Forum för lärande och teologi är namnet på vårt didaktiska centrum i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola.

Forum för lärande och teologi vill vara ett samverkansforum, en mötesplats för erfarenhetsutbyte för Levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift.

Här fokuserar vi både på lärande utifrån metareflektion och metodutveckling inom den grundläggande uppgiften. Vi arbetar med oss medarbetare, anställda, ideella och förtroendevalda, som reflekterande praktiker, väl förankrade i våra församlingars liv som växtplats för kristen tro.

Just nu tar vi tillsammans fram ett antal digitala kurser/webbinarier för att möta behovet och möjligheten till fortbildning i en särskild tid. I en utmanande tid som denna lär vi oss mycket. Den digitala världen som vi ofta tänker på som distanserande visar sig också kunna föra oss närmare, genom tex att det kan vara enklare att ses. Det betyder att vi är på väg att utveckla mer kunnande för fortsatta kompletterande digitala mötesplatser och lärformer. Forum för lärande och teologi är under andra fasen i en spännande uppbyggnad med siktet inställt på lärande i en tid där både kyrkan nationellt, vi som helhet satsar på lärande och undervisning, och som tiden alltmer visar på vikten av.

I Linköpings stift finns det rörelserika kulturer där en mångfald av människor är delaktiga och engagerade och rustar varandra att vara kyrka i vardagen och världen.

Vi som arbetar med Forum för lärande och teologi är Helen Kémi, stiftspedagog, Carina Sundberg, stiftsteolog och Andreas Bernberg, präst och pedagog på Vadstena folkhögskola samt Håkan Andersson, pedagog på Vadstena folkhögskola.​

Att vara kyrka: Ges ej för närvarande.

Pedagogik i församlingen: Ges ej för närvarande.

Träffa oss!

Kanske har du redan en tanke på att börja studera, eller så vet du inte alls vad du vill göra i framtiden.

Dags för nästa steg? Fråga en deltagare hur det är – på riktigt.

Kommer jag in? Kommer jag att trivas? Kommer jag att hitta någonstans att bo?

Så många frågor och viktiga beslut – ofta utan att ha en aning om vad som väntar i verkligheten. Du är alltid välkommen att besöka och kontakta oss med dina frågor.