Kurs för förtroendevalda

En kortkurs där dina kunskaper i tro och liv fördjupas 


Välkommen att fördjupa dina kunskaper om Svenska kyrkans tro och liv genom att gå kursen för förtroendevalda under tre träffar hösten 2023 alternativ under våren 2024. Kursen har ett innehåll som kan berika dig på ett personligt plan, den avser inte organisationsutveckling.

Om kurs för förtroendevalda


Den här kortkursen erbjuder dig som ingår i Kyrkorådet möjlighet att fördjupa dina kunskaper vid tre träffar. 

Se datum för hösten 2023 samt datum för våren 2024 nedan. 


Kursen riktar sig inte till grupp- eller organisationsutveckling utan har ett innehåll som är tänkt att berika din personliga utveckling. Kursen tar sin utgångspunkt i Trosbekännelsen, uppdelad på tre kurstillfällen. Varje tillfälle innehåller också Bibelundervisning, Bibelreflektion samt bön och knyter an till gudstjänst i Klosterkyrkan.

Undervisande lärare

Ulf Svensson, pedagog Vadstena folkhögskola och Håkan Andersson, pedagog Vadstena folkhögskola

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig genom att maila till Ulf. Komihåg att boka boende så snart som möjligt. För att bo på skolan bokar du rum digitalt. Läs mer under "Boka boende". Här hittar du också en länk direkt till bokningen.

Boka boende

För boende på folkhögskolan så bokar du på Booking.com direkt här via folkhögskolans hemsida. Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen Vadstena folkhögskola . Observera att boende bokas i mån av plats.

Varmt välkommen till Vadstena och till kursen för förtroendevalda!

Nästa kursstart: februari 2024

Sista anmälningsdag

 

Sista ansökningsdag 26 januari 2024.

Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.


Vi rekommenderar dig att anmäla dig så snart som möjligt för att öka våra möjligheter att erbjuda dig boende. Boka ditt boende så snart som möjligt efter ditt antagningsbesked.

Plats

Vadstena folkhögskola

Kortkurs

6 kursdagar fördelade över tre tillfällen/termin under terminsperioder:

HT23: 231013-231209

VT24: 240216 - 240420

Kostnader

Kursen är gratis men resa, mat och boende bekostas av församlingarna.

 Datum för kursen hösten 2023

Varje träff startar med lunch och avslutas med lunch.


Anmälningsmöjligheten till hösten är stängd. Kursen är fullsatt.

 Datum för kursen våren 2024

Varje träff startar med lunch och avslutas med lunch.


Ansök till våren 2024. Du anmäler dig till kursledaren Ulf Svensson.

Forum för lärande och teologi

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Vadstena folkhögskola erbjuder olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Se hela vårt kursutbud här.

Kanske är du eller har du funderingar på en framtid som medarbetare inom kyrkan?  För den som innehar eller funderar på tjänst inom Svenska kyrkan erbjuder vi också Tro och Liv - Grundkurs i Svenska kyrkan. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta

Ulf Svensson, Vadstena folkhögskola

ulf.svensson@vadstenafolkhogskola.se

Telefon: 0730-88 28 43