Allmän kurs Profil: Människa och samhälle (Gy)


Allmän kurs är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola. Vi är ett starkt alternativ till Komvux!

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år.

Fokus: Människa och samhälle

Inom Fokus: Människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället. Vi studerar tematiskt inom ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå samt läser högre behörigheter i vissa ämnen. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. Alla deltagare på skolan deltar under terminerna i olika obligatorisk kursövergripande aktiviteter. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök, men det kan även vara praktiska arbeten i t ex något hantverk.

Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år. Kursen ger både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörigheter:

· Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

· Engelska 5 och 6

· Matematik 1 b

· Samhällskunskap 1a1

· Naturkunskap 1a1

· Religionskunskap 1

· Historia 1a1

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå:

· Matematik 2b

· Matematik 3b

· Samhällskunskap 1a2

· Samhällskunskap 2

· Historia 1a2

· Historia 2a

· Naturkunskap 2

· Psykologi 1

· Religionskunskap 2


På Vadstena folkhögskola deltar de studerande i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning.

Studieomdöme

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme.

KOSTNAD: se Studerandeekonomi

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som deltagare kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria. På Vadstena folkhögskola deltagarna i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning.

Se mer info under Studerandeekonomi

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till allmän kurs gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På allmän kurs tar vi hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:


  • Har störst behov av att läsa allmän kurs, d.v.s. saknar 3-årigt gymnasium och/eller saknar behörighet till yrkeshögskola/högskola.

  • Betyg som innebär att den sökande trots behörighet inte kan läsa vidare.

  • Skolan bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen.

  • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

  • Vilken hjälp skolan kan erbjuda den sökande.

  • Är beredd att ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

ANSÖKAN ÖPPNAR 7 FEBR


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Allmän kurs


Studietakt

Heltid, 100%

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande. Du ska ha fyllt 18 år. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-112023-06-07

"Jag valde att gå på Allmän kurs på Vadstena folkhögskola dels för miljön och för att komplettera gamla betyg. Det är ingen traditionell skola. Det är varierat och skapar förutsättningar för alla, Jag skulle säga att folkhögskolan är en mer fri skola. Jag kommer ha med mig en massa fina vänskaper efter den här resan!" Anastasia, Allmän kurs

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se