Hantverkslinjen

Trä och Smide

Hantverkslinjen vänder sig både till dig som har ett allmänt intresse för trä och smide och till dig som har en mer yrkesinriktad målsättning eller vill lägga en bra grund för högre studier.  Efter ett år på hantverkslinjen kan du till exempel gå vidare med studier inom bland annat följande yrkesområden: Möbel- och inredningssnickare, Smed, Byggnadssnickare, Slöjdare, Formgivare, Möbeldesigner, Möbeltapetsör, Konsthantverkare, Slöjdlärare, Förgyllare, Hemslöjdskonsulent, Möbelrestaurerare, Bildhuggare, Konservator, Byggnadsvårdare eller Hantverkarlärling! Du kan också gå här för din hobby skull.

Fredrik berättar om Hantverkslinjen

Träffa undervisande pedagog Fredrik och hör honom berätta om Hantverkslinjen trä och smide, hur det är att studera här och varför han tycker att du ska söka till Vadstena folkhögskola.

Om Hantverkslinjen

Här ges en bred bas och goda grundkunskaper inom trä, målning, och smideshantverk. Hantverkslinjen fokuserar på användandet av handverktyg, traditionella hantverkstekniker, design och kreativitet.  Du fördjupar dig i designprocessen genom tillverkning av egna föremål. I slöjdsalen är fokus på trä där du lär känna träets egenskaper och upptäcker olika sammansättningar och konstruktioner samt olika sätt att dekorera träet på. Du får även grundläggande kunskaper i handhavandet av maskiner på ett säkert sätt.  I Smedjan får du lära du dig grundläggande smidestekniker som till exempel räckning, breddning, hålslagning, klyvning, stukning och linoljebränning. Krokar, verktyg, spikar,  ljusstake och gångjärn tillverkas bland mycket annat. Det är stor frihet att inom givna ramar utforma och utforska din kreativitet i arbetet med tillverkningen av föremålen. 

Under den andra terminen får du möjlighet att nyttja det du lärt dig under första terminen och utveckla din kreativitet för att designa egna projekt. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidareutbildning. Vi avslutar andra terminen med att göra en utställning och presentera alla färdiga projekt.

All undervisning sker på svenska.

Passar den här kursen mig?

Hantverkslinjen vänder sig till dig som har ett allmänt intresse med hantverk inom trä och smide som en hobby och till dig som har en mer yrkesinriktad målsättning. Den passar också dig som vill lägga en bra grund för högre studier.

Kursmål Hantverklinjen

Målsättningen är att efter avslutat år ha goda kunskaper om handverktygen och materialet. Genom kursens olika arbetsområden utvecklar du grundkunskaper i träslöjd, smide, möbelsnickeri, bildhuggeri och ytbehandling

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att genomgå både teoretiskt och praktiskt lärande inom flera relevanta kunskapsområden.  Vi läser:

Här läser vi till exempel: Materiallära: träslag, träegenskaper, Handhyvlning, Hållbara träkonstruktioner, Skärsvarvning och Slöjdteknik, Design och genomförande av eget projekt, Karvsnitt, Bildhuggeri, Förgyllning, Rit- och skissteknik användning av snickerimaskiner. Vi lär oss också om företagande för hantverkare.

Här läser till exempel: Räckning, Breddning, Hålslag,  Klyvning, Bockning, Nitning, Stukning, Härdning, Linoljebränning och Design och Konstnärlig utformning. 

Här lära vi oss bland annat om: Pigment och färglära, Linoljefärg, Äggoljetempera och Dekorationsmåleri.

Du får under året även grunder i verktygsvård, ytbehandling, traditionellt måleri, färglära, teckning,  stilhistoria samt hantverkets utveckling och historia.

När du börjar utbildningen kommer du att få ta del av en kursplan med kursmål, dina schemalagda ämnen och närmare ämnesbeskrivningar.

Tradition Folkhögskoledagen 

Varje vår anordnar Vadstena Folkhögskola en folkhögskoledag. I samband med detta arrangerar hantverkslinjen en utställning av de alster som tillverkats under året. Folkhögskoledagen är alltid välbesökt och uppskattad, både av nära och kära, tidigare deltagare och blivande blivande deltagare.

Nästa kursstart: Augusti 2024

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. Om det inte fungerar att ansöka i Schoolsoft kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökningsperioden är stängd. Reservplatser kan komma att släppas i augusti.


Kursen har 12 platser.
Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Antagningskrav

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. Inga förkunskaper krävs.

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Studietakt

Heltid 100%

Kurslängd

1 år

Studieort

Vadstena

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN. 

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Terminstider

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

      

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag. Läs mer om ansökan och antagningsprocessen här.

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati.  Alla våra heltidsstuderande som studerar på plats i Vadstena medverkar i storsamling en gång i veckan, där samtliga deltagare får information om olika ämnen och genomföra gemensamma aktiviteter. Vi har också blockämne där du som studerar heltid på plats har en lektion i veckan tillsammans med andra deltagare från andra kurser som valt samma ämne som du. Blockämne väljs i början av terminen och utgörs av olika valmöjligheter varje år. Det kan till exempel vara ämnen som teater, filosofi eller Yoga.Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i undervisningskonceptet.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Se här nedan vad några av våra tidigare deltagare säger om sin tid på Hantverkslinjen

Fri att utforska din kreativitet!

"Det bästa med Hantverkslinjen på Vadstena folkhögskola är att du får vara praktisk och fri i att utforska din kreativitet samtidigt som du får det stöd du behöver. Nu har jag ansökt om och fått beviljad Hantverkslärling till möbelrestaurerare av Stiftelsen Hantverk och utbildning. Jag har fått en plats med en godkänd handledare på Pensel och järnet här i Vadstena och börjar i höst!"
Jessika, Hantverkslinjen läsåret 22/23

Vill jobba praktiskt!

"Jag valde att gå på Hantverkslinjen på Vadstena folkhögskola för att jag vill jobba praktiskt. Jag blev kär i scenografiyrket redan på gymnasiet och har gått småkurser efter det. Jag vill jobba bakom scenen. Nu har jag ansökt om och fått beviljad Hantverkslärling med möjlighet att bli den första moderna dekorsnickarlärlingen av Stiftelsen Hantverk och utbildning. Jag har fått en plats hos en godkänd handledare i Stockholm och börjar i höst!"
Andrea, Hantverkslinjen läsåret 22/23

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Lotta Rehn, kursledare

Mobil: 076-797 05 10 

lotta.rehn@vadstenafolkhogskola.se