Studeranderätt

Folkhögskola är en utbildningsform som styrs av målsättningar om att till exempel bidra till delaktighet, engagemang och en demokratisk utveckling av samhället. Skolorna bestämmer själva om utformning av sin verksamhet, så gör också vi på Vadstena folkhögskola. Skollagen gäller inte och det finns inga statliga läroplaner för folkhögskolor men det finns en förordning som folkhögskolor behöver följa för att få ta del av statliga bidrag. För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar på en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, fsr.  Under länkarna nedan finner du mer information om studeranderätt och vad som är viktigt också här på Vadstena folkhögskola. 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

David Larsson, Studievägledare

Mobil: 070-877 93 73

david.larsson@vadstenafolkhogskola.se