar

Bo hos oss vid närträffar

Boende på vårt vandrarhem under närträffarna kan bokas i mån av plats. För att få studeranderabatt bokas rummet via bokningsportalen på vår hemsida, där du anger "studerande + din kurs" i rutan "Notering" under Köparens information. Är du studerande här och har bokat genom vår bokningsportal på hemsidan betalar du rummet via din kursfaktura. Rummen kan ta slut, så boka gärna i god tid! Observera att ingen rabatt kan ges om du bokar via Booking.com. 

För mer information om priser och rabatt för boende se studerandeekonomi.

Att studera på Vadstena folkhögskola

För dig som studerar på plats ingår förutom de traditionella skolämnena, deltagande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati.  Alla våra heltidsstuderande som studerar på plats i Vadstena medverkar i storsamling en gång i veckan, där samtliga deltagare får information om olika ämnen och genomföra gemensamma aktiviteter. Vi har också blockämne där du som studerar heltid på plats har en lektion i veckan tillsammans med andra deltagare från andra kurser som valt samma ämne som du. Blockämne väljs i början av terminen och utgörs av olika valmöjligheter varje år. Det kan till exempel vara ämnen som teater, filosofi eller Yoga. Studerar du hemifrån via fjärrundervisning får du arbetsuppgifter att arbeta med självständigt motsvarande tid. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i studerandekonceptet, varken för de som studerar på plats eller de som deltar på plats vid närträffar.  Det ingår utvecklingssamtal/mentorssamtal med alla deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.  

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se

Saknar du gymnasieexamen eller motsvarande? 

Sök till Allmän kurs med valfri profil