Allmän kurs Profil: Kriminalvård (Gy)

Allmän kurs profil: Kriminalvård är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola samtidigt som du får kunskap och en inblick inom kriminalvård.

Vi vill erbjuda en miljö där du i lugn takt har möjlighet att få både stimulans och tid till eftertanke, en plats för utveckling.

Allmän kurs profil: Kriminalvård

Kriminalvård är en ettårig kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola samtidigt som du får kunskap och en inblick inom kriminalvård.

Allmän kurs med profil Kriminalvård är en förberedande kurs som vänder sig till dig som funderar på eller vill arbeta inom Kriminalvården eller andra slutna institutioner samt vill ha möjlighet att läsa in de behörigheter som krävs för vidare studier inom Yrkeshögskola eller högskola/universitet eller för att kunna söka arbete inom Kriminalvården.

Vår kriminalvårdsförberedande profil är en ettårig utbildning som kombinerar behörighetsgivande studier i de gymnasiegemensamma ämnena med studier som förbereder dig för att söka arbete inom Kriminalvården. Utbildningen ger dig en inblick i vad det innebär att arbeta inom Kriminalvården och andra slutna institutioner. Profilen ger dig kunskap i kriminologi, kriminalvård, professionellt förhållningssätt, beteendevetenskap och beroendeproblematik.

Du som eventuellt behöver gå ytterligare år för att uppnå gymnasiebehörighet på allmän kurs läser vidare på vår profil: Människa och samhälle. Mer information om hur lång tid du behöver gå på folkhögskola finner du här.

Allmän kurs

Här läser du in grundläggande behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå samt läser högre behörigheter i vissa ämnen. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola deltar de studerande i kursövergripande verksamhet med inriktning inom demokrati, kultur och bildning. Det kan till exempel vara temadagar, föreläsningar eller studiebesök. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Vi vill erbjuda en miljö där du i lugn takt har möjlighet att få både stimulans och tid till eftertanke, en plats för utveckling.

Ämne

Kursen erbjuder både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörigheter:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Matematik 1 b

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Historia 1a1

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Matematik 2b

 • Matematik 3b

 • Samhällskunskap 1a2

 • Samhällskunskap 2

 • Historia 1a2

 • Historia 2a

 • Naturkunskap 2

 • Psykologi 1

 • Religionskunskap 2

 • Politik och hållbar utveckling

Egen utrustning / låneutrustning


I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbar dator eller Chromebook. Om du saknar tillgång bärbar dator eller Chromebook har du möjlighet att låna en av skolan. Läromedel lånas på skolan.

Studieomdöme

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme. För mer information om studieomdöme läs här.

Att studera hos oss

På Vadstena folkhögskola deltar deltagarna i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas.


Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Lärande sker hela tiden och alla människor är på så vis med och bidrar till det. Det är en viktig del i folkbildningen! Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Vi satsar väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö som är lagad från grunden och av så mycket närodlade och svenska råvaror som möjligt.


Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder studerande på allmän kurs att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag) i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till tvättmaskin och torktumlare samt kök.

Se mer info under Studerandeekonomi


Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


 • Har störst behov av att läsa allmän kurs, d.v.s. saknar 3-årigt gymnasium och/eller saknar behörighet till yrkeshögskola/högskola.

 • Betyg som innebär att den sökande trots behörighet inte kan läsa vidare.

 • Skolan bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen.

 • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

 • Vilken hjälp skolan kan erbjuda den sökande.

 • Är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

Sista ansökningsdatum 12 maj

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Allmän kurs


Studietakt

Heltid, 100%

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Plats

Vadstena

Kurslängd

1 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande. Du ska ha fyllt 18 år. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se