Allmän kurs

Allmän kurs är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på grundskolenivå eller gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Vi är ett starkt alternativ till Komvux och Vuxenskolan!

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år. Kursen ger både grundläggande och särskild behörighet.

När du söker till Allmän kurs på Vadstena folkhögskola kan du välja två inriktningar Fokus: Människa och samhälle och Fokus: Svenska språket. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.

Särskilda behörigheter

  • Matematik 2b och 3b
  • Samhällskunskap 2
  • Historia 2a
  • Naturkunskap 2
  • Psykologi 1
  • Religionskunskap 2

Studieomdöme

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme.


Fokus människa och samhälle

Inom Fokus: Människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället utifrån brytpunkten politik, ekonomi, historia, religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet, för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå samt läsa högre behörigheter i vissa ämnen. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola har vi något vi kallar för bildningsresan. Där möts vi över kursgränserna, en eftermiddag i veckan för att bilda oss i olika frågor. Ämnen som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i till exempel något hantverk. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

KOSTNAD: se Studerandeekonomi

Ansök digitalt via SchoolSoft

OBS! Inga lediga platser

Fokus Människa och samhälle - START HT 2019

Fokus Svenska språket - START HT 2019

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Allmän kurs

Skriftlig ansökan - Allmän kurs, Fokus svenska språket


Studietakt

Heltid

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Är du studerande (Fokus Människa och samhälle) i Vadstena får du däremot betala för kost och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi


KOSTNAD - Fokus Svenska språket:

Totalt per termin 1975 kr vilket inkluderar terminsavgift samt kostnader för litteratur, material etc.

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat.

Antagning

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till minst en referens (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

Kurstarter är vid vår- och hösttermin

Terminstider

Höstterminen: 2019-08-15 - 2019-12-18

Vårterminen: 2020-01-09- 2020-06-03

Fokus Svenska språket, MOTALA

Inom Fokus: Svenska språket erbjuder vi kursen för dig som har svenska som andraspråk men som saknar gymnasiebehörighet och som vill bli bättre på att tala, läsa och skriva svenska. Du läser framför allt svenska, samhällskunskap och matematik. Antagning sker genom intervju som du kallas till efter det att din ansökan skickats in och mottagits av oss. Allmän kurs med fokus svenska språket är för dig som läst färdigt SFI, eller språkintroduktion, som har bott i Sverige ett tag men som saknar delar av grundskolan.


Undervisningen sker i våra lokaler i Motala. Du som studerar på Fokus: Svenska språket studerar på grundnivå.

KOSTNAD: Totalt per termin 1975 kr vilket inkluderar terminsavgift samt kostnader för litteratur, material etc.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, linjeansvarig

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se