Styrelsen

Marika Markovits
Biskop Linköping Stift
Domkapitlet

Henning Plath
Domkapitlet

Ingrid Cassel
Ordförande, AU
Stiftsfullmäktige

Leif Larsson
Vice Ordförande, AU
Stiftsfullmäktige

Berit Horned
AU
Stiftsfullmäktige

Jan Cederborg
AU
Stiftsfullmäktige

Leif Andersson
Stiftsfullmäktige

Agneta Eriksson
Ersättare

Niklas Lindberg
Ersättare

Jan Björklund
Ersättare

Sven-Inge Levin
Ersättare

Sven Gunnar Persson
Ersättare

Göran Fältgren
Ordinarie representant
Vadstena kommun

Anna Harder
Ersättare
Vadstena kommun

Torbjörn Pettersson
Ordinarie representant
Region Östergötland

Hans Elf
Ersättare
Regin Östergötland

Carina Boman
Rektor och ledamot
Vadstena folkhögskola

Ingrid Cassel är styrelsens ordförande

Ingrid Cassel är förtroendevald i Svenska kyrkan och ledamot av stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige. Sedan 25 år är hon verksam i eget företag med syfte att utveckla företag och organisationer.

"I styrelsen för Vadstena Folkhögskola vill jag verka för att skapa utbildningsmöjligheter som gör skillnad för individer. För mig är kompetens och folkbildning grunden för ett bra liv och ger möjligheter."