Att vara kyrka

Församlingar som önskar utvecklad delaktighet och ideellt engagemang

Att vara kyrka

Utbildningen Att vara kyrka riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang och önskar att aktivt arbeta för detta. Det här är en processinriktad utbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap.

Under utbildningen ges möjlighet att bearbeta frågor om det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella. Utöver träffarna på Vadstena folkhögskola krävs ett utvecklingsarbete på hemmaplan. Detta sker utifrån den lokala församlingens förutsättningar. Som stöd för detta möts deltagarna stiftsvis tillsammans med stiftspedagog. 

Kursmål

Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare som tillsammans ingår i en arbetsgrupp för det lokala utvecklingsarbetet. 

Församlingens ledning ska vara införstådd med utbildningens syfte och förväntas delta ett dygn i samband med den andra träffen på Vadstena folkhögskola. En utvecklingsplan för det ideella arbetet i församlingen kommer att arbetas fram för dem som inte har någon, eller bearbetas för dem som redan har en sådan.  Det är viktigt att församlingen låter flera, minst två, deltaga i utbildningen. I församlingen sker arbetet bl a tillsammans med en referensgrupp.

Kursmoment

1. Det ideella engagemangets betydelse - för kyrkan, individen och samhället

Syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla identitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

2. Förankring av idealitetens Varför, samt stödstrukturer för delaktighet

Syftar till att ge redskap för det praktiska arbetet på hemmaplan. Stödstrukturer innebär bland annat att skapa en samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosyn och församlingssyn blir centrala pusselbitar. Församlingsledningen, deltar i ett dygn vid detta moment.

3. Medarbetarskap- om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

Syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet och i det egna arbetslaget.

4. Utvecklingsplanen – från nuläge till önskat läge

Syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan för det ideella arbetet. Utvecklingsplanen kommer senare att presenteras hemma i församlingen.

Kursarrangörer

Kursen arrangeras i samverkan mellan Ideellt forum, Linköpings stift, Vadstena folkhögskola , Växjö stift och Sensus.

Kursledning

 • Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

 • Helen Kemi, Linköpings stift

 • Christina Evertsson, Växjö stift

 • JanOlof Nordström, Ideellt forum

Nästa kursstart:
Under planering.

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart vårtermin (januari):
Öppnas andra veckan i september.

Sista ansökningsdag 30 november.


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Du ansöker digitalt via SchoolSoft.
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna
ansökningsblankett.

I ansökan ska en motivering från församlingsledningen bifogas. 

Kurslängd

1 år

Studietakt

25% distans

Kursplats

Vadstena

Terminstider

 • 2022-08-172022-12-20

 • 2023-01-122023-06-07

 • 2023-08-162023-12-19

 • 2024-01-112024-06-05

Kursträffar läsåret 23/24

Datum för kursträffar kommer.

Avgifter och kostnader

Deltagaren betalar för kost och logi, terminsavgift och viss materialkostnad. Resor och studentlitteratur bekostas av dig. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. Läs mer på sidan studerandeekonomi.

OBS! För dig som är anställd, ideell och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan och fått bejakat att gå kursen är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.


Avbokningsregler

 • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

 • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

 • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

 • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.


Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

Telefon: 072-249 91 89

Kontakta

JanOlof Nordström, Ideellt forum

janolof.nordstrom@sensus.se

Telefon: 070-635 24 67