Vadstena folkhögskola

Lasarettsgatan 9

Gamla vattentornet

592 30 Vadstena

0143-157 00 (EXP)

info@vadstenafolkhogskola.se

Org.nr: 924000-0118Fakturaadress

faktura@vadstenafolkhogskola.se

Rektor

Carina Boman

0143-157 02

0709-792 857

EMAIL

Ekonomi

David Cederlöw

0143-157 08

EMAIL

Bokning & konferens

Linda Engstrand

0143-157 04

EMAIL

Kommunikatör

Clas Vårdstedt

0143-157 27


EMAIL

Restaurang

Kicki Olsson, husmor/bokning

0143-157 10

EMAIL

Vadstena folkhögskolas styrelse


Domkapitlet

Modéus Martin, martin.modeus@svenskakyrkan.se

Haglund Fröhler Anna, anna.haglund@svenskakyrkan.se

Stiftsfullmäktige

Cassel Ingrid (Ordf), ingrid.cassel@qim.se

Larsson Leif (Vice ordf AU)

Peroharju Matti

Horned Berit (AU)

Andersson Leif

Ersättare

Lago Monica

Karlsson Oskar

Karlsson Bodil

Warholm Siw

Norlén Gunnar (AU)


Vadstena kommun

Fältgren Göran (Ord)

Harder Anna (Ers)

Region Östergötland

Elf Hans (Ord)

Åkerström Per (Ers)

Rektor (självskriven ledamot)

Boman Carina