Att vara kyrka

Församlingar som önskar utvecklad delaktighet och ideellt engagemang

Att vara kyrka

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap

Processutbildningen Att vara kyrka riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Syftet är att deltagarna ska rustas med kunskap och strategier för att kunna bära och leda ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare som tillsammans ingår i en arbetsgrupp för det lokala utvecklingsarbetet. 

Under utbildningen ges möjlighet att bearbeta frågor om det ideella engagemangets roll i församlingen, ledarskap och olika medarbetarroller, grundläggande teologiska motiv och trosfrågor, samt praktiska aspekter som juridiska frågor, utbildning och uppmuntran bland ideella. Utöver träffarna på Vadstena folkhögskola krävs ett utvecklingsarbete på hemmaplan. Detta sker utifrån den lokala församlingens förutsättningar. Som stöd för detta möts deltagarna dessutom stiftsvis tillsammans med stiftspedagog. 

Församlingens ledning ska vara införstådd med utbildningens syfte och förväntas delta ett dygn i samband med den andra träffen på Vadstena folkhögskola. En utvecklingsplan för det ideella arbetet i församlingen kommer att arbetas fram för dem som inte har någon, eller bearbetas för dem som redan har en sådan.  Det är viktigt att församlingen låter flera, minst två, deltaga i utbildningen. I församlingen sker arbetet bl a tillsammans med en referensgrupp.

Om kursen

1-årig utbildning, Distanskurs, 25%
Kursen arrangeras i samverkan mellan Ideellt forum, Linköpings stift, Vadstena folkhögskola och Växjö stift.

Nästa kursstart: 12 januari 2023

Anmäl dig redan idag för att säkra din plats.

Terminsdatum

  • 23-01-12 - 23-06-07

  • 23-08-16 - 23-12-19

Kursträffar 2023

  • 31 januari-2 februari

  • 25-27 april

  • 5-7 september

  • 14-16 novemberANMÄL DIG HÄR
för kursstart januari 2023

Sista ansökningsdatum 30 november 2022

I ansökan ska en motivering från församlingsledningen bifogas. 

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Att vara kyrka


Processutbildningen innehåller följande moment

1. Det ideella engagemangets betydelse - för kyrkan, individen och samhället

Syftar till att skapa förståelse för församlingssynens avgörande betydelse för att utveckla identitet och frivillighet i församlingsarbetet. Vi lär av aktuell forskning kring det svenska civilsamhället och diskuterar hur utblickar kan inspirera församlingens agerande.

2. Förankring av idealitetens Varför, samt stödstrukturer för delaktighet

Syftar till att ge redskap för det praktiska arbetet på hemmaplan. Stödstrukturer innebär bland annat att skapa en samsyn kring vad som är god delaktighet, där människosyn och församlingssyn blir centrala pusselbitar. Församlingsledningen, deltar i ett dygn vid detta moment.

3. Medarbetarskap- om roller och relationer mellan ideella, förtroendevalda och anställda.

Syftar till att arbeta med förankrings- och förändringsarbete kring idealitet och i det egna arbetslaget.

4. Utvecklingsplanen – från nuläge till önskat läge

Syftar till att presentera och få respons på den egna församlingens utvecklingsplan för det ideella arbetet. Utvecklingsplanen kommer senare att presenteras hemma i församlingen.

Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Växjö stift och Sensus.

Deltagarna betalar för kost och logi.

Kostnad 12 500 kr för enkelrum och 7 300 kr för den som inte bor.

OBS! För dig som är anställd, ideell och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan och fått bejakat att gå kursen är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Ta reda på korrekt fakturaadress innan du anmäler dig. Adressen fylls i på anmälningsformuläret.


Avbokningsregler

  • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

  • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

  • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

  • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Kursledning

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

Helen Kemi, Linköpings stift

Christina Evertsson, Växjö stift

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

Telefon: 072-249 91 89

Kontakta

JanOlof Nordström, Ideellt forum

janolof.nordstrom@sensus.se

Telefon: 070-635 24 67