Allmän kurs

Människa och samhälle (Gy)


Allmän kurs är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Vi är ett starkt alternativ till Komvux!

Allmän kurs: Människa och samhälle

Allmän kurs är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Vi är ett starkt alternativ till Komvux. På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå samt läser högre behörigheter i vissa ämnen. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg. Vi erbjuder små grupper och hög lärarnärvaro.

Inom Profil: Människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället, men även dåtiden. Vi studerar tematiskt och ämnesöverskridande inom ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola deltar de studerande i kursövergripande verksamhet med inriktning inom demokrati, kultur och bildning. Det kan till exempel vara temadagar, föreläsningar eller studiebesök. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola.

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år. Mer information om detta finner du här.

Kursen erbjuder både grundläggande och särskild behörighet

Grundläggande behörigheter:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

 • Engelska 5 och 6

 • Matematik 1b

 • Samhällskunskap 1a1

 • Naturkunskap 1a1

 • Religionskunskap 1

 • Historia 1a1

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Matematik 2b

 • Matematik 3b

 • Samhällskunskap 1a2

 • Samhällskunskap 2

 • Historia 1a2

 • Historia 2a

 • Naturkunskap 2

 • Psykologi 1

 • Religionskunskap 2

 • Politik och hållbar utveckling

Studieomdöme

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme. För mer information om studieomdöme läs här.

Att studera hos oss

På Vadstena folkhögskola deltar deltagarna i kursövergripande verksamhet med inriktning inom demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas.

Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Lärande sker hela tiden och alla människor är på så vis med och bidrar till det. Det är en viktig del i folkbildningen! Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss.

Se mer info under Studerandeekonomi

Egen utrustning / låneutrustning

I undervisningen används digitala läromedel och verktyg. Under skoltid använder du därför din egen bärbar dator eller Chromebook. Om du saknar tillgång till bärbar dator eller Chromebook har du möjlighet att låna en av skolan. Läromedel lånas på skolan.

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder studerande på allmän kurs att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag) i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till tvättmaskin och torktumlare samt kök.

Se mer info under Studerandeekonomi

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


 • Har störst behov av att läsa allmän kurs, d.v.s. saknar 3-årigt gymnasium och/eller saknar behörighet till yrkeshögskola/högskola.

 • Betyg som innebär att den sökande trots behörighet inte kan läsa vidare.

 • Skolan bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen.

 • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

 • Vilken hjälp skolan kan erbjuda den sökande.

 • Är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.


En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

Nästa kursstart: Januari 2023


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Allmän kurs

Ansökningsperioder


Ansökan till kursstart vårtermin (januari):
Öppnas andra veckan i september.

Sista ansökningsdag 30 november.


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):

Öppnas sista veckan i november.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Studietakt

Heltid, 100%

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift den består av omkostnader för material och undervisningsmaterial. Du betalar även en avgift för måltider och andra deltagaraktiviteter.

Se mer info under Studerandeekonomi

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande. Du ska ha fyllt 18 år. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07


"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola dels för miljön och för att komplettera gamla betyg. Det är ingen traditionell skola. Det är varierat och skapar förutsättningar för alla, Jag skulle säga att folkhögskolan är en mer fri skola. Jag kommer ha med mig en massa fina vänskaper efter den här resan!" Anastasia, Allmän kurs

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se