Kurs för förtroendevalda

En kortkurs där dina kunskaper i tro och liv fördjupas 


Välkommen att fördjupa dina kunskaper om Svenska kyrkans tro och liv genom att gå kursen för förtroendevalda under tre träffar hösten 2023!

Om kurs för förtroendevalda


Den här kortkursen erbjuder dig som ingår i Kyrkorådet möjlighet att fördjupa dina kunskaper under tre träffar under hösten 2023.  Vi träffas under följande tre tillfällen. Varje träff startar med lunch och avslutas med lunch.

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i Trosbekännelsen, uppdelad på tre kurstillfällen. Varje tillfälle innehåller också Bibelundervisning, Bibelreflektion samt bön och knyter an till gudstjänst i Klosterkyrkan.

Undervisande lärare

Ulf Svensson, pedagog Vadstena folkhögskola och Håkan Andersson, pedagog Vadstena folkhögskola

Varmt välkommen till vackra Vadstena!

Nästa kursstart: Oktober 2023

Sista anmälningsdag

 

Sista ansökningsdag 15 september 2023.


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Plats

Vadstena folkhögskola

Kostnder

Kursen är gratis men resa, mat och boende bekostas av församlingarna.

Boka boende

För boende på folkhögskolan så bokar på Booking.com direkt här via folkhögskolans hemsida. 

Forum för lärande och teologi

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Vadstena folkhögskola erbjuder olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Se hela vårt kursutbud här.

Kanske är du eller har du funderingar på en framtid som medarbetare inom kyrkan?  För den som innehar eller funderar på tjänst inom Svenska kyrkan erbjuder vi också Tro och Liv - Grundkurs i Svenska kyrkan. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, Vadstena folkhögskola

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se

Telefon: 072-249 91 89