Vägen

Ett år vid det kristna livets källor


Genom historien har människor sökt  djupare rötter för sina kristna liv. Genom bön, nattvard, bibelläsning, gemenskap och i tjänst för medmänniskan har de funnit dessa. 

Vägen - ett år vid det kristna livets källor


Ett tidigt sätt att beskriva den kristna tron var med namnet Vägen. Ett namn som avslöjar att den

kristna tron handlade om ett konkret sätt att leva. En väg att vandra. I kursen Vägen – ett år vid det kristna livets källor, får vi slå följe med människor som vandrat den här vägen före oss. En väg som sett olika ut i olika tider, men som hämtat sin näring från samma rötter: nattvarden, bönen, bibelläsningen och i tjänst för sin medmänniska.  Välkommen till Vägen - ett år vid det kristna livets källor!

Kursbeskrivning

Kursen bedrivs på helfart och är förlagd under två terminer, det vill säga ett läsår. Kursen genomförs på Vadstena folkhögskola.  Under ett år i Vadstena får du följa den dagliga rytmen av bön och mässa i Vadstena klosterkyrka, ta 

del av undervisning och få tid för egen reflektion. Två dagar i veckan ägnar du åt någon form av volontärarbete i 

kyrka och samhälle.  Deltagarna ges förutsättningar att under ett år praktisera sin kristna tro.  

Passar den här kursen mig?

Kursen riktar sig till dig som söker efter en rytm livet, efter ett sätt att leva med Gud och med dina medmänniskor. Kanske går du med en längtan efter att byta kurs i livet?  Vägen – Ett år vid det kristna livets källor är ett år som utmanar till att inte bara betrakta och prata om den kristna tron på avstånd. Det är ett år där vi försöker lära oss simma, inte bara beskriva vatten!


Kanske har du funderingar på en framtid som medarbetare inom kyrkan?  För den som funderar på tjänst inom Svenska kyrkan så finns det möjlighet att tillgodogöra sig Tro och Liv - Grundkurs i Svenska kyrkan inom ramen för Vägen. 


Kursarrangörer

Kursen arrangeras av Vadstena Folkhögskola i nära samarbete med Vadstena Pilgrimscentrum och Linköpings stift. Lärare är bland andra Patrik Hagman, Emma Audas och Andreas Bernberg.


"Herre, visa mig vägen och gör mig villig att följa den."

Nästa kursstart: Augusti 2023

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Antagning och Antagningsprocessen

Du ska ha fyllt 18 år för att studera på folkhögskola.  Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.
Kursnivå: Gymnasienivå 

Info om CSN & folkhögskola - Klicka här!

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena

Kurslängd

1 år

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05


Forum för lärande och teologi

Förutom nystartade Vägen erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Här finns distanskurserna  Tro och liv (tidigare Svenska kyrkans grundkurs), och Pilgrim´s walk for future. Här finns också årets nya kurs Vägen - ett år vid det kristna livets källor, som är en ettårig helfartskurs för dig som vill fördjupa din kristna tro. För dig som har anställning inom kulturvård erbjuder vi också Kulturvårdarlinjen, ett år på halvfart distans för dig som är i tjänst. Vi erbjuder också kursen "Att vara kyrka". Kontakta Andreas Bernberg om du vill veta med om "Att vara kyrka".

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Att studera på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i vårt koncept.  Det ingår utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Kostnader

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla studerande att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakt

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

Telefon: 072-249 91 89