Kulturvårdarlinjen

Distans 50% eller på plats i Vadstena 100%


Följ @kulturvardarlinjen

Kulturvårdarlinjen är en ettårig grundkurs som är både praktisk och teoretisk. Den riktar sig till dig som har ett allmänt intresse för kulturvård eller till dig som har en mer yrkesinriktad målsättning. Utbildningen riktar sig också till dig som redan idag arbetar inom området i Svenska kyrkan, som anställd eller förtroendevald. Du kan läsa kursen på helfart på Vadstena folkhögskola och bo på vårt internat eller på halvfart på distans med närträffar. 


I kreativ, lugn och vacker miljö varvar vi teoretiska ämnen med praktiskt arbete.  Här möts både akademiker och praktiker. Kulturvård skapar mötesplatser för hemmasnickare och yrkesinriktade. Här får du känna på olika material och prova på hantverkstekniker i både mjuk och hård slöjd, göra intressanta studiebesök och koppla ihop det med stil- religion- och  konsthistoria  samt hantverkets utveckling. Du får lära dig om vård och underhåll av föremål samt materiallära. Du får även lära dig skilja på olika stilar, föremål och dess ursprung samt jobba med projektledning. All undervisningen sker på svenska.

Kursinnehåll Kulturvårdarlinjen grund oavsett studietakt

Oavsett om du läser 50% på distans eller helfart 100% ökar du dina teoretiska kunskaper inom ex. kyrkohistoria, den textila kulturskatten, folkkonstens framväxt, kulturträdgårdar utifrån ett kulturvårdarperspektiv. Praktiskt kommer du att prova på olika hantverkstekniker, lära känna material, kulturväxter och trädgårdsskötsel. Samtliga tar också del av kursens praktiska och teoretiska innehåll  som exemplifieras.

Exempel från kursplanens praktiska moment:

Måleri

Trä

Textil

Exempel från kursplanens teoretiska moment:

Tillkommande kursinnehåll Kulturvårdarlinjen 100%

Kulturvårdarlinjens kursmål

Efter avslutad kurs har du en ökad förståelse för kulturvård och kulturarvet i nutid och inom historien och kyrkohistorien. Du har praktiska färdigheter för olika hantverk och trädgårdsskötsel utifrån ett kulturvårdarperspektiv och har även genomgått en projektledarutbildning.

Nästa kursstart: Augusti 2023

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Du ansöker digitalt via SchoolSoft. 
Om detta inte fungerar kan du i undantagsfall fylla i denna ansökningsblankett

Ansökningsperiod


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti): 

Öppnas 30 november. 

Sista ansökningsdag 31 mars. 


Vid för få sökanden kan kursen komma att ställas in.

Studietid

1 år

Studietakt

50 % Distanskurs med närträffar
alternativt
100 % på plats i Vadstena

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN. 

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Terminstider

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

2023-08-162023-12-19

2024-01-112024-06-05

Särskilda antagningskrav

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.  Du behöver ha fullständiga grundskolebetyg och goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.

Ansökan och antagningsprocessen

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Saknar du gymnasiebehörighet?

Vi rekommenderar dig som saknar något ämne för att bli klar med en grundläggande behörighet att allmän kurs  hos oss. 

Information Kulturvårdarlinjen på 50% distans

Vid 8 tillfällen (s k närträffar) möts vi på skolan för gemensamma studier. Närträffarna börjar med lunch (frivillig) fredag kl.12 och avslutas söndag kl. 15. 

Mellan träffarna studerar du på egen hand och arbetar tillsammans med dina kurskamrater och lärare digitalt.

Datum för närträffar pågående läsår: 22/23

16-18 september

14-16 oktober

11-13 november

9-11 december

20-22 januari 2023

17-19 februari 2023

17-19 mars 2023

21-23 april 2023

Med reservation för ev ändringar

Datum för närträffar kommande läsår: 23/24

15-17 september

13-15 oktober

10-12 november

8-10 december

19-21 januari 2024

16-18 februari 2024

15-17 mars 2024

19-21 april 2024

Med reservation för ev ändringar

Mat och resor vid närträffar

Du bekostar måltider under era närträffar via faktura från skolan. Läs mer under studerandeekonomi. Resor bekostar du på egen hand.

Att bo och studera hos oss

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen Vadstena folkhögskola

100% helfart - en bra grund för högskolestudier

Om du väljer att läsa Kulturvårdarlinjen 1 år med 100% studietakt ges en bra grund för fortsatta studier på högskolenivå, exempelvis Byggnadsantikvarieprogrammet där du kan bli byggnadsantikvarie, kulturmiljöhandläggare, restaureringsarkitekt, bygglovshandläggare eller museipedagog. Ett annat exempel är Föremålsantikvariskaprogrammet för att bli exempelvis föremålsvärderare, kulturarvsanalytiker, stiftsantikvarie, visningsvärd eller museiintendent. Linjen ger dig även en bra grund om du väljer att arbeta till exempel som vaktmästare i kyrkan med en specialinriktning på kulturarvet kopplat till kyrkan. Som praktiker och byggnadsarbetare har du möjlighet att nischa dig inom byggbranschen med kulturvård. 

Vadstena med hantverkshistoria

Skickliga hantverkare  har satt sin prägel på staden. Knyppling med sina spetsgångare, (immateriellt kulturarv), Kammarduksfabriken som var belägen i slottet och vävde dukar som beundras än idag, de skickliga nunnorna som skapat textilier till omvärldens kyrkor, Märta Måås - Fjetterström en världsberömd textilkonstnär med rötterna i staden. Vadstena har en lång historia av att vara en plats dit konstnärer och hantverkare dras. Ett exempel är Prins Eugen som älskade det mjuka ljuset och slätterna kring Vadstena. 

Med bebyggelse från järnåldern

Vadstena och dess omgivningar bär på en gedigen och unik historia. Här finns spår av bebyggelse ända från järnåldern. Idag ser vi bl a Gustav Vasas slott, Bjälbopalatset med dagens Klostermuseum, Heliga Birgittas Klosterkyrka och Vadstena kloster. Trefaldighetsgården som byggdes för mentalvård, granne med Hospitalsmuseet och Mårten Skinnares hus, är idag en del av folkhögskolan. Staden var en anhalt för pilgrimer redan på 1100 -talet och är så än idag. Under kursen tar vi också del av bebyggelsens historia.

Kostnader för alla

Som studerande på folkhögskolan betalar du terminsavgift, inkl. avgift för gemensamma aktiviteter, måltider och avgift för förbrukningsmaterial. Läs mer på sidan studerandeekonomi. Det är viktigt att du planerar för din ekonomi under din studietid. 

Att studera heltid på Vadstena folkhögskola

Förutom de traditionella skolämnena deltar de studerande i kursövergripande verksamhet och schemabrytande aktiviteter så som föreläsningar och temadagar med inriktning på kultur och demokrati. Här sätter vi också värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap och lärandet.  Det är en viktig del i folkbildningen. Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i studerandekonceptet.  Det ingår utvecklingssamtal/mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet till studie- och yrkesvägledning för den som vill. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas. 

Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder alla heltids-studerande som går här på skolan att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till wifi, tvättmaskin och torktumlare samt kök och gemensamhetsutrymmen. På vår hemsida under folkhögskolan finner du mer information om vårt internat. 

Forum för lärande och teologi

Förutom Kulturvårdarlinjen 50% distans som vi erbjuder till den som tjänstgör inom Svenska kyrkan, erbjuder Vadstena folkhögskola olika kurser i samverkan med Svenska kyrkan. Här finns distanskurserna  Tro och liv (tidigare Svenska kyrkans grundkurs) och Pilgrim´s walk for future. Här finns också årets nya kurs Vägen - ett år vid det kristna livets källor, som är en ettårig helfartskurs för dig som vill fördjupa din kristna tro. Vi erbjuder också kursen "Att vara kyrka". Kontakta Andreas Bernberg om du vill veta med om "Att vara kyrka".

Forum för lärande och teologi är ett didaktisk centrum som sker i samverkan mellan Linköpings stift och Vadstena folkhögskola. Detta samverkansprojekt har bildats i syfte att främja bildning kring teologi och lärande inom kyrkan. Forum för lärande och teologi vill vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för levande församlingar och främja öppna lärprocesser i Linköpings stift. 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Lotta Rehn, kursledare

Mobil: 076-797 05 10 

lotta.rehn@vadstenafolkhogskola.se