Alkohol- och drogpolicy 

Vadstena folkhögskola vill på alla sätt verka för en trivsam och trygg arbets-, lär- och boendemiljö på skolan för såväl deltagare som medarbetare.

Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram. Detta innebär bland annat att skolan och internatet ska vara fritt från alkohol och andra droger.

Den som antas som deltagare vid Vadstena folkhögskola ska ha varit drogfri i ett år innan studierna påbörjas.

Detta gäller

Alkohol- och drogförbud gäller inom hela skolans område, vilket också gäller vid studieresor. Om en deltagare uppträder berusad, påverkad eller bakfull på lektion eller studieresa har pedagogerna rätt att avvisa deltagaren från pågående lektion. Händelsen anmäls omedelbart till rektor. Deltagaren får inte förtära eller förvara alkohol eller droger inom skolans lokaler, gäller även internatet. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Åtgärder

Övriga droger som klassas som narkotika är i lag förbjudna och misstanke om att deltagaren använder dessa polisanmäls. Deltagaren som misstänks för att ha använt droger ombeds lämna urinprov. Om provet är positivt avstängs man omedelbart från skolan. Om deltagaren inte vill lämna urinprov eller manipulerar sitt prov betraktas det som ett positivt prov. Deltagare som förtärt eller hanterat alkohol eller droger på skolans område får lämna sin studieplats och boende på internatet. Rektor ansvarar för att alkohol- och drogpolicyn följs.

Information om alkohol- och drogpolicy

Information om drogpolicy ges i antagningsprocessen så att man är medveten om den när man tackar ja till sin plats. Den som tackar ja till sin plats skriver på ett avtal som innehåller följande:

Som narkotika räknas inte läkemedel som förskrivits av läkare.


Förnyad information ges i samband med skolstart.