Studerandeekonomi

Studerandeekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Däremot får du betala för kost och eventuell logi samt vissa andra kringkostnader. Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Då måltiderna är en viktig del i skolans profil satsar vi väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö, bra mat som är lagad från grunden och av så mycket svenska råvaror vi bara kan.

Internatstuderande (studerande som bor på skolan)

Skolan erbjuder enkelrum med egen dusch/wc samt måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan och kvällsmat fyra dagar i veckan). Du betalar för mat under de veckor som din kurs läses på skolan, alltså inte under längre lov. Hyreskostnad för rummet betalar du för hela läsåret med undantag för jul- och sommarlov (på sommarlovet har du ej tillgång till rummet).

Snittpriset är 745 kr/vecka för mat och 610 kr/vecka för boende. Totalt 1355 kr/vecka (med jullovet borträknat). Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer.

Dessutom tillkommer ett engångsbelopp för terminsavgift på 500 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Studerande som önskar flytta från internatet utan att sluta skolan, har en månads uppsägningstid. Uppsägningen görs skriftligen vid månadsskifte, till skolans ekonomienhet.

Du ansvarar själv för att ordna med hemförsäkring.

Externatstuderande (studerande som inte bor på skolan)

Måltider (lunch samt för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan).

Snittpriset är 400 kr/vecka. Kostnad för kurslitteratur, material, eventuella resor m.m. tillkommer.

Dessutom tillkommer ett engångsbelopp för terminsavgift på 575 kr för gemensamma arrangemang, allmän service m.m.

Övrigt

Läromedel under läsåret kostar ca 1500 kronor (kan variera mellan de olika linjerna).

För textil- och hantverkslinjen tillkommer materialkostnad enligt separat prospekt. Ta kontakt med linjeansvarig!

Vid enstaka hemstudiedagar o dylikt serveras ingen mat.


Mindre prisjusteringar kan förekomma inför ny termin.

KOSTNAD - Allmän, Fokus Svenska språket i Motala

Totalt per termin 1900 kr vilket inkluderar terminsavgift samt kostnader för litteratur, material etc.

KOSTNAD - Daglediga, halvfartskurser i Vadstena och Motala

Studerande i Motala: 1300 kr per termin

Studerande i Vadstena: 1750 kr per termin

I avgiften ingår studiematerial samt måltider 3-4ggr/termin i samband med höst-och vårfest, julbord mm. I Vadstena ingår även eftermiddagskaffe.