Sång- och pianoelever

Vill du bo och/eller äta hos oss?

Är du elev på Vadstena Sång- och pianoakademi? Då kan du välja att bo på vårt internat och äta i vår matsal. För att bo på vårt internat behöver du bara fylla i en ansökan.

Skriv ut den, fyll i och skicka in till oss så återkommer vi till dig med besked inom kort.


Du kan äta lunch hos oss även om du väljer att ha ditt boende på annan plats.

Enstaka måltider kan köpas direkt i restaurangen enligt ordinarie prislista.

Bra att känna till

Om du ansöker om internatboende hos oss är det bra att känna till vad som gäller vid uppsägning av ditt internatboende, i händelse av obetalade fakturor och att skolan har en alkohol- och drogpolicy. Nedan kan du läsa mera om dessa delar.

Uppsägning av internatboende

Om utflytt sker innan läsårets slut är uppsägningstiden 3 månader från och med befintlig månads utgång. Uppsägningen görs skriftligen till skolans ekonomiavdelning. Hyrestagaren är skyldig att flyttstäda samt lämna nyckel och ev. tagg till skolans reception senast dagen för flytt.

Då studier avslutas i samband med ordinarie höst- eller vårtermins avslutning gäller flytt med omedelbar verkan på avslutningsdagen. Ingen uppsägning behövs.

Obetalda fakturor

Om du inte betalar dina räkningar och/eller betalningspåminnelser kan det leda till disciplinära åtgärder. Om du har för stora skulder och/eller skulder kvar vid studiernas slut går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten enligt gällande rutin. Har du frågor eller problem med att betala ber vi dig att kontakta ekonomiavdelningen!

Alkohol- och drogpolicy

Vadstena folkhögskola vill på alla sätt verka för en trivsam och trygg arbets-, lär- och boendemiljö på skolan för såväl deltagare som medarbetare. Hänsyn, respekt för varandra, omtanke och solidaritet är ord som vi vill lyfta fram. Detta innebär bland annat att skolan och internatet ska vara fritt från alkohol och andra droger. Den som antas som deltagare vid Vadstena folkhögskola ska ha varit drogfri i ett år innan studierna påbörjas.

Detta gäller

Alkohol- och drogförbud gäller inom hela skolans område, vilket också gäller vid studieresor. Om en deltagare uppträder berusad, påverkad eller bakfull på lektion eller studieresa har pedagogerna rätt att avvisa deltagaren från pågående lektion. Händelsen anmäls omedelbart till rektor. Deltagaren får inte förtära eller förvara alkohol eller droger inom skolans lokaler, gäller även internatet. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Åtgärder

Övriga droger som klassas som narkotika är i lag förbjudna och misstanke om att deltagaren använder dessa polisanmäls. Deltagaren som misstänks för att ha använt droger ombeds lämna urinprov. Om provet är positivt avstängs man omedelbart från skolan. Om deltagaren inte vill lämna urinprov eller manipulerar sitt prov betraktas det som ett positivt prov. Deltagare som förtärt eller hanterat alkohol eller droger på skolans område får lämna sin studieplats och boende på internatet. Rektor ansvarar för att alkohol- och drogpolicyn följs.

Information om alkohol- och drogpolicy

Information om drogpolicy ges i antagningsprocessen så att man är medveten om den när man tackar ja till sin plats. Den som tackar ja till sin plats skriver på ett avtal som innehåller följande:

  • Jag förbinder mig med min underskrift att respektera Vadstena folkhögskolas alkohol- och drogpolicy.

  • Jag använder inte, är inte påverkad av eller hanterar alkoholhaltiga drycker och droger i samband med skolans verksamhet, gäller även internatet.

  • Jag använder inte, är påverkad av eller hanterar narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

  • Jag röker endast på anvisad plats.

Som narkotika räknas inte läkemedel som förskrivits av läkare.