Assistentlinjen

För dig som vill jobba inom skola, LSS, socialpsykiatrin, HVB eller rättspsykiatri

Drömmer du om att jobba med människor i en yrkesroll som exempelvis stödassistent, elevassistent, resurspedagog, personlig assistent eller boendestödjare?  Då är detta utbildningen för dig! Assistentlinjen är en 1-årig processinriktad omsorgsutbildning på gymnasienivå för dig som vill arbeta inom skola, LSS, socialpsykiatrin, HVB eller rättspsykiatrin. Från och med läsåret 23/24 får du behörighet att söka arbete inom Rättspsykiatrin och till tjänster med psykiatrisk omvårdnad inom Vadstena kommuns LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg i Vadstena kommun.

Assistentlinjen ersättas med Socialpedagog

Assistentlinjen ersätts med Socialpedagog, en 2-årig yrkesutbildning med uppstart hösten 2024. Läs mer om och ansöka till Socialpedagog.

Om Assistentlinjen

Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver stöd efter sina individuella behov och förutsättningar. Du får med dig hur du praktiskt ska arbeta med kommunikation och beteende. Du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli tydlig i din roll för elev/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för de du arbetar tillsammans med.

Kursmål Assistentlinjen

Att ge dig som deltagare en bred pedagogisk och metodisk grund, så att du i din professionella yrkesroll ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum. 

Kursinnehåll

Samtal, erfarenhetsutbyte och aktivt deltagande i klassrummet är en viktig del av utbildningen. För att fördjupa de teoretiska kunskaperna arbetar du under utbildningen med fallbeskrivningar genom olika kreativa arbetsmetoder till exempel forumteater, dramapedagogik och gruppövningar, under lärarhandledning. Du kommer också att ha en praktikperiod under vårterminen.


Kursen ger dig kunskap inom olika ämnen som är relevanta i arbetet som assistent. Exempel på kunskaper: 

Här läser du om de olika psykologiska synsätten och socialpsykologi. Du lär dig också om samspel mellan människor, gruppdynamik och grupprocesser. Du får lära dig om människors samsjukligheter, så som psykisk sjukdom, riskbruk, missbruk samt beroendeproblematik och beroendelära. Du får lära dig om problemskapandebeteende och sociala färdigheter. Nytt ämnesområde för läsåret 23/23 är socialpsykiatri och rättspsykiatri.

Här arbetar du både praktiskt och teoretiskt med möten mellan människor genom till exempel coachande samtal. Du får också kunskaper inom olika behandlingsmetoder och samtalsmetodik så som MI, KBT, ACT och LAB (Lågaffektivt bemötande).  

Du får kännedom om olika diagnoser bland annat NPF-diagnoser. Du får möta olika dilemman inom LSS för att du som assistent ska kunna bidra till ökad livskvalitet. Du får kunskap kring tydliggörande pedagogik och hjälpmedel i ditt arbete samt grundläggande kunskaper i vård och omsorg. Du får ett medvetet och reflekterande förhållningssätt och också kunskaper om LSS och Socialtjänstlagen, SOL. Du arbetar också med bland annat KASAM, värdegrundsetik och etisk stress.


När du börjar utbildningen kommer du att få ta del av en kursplan med kursmål, dina schemalagda ämnen och ämnesbeskrivningar. Har du frågor om kursinnehållet kontaktar du kursledaren.


Passar den här utbildningen mig?

Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli stabil och trygg i din yrkesroll. För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska språket samt att du har förmåga att reflektera över dina egna känslor, värderingar och erfarenheter. 


NYHET! 

Assistentlinjen samarbetar med Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena och Vadstena kommun. 

Nu breddar och fördjupar vi populära Assistentlinjen för att möta upp det ökade anställningsbehovet  inom detta breda område och de ökade behoven i Vadstena kommun. 

Läsåret 23/24 kommer du därför också att läsa följande ämnen: Socialpsykiatri, Rättspsykiatri, Destruktivt beteende och beroendelära samt Missbruk/riskbruk och samsjuklighet. De nya ämnen studeras parallellt med elevassitsentspåret.

Det nya spåret ger dig behörighet att söka arbete och arbeta i Vadstena kommun inom Rättspsykiatrin och arbeta med psykiatrisk omvårdnad, Vadstena kommuns LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg. 

Den breddade utbildningen är utvecklad tillsammans med aktuella aktörer i Vadstena så att du som går den ska bli bättre rustad för att möta arbetsmarknadens framtida behov. 


Läs mer om dina arbetsmöjligheter efter ditt år på Assistentlinjen

Här kan du läsa mer om Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena. Klicka här. Hur är det att arbeta på Rättspsykiatriska kliniken i Vadstena? Klicka här.

Här kan du läsa mera om hur det är att arbeta som assistent i olika roller och på olika enheter i Vadstena kommun och se vilka lediga jobb som finns i kommunen just nu. Klicka här.

KURSEN ÄR EJ SÖKBAR LÄSÅRET 24/25

Planering för ny linje pågår.

Hösten 2024 planeras uppstart av den 2-åriga utbildningen Socialpedagog. Ansökningen planeras att öppna 1 december. Mer information kommer.

ASSISTENTLINJEN PÅGÅR LÄSÅRET 2023/2024

Studietakt

Heltid, 100%, närundervisning

Plats

Vadstena

Kurslängd

1 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN. 

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Antagning och antagningsprocess

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. Du ska ha varit drogfri i minst ett år.

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Särskilda antagningsvillkor

Du ska vara klar med din grundskolebehörighet. 

Du ska ha en personlig mognad och stabilitet med goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Du ska inte finnas i misstanke- eller belastningsregistret.


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

          

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

Terminstider

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

"Det har utvecklat mig på ett plan som jag inte trodde att det skulle göra. Jag har växt!"
/ Frida A, 2018-2019

"Det här året har gett mig väldigt mycket. Jag har utvecklats som person och jag har haft det väldigt roligt"
/ Frida L, 2018-2019

"Jag har fått kompetenshöjning, inte bara från mina lärare utan från mina klasskamrater också!"
/ Anneli, 2018-2019

Assistentlinjen leder till personlig utveckling

För att utvecklas till en skicklig assistent behöver du många olika förmågor och egenskaper, därför tränar vi oss under kursen på att kunna se andras behov, professionellt ta hänsyn till dessa samt äga förmågan att kunna dela med dig och ta emot andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. 

Forumteater på Assistentlinjen

Här ser vi deltagare visa upp Forumteater. 

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati.  Alla våra heltidsstuderande som studerar på plats i Vadstena medverkar i storsamling en gång i veckan, där samtliga deltagare får information om olika ämnen och genomföra gemensamma aktiviteter. Vi har också blockämne där du som studerar heltid på plats har en lektion i veckan tillsammans med andra deltagare från andra kurser som valt samma ämne som du. Blockämne väljs i början av terminen och utgörs av olika valmöjligheter varje år. Det kan till exempel vara ämnen som teater, filosofi eller Yoga.Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt studerandekoncept.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se