Studerandeekonomi

Studerandeekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du betala för kost och eventuell logi samt vissa andra kringkostnader. Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Då måltiderna är en viktig del i skolans profil satsar vi väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö, bra mat som är lagad från grunden och av så mycket svenska råvaror vi bara kan.

Betalning

Vi delar ut 4 fakturor per termin. Vi försöker anpassa det så att det sammanfaller med utbetalningar från CSN.

Internatstuderande (studerande som bor på skolan)

Skolan erbjuder enkelrum med egen dusch/wc samt måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan och kvällsmat fyra dagar i veckan). Du betalar för mat under de veckor som din kurs läses på skolan, alltså inte under längre lov. Hyreskostnad för rummet betalar du för hela läsåret med undantag för jul- och sommarlov (på sommarlovet har du ej tillgång till rummet).

Snittpriset är 750 kr/vecka för mat och 621 kr/vecka för boende. Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer.

Dessutom tillkommer ett engångsbelopp för terminsavgift på 500 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Studerande som önskar flytta från internatet utan att sluta skolan, har en månads uppsägningstid. Uppsägningen görs skriftligen vid månadsskifte, till skolans ekonomienhet.

Du ansvarar själv för att ordna med hemförsäkring.

Externatstuderande (studerande som inte bor på skolan)

Måltider (lunch samt för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan).

Snittpriset är 400 kr/vecka. Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer.

Dessutom tillkommer ett engångsbelopp för terminsavgift på 575 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Övrigt

För textil- och hantverkslinjen tillkommer materialkostnad enligt separat prospekt. En riktlinje brukar vara ca 6000 kronor för textillinjen och 4000 kronor för hantverkslinjen. För Allmän kurs, Assistentlinjen & Kriminalvårdarlinjen tillkommer också en lägre kostnad för material. Ta kontakt med linjeansvarig!

Vid enstaka hemstudiedagar o dylikt serveras ingen mat.

Mindre prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

Avdrag vid frånvaro

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg. Maximalt avdrag som medges är 70%.

Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. Maximalt avdrag som medges är 70%.

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

Obetalda fakturor

Om en deltagare inte betalar sina räkningar kan det leda till disciplinära åtgärder. Det kan också leda till att deltagaren inte blir antagen till nästa läsår. Deltagare som inte har betalat sina fakturor kan också nekas att studera vidare nästa termin eller läsår.