Allmän kurs

Profil: Människa och samhälle (Gy) 

Allmän kurs Profil: Människa och samhälle är en kurs för dig som är samhälls- och nutidsintresserad och behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Alla våra allmänna kurser kan ses som högskoleförberedande kurser. Vi är ett starkt alternativ till Komvux då vi erbjuder små studiegrupper, hög lärarnärvaro och lugnare studietakt. Du läser 1-3 år beroende på ditt studiebehov. Efter avslutade studier får du ett studieomdöme och söker till högskola i en egen urvalsgrupp med konkurrens från andra folkhögskolestuderanden.

Om Allmän kurs

Här kan du läsa upp grundläggande behörighet till yrkeshögskola, högskola och universitet. 

Allmän kurs passar dig som önskar studiero, mindre studiegrupp och hög lärarnärvaro. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.  Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år beroende på dina tidigare studier. Allmän kurs är ett bra alternativ till Komvux, mer information om detta finner du här.

Om profil: Människa och samhälle 

Här tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället, men även dåtiden. Vi studerar tematiskt och ämnesöverskridande inom ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska. 

Vadstena folkhögskola erbjuder olika profiler på Allmän kurs. För att se samtliga profiler klicka här.

Du läser både grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörigheter

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå

Nästa kursstart: Januari 2024


Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart vårtermin (januari):
Öppnas 8 september.

Sista ansökningsdag 30 november.


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

Terminstider

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

2024-08-14 - 2024-12-17

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande.  Du ska ha fyllt 18 år.  Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Antagningsprocessen

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Studieomdöme istället för betyg

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme. För mer information om studieomdöme läs här

Här kan du läsa mer om antagning till universitet och högskola när man  söker från folkhögskola.

Hur väljer skolan vilka som får plats?


Bland de som söker till Allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger till grund för antagning eller avslag.

Varför på folkhögskola och inte på Komvux?

Vi erbjuder hög lärarnärvaro och en lugnare studietakt. Vi erbjuder en lugn miljö som ger förutsättningar för att klara skolan. Här ser vi varje individ och ger individuellt stöd med målet att du ska klara dina studier. Vi har prov i mindre omfattning och ser lärandet som en helhet där en viktig del också är måltider och gemenskap med andra deltagare. Vi gör därför olika saker tillsammans som vi låter vara en del av undervisningen. Här är din röst och dina förutsättningar viktiga. Detta beror på att vi också har ett demokratiskt uppdrag.  Vi skiljer oss därför från Komvux på många vis. Se vad några av våra deltagare tycker här nedan.

En annorlunda skola

"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola dels för miljön och för att komplettera gamla betyg. Det är ingen traditionell skola. Det är varierat och skapar förutsättningar för alla, Jag skulle säga att folkhögskolan är en mer fri skola. Jag kommer ha med mig en massa fina vänskaper efter den här resan!" Anastasia, Allmän kurs


Jag trivs jättebra

"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola för att komplettera betygen. Det är bra lärare här. Jag har aldrig tänkt så, att man kan tycka om lärare! Här anpassas studierna till mig. Jag får vara med och påverka. De lyssnar på mig. Jag trivs jättebra!" Alexander, Allmän kurs


Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt studerandekoncept.  Det ingår också utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Digital lärmiljö

I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbar dator eller Chromebook. Om du saknar tillgång till bärbar dator eller Chromebook har du möjlighet att låna en av skolan när du deltar i studier på plats i Vadstena. Läromedel lånas på skolan.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna-Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se