Sång- och pianoelever

Vill du bo och/eller äta hos oss?


Skriv ut den, fyll i och skicka in till oss så återkommer vi till dig med besked inom kort.

Köp av enstaka måltider

Enstaka måltider kan köpas direkt i restaurangen enligt ordinarie prislista.

Uppsägning av internatboende

Om utflytt sker innan läsårets slut är uppsägningstiden 3 månader från och med befintlig månads utgång. Uppsägningen görs skriftligen till skolans ekonomiavdelning. Hyrestagaren är skyldig att flyttstäda samt lämna nyckel och ev. tagg till skolans reception senast dagen för flytt.

Då studier avslutas i samband med ordinarie höst- eller vårtermins avslutning gäller flytt med omedelbar verkan på avslutningsdagen. Ingen uppsägning behövs.

Obetalda fakturor

Om du inte betalar dina räkningar och/eller betalningspåminnelser kan det leda till disciplinära åtgärder. Om du har för stora skulder och/eller skulder kvar vid studiernas slut går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten enligt gällande rutin. Har du frågor eller problem med att betala ber vi dig att kontakta ekonomiavdelningen!