Kriminalvårdarlinjen

Hybridundervisning - ett modernt lärande

Vill du arbeta inom Kriminalvården? Då är Kriminalvårdarlinjen rätt för dig. Kursen är en ettårig utbildning för dig som är intresserad av att arbeta med människor i Kriminalvården eller annan sluten miljö. Kriminalvårdarlinjen är en förberedande utbildning och ersätter inte den utbildning Kriminalvården erbjuder, men den kan komplettera och förbättra ditt cv. 

Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården eller inom andra verksamheter, men den förbättrar möjligheterna genom att du får ökade kunskaper inom olika relevanta områden.  Utbildningen kompletterar Kriminalvårdens egen internutbildning och ger dig en bred bas inom det beteendevetenskapliga fältet. Dina personliga egenskaper är viktiga om du siktar på att arbeta inom Kriminalvården. De söker dig som är trygg och stabil, har ett gott omdöme och självinsikt. Det är också viktigt att du har god kommunikationsförmåga, kan samarbeta och har integritet. Ett år hos oss ger dig en utvecklingsmöjlighet.

Hybridundervisning - på plats och fjärrundervisning

Du kan studera här på folkhögskolan och komma hit varje dag, om du behöver kan du också bo på vårt internat. Du kan alternativt studera via fjärrundervisning hemifrån. Nedan kan du läsa mer om vad fjärrundervisning innebär.  All undervisning bedrivs i form av hybridundervisning. Detta innebär att deltagarna på plats i det fysiska klassrummet undervisas tillsammans med deltagarna i det digitala klassrummet genom digitalteknik i klassrummet.  Grupparbete mellan deltagare i fjärrundervisning och deltagare på plats förekommer.

Kriminalvårdarlinjens kursmål

Att ge deltagaren grundkunskaper till att i sin blivande yrkesroll kunna arbeta lösningsfokuserat med en bred kunskap kring mänskligt beteende, brott och straff.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att genomgå både teoretiskt och praktiskt lärande inom flera relevanta kunskapsområden i syfte att utveckla en yrkesroll som Kriminalvårdare. Vi läser till exempel;


Kriminologi, Kriminalvård & Yrkesetik

Avvikande beteende/kriminellt beteende; dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på brott och brottsförebyggande arbete. Olika teorier bakom brottslighet och forskning kring kriminellt beteende. Juridisk kännedom. Förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande, den etiska dimensionen i uppdraget på anstalt. Vi lär oss också  om det professionell bemötande i vår yrkesroll.


Beteendevetenskap och Psykologi

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang. Vi lär oss om mänskligt beteende ur olika aspekter. Människans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser. Socialpsykologi tar upp interaktion mellan människor, socialisation och lyfter normer och det normala beteendets utgångspunkter och färdigheter i det sociala samspelet.


När du börjar utbildningen kommer du att få ta del av en kursplan med kursmål, dina schemalagda ämnen och ämnesbeskrivningar.


Nästa kursstart: Augusti 2023

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här!

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena eller fjärrundervisning. 

Fjärrundervisning innebär att du närvarar 100% enligt schema hemifrån. Denna studieform ställer krav på din digitala teknik med kamera, dator, mikrofon och bredband. Läs mer om fjärrundervisning nedan.

Kurslängd

1 år

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande.  Du ska ha fyllt 18 år.  Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Se särskilda antagningsvillkor nedan.

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

"Jag tycker att det låter väldigt bra med en sådan här utbildning hos er. (...) Att man får läsa ämnen som passar för kriminalvårdsarbete skulle det verkligen möjliggöra för en framtida anställning och förhoppningsvis intresse för yrket. Sen passar grunderna även bra för flera andra arbeten med unga och vuxna med den här typen av behov. " 

Foto båda bilder: Copyright, Kriminalvården

Malin Isaksson, senior handläggare, HR-avdelningen, Kriminalvårdens huvudkontor

Fjärrstudier innebär daglig närvaro online

Studierna bedrivs som fjärrstudier, vilket innebär att du har lektioner under vardagarna vanligtvis från klockan 8.30 - 15.30, men du befinner dig inte på folkhögskolan. I kursen använder vi lärplattformen Google Classroom. Lektioner och grupparbeten genomförs på digitala mötesplattformar och därför behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt bra uppkoppling. Du behöver även ha ett headset med mikrofon.  Att studera via fjärrundervisning ställer därför krav på din digitala utrustning och på dina förutsättningar att själv kunna skapa en lugn miljö för dina studier på hemmaplan. Under kursen kommer du att behöva åka till Vadstena folkhögskola vid några tillfällen.

Datum för återstående närträffar 22/23

Några gånger per läsår är det obligatoriska närträffar på folkhögskolan. 

12-13 jan 2023

5 juni 2023

Datum för närträffar 23/24

Några gånger per läsår är det obligatoriska närträffar på folkhögskolan. 

16-18 aug 2023 uppstart

10-11 okt 2023

11-12 jan 2024

5-6 mars 2024

16-17 april 2024

3-5 juni 2024

Att bo hos oss

Vid närträffar finns möjlighet att boka boende på skolan i mån av plats. Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. 

BOKA BOENDE ONLINE 

Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen Vadstena folkhögskola

Särskilda antagningsvillkor


Läs mer om ansökan och antagningsprocessen.

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

      

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt studerandekoncept.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se