Allmän kurs

Profil: Kriminologi och socialt arbete (Gy)

Allmän kurs profil: Kriminologi är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande och särskild behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola samtidigt som du får ägna dig åt ditt intresse Kriminologi. Kanske vill du jobba i Kriminalvården eller läsa Kriminologi eller beteendevetenskap på universitetet? Alla våra allmänna kurser är högskoleförberedande. Vi är ett starkt alternativ till Komvux då vi erbjuder små studiegrupper, hög lärarnärvaro och en lugnare studietakt. Efter avslutade studier får du ett studieomdöme och söker till högskola i en egen urvalsgrupp med konkurrens från andra folkhögskolestuderanden.

Om Allmän kurs

Här kan du läsa upp grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. 

Allmän kurs passar dig som önskar studiero, mindre studiegrupp och hög lärarnärvaro. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.  Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år.  Mer information om detta finner du här.


Om profil: Kriminologi

Allmän kurs med profil Kriminologi är en inriktning som vänder sig till dig som har intresse av brott och straff och som kanske funderar på att arbeta inom Kriminalvården, inom andra slutna institutioner eller läsa vidare inom ämnesområdet. Här får du möjlighet att läsa ditt intresse samtidigt som du läser in de behörigheter som krävs för vidare studier inom yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Du läser både grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörigheter

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå

Studieomdöme istället för betyg

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme. För mer information om studieomdöme läs här.

Nästa kursstart: Augusti 2024

ANSÖKAN ÖPPNAR 30/11


Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här!

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

Terminstider

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

2024-08-14 - 2024-12-17

2025-01-09 - 2025-06-05

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande.  För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Antagningsprocessen

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Hur väljer skolan vilka som får plats?


Bland de som söker till allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav.  På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger till grund för antagning eller avslag.

Varför studera på folkhögskola och inte på Komvux?

Vi erbjuder hög lärarnärvaro och en lugnare studietakt. Vi erbjuder en lugn miljö som ger förutsättningar för att klara skolan. Här ser vi varje individ och ger individuellt stöd med målet att du ska klara dina studier. Vi har prov i mindre omfattning och ser lärandet som en helhet där en viktig del också är måltider och gemenskap med andra deltagare. Vi gör därför olika saker tillsammans som vi låter vara en del av undervisningen. Här är din röst och dina förutsättningar viktiga. Detta beror på att vi också har ett demokratiskt uppdrag.  Vi skiljer oss därför från Komvux på många vis. 

Här kan du se vad några av deltagarna på Allmän kurs tycker om att läsa hos oss.

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati.  Alla våra heltidsstuderande som studerar på plats i Vadstena medverkar i storsamling en gång i veckan, där samtliga deltagare får information om olika ämnen och genomföra gemensamma aktiviteter. Vi har också blockämne där du som studerar heltid på plats har en lektion i veckan tillsammans med andra deltagare från andra kurser som valt samma ämne som du. Blockämne väljs i början av terminen och utgörs av olika valmöjligheter varje år. Det kan till exempel vara ämnen som teater, filosofi eller Yoga.Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt studerandekoncept.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Digital lärmiljö

I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbar dator eller Chromebook. Om du saknar tillgång till bärbar dator eller Chromebook har du möjlighet att låna en av skolan när du deltar i studier på plats i Vadstena. Läromedel lånas på skolan.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se