Varmt välkommen till Vadstena folkhögskola

Ansökan till höstterminen 2021 är nu öppen!

För att komma till vårt aktuella kursutbud - KLICKA HÄR

Ny kurs ! Kulturvårdarlinjen

Med stor glädje och förväntan presenterar vi på Vadstena folkhögskola vår nya kulturvårdarlinje!

Kulturvårdarlinjen är en tvåårig grundutbildning och vänder sig både till den som har ett allmänt intresse för kulturvård och till den som har en mer yrkesinriktad målsättning. Linjen ger en bra grund för vidare studier inom kulturvård, på högskolenivå exempelvis Byggnadsantikvarieprogrammet där man kan bli byggnadsantikvarie, kulturmiljöhandläggare, restaureringsarkitekt, bygglovshandläggare eller museipedagog.

Ett annat exempel är Föremålsantikvariska programmet. Där kan du bland annat bli föremålsvärderare, kulturarvsanalytiker, stiftsantikvarie, visningsvärd eller museiintendent. Linjen ger även en bra grund om man väljer att arbeta till exempel som vaktmästare i kyrkan, med en specialinriktning på kulturarvet kopplat till kyrkan.

Uppdaterat 2021.01.18

COVID-19

Vi vidtar fortsatta försiktighetsåtgärder i form av att hålla restaurangen stängd. Skolan kommer fortsättningsvis bedriva de flesta studier med undantag för praktiska moment inom textil och hantverk på distans. Vi planerar för att återigen öppna skolan för närundervisning den 1 mars. Nya beslut kan komma att fattas med kort varsel pga rådande läge i länet.

Vi följer fortsatt utvecklingen och agerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och direktiv.

Karin har gått guidekursen

"Det är en bred utbildning, där jag fick tänka på många fler aspekter av guidande och värdskap än jag hade föreställt mig kunde finnas.

Guidekursen är den roligaste och bästa utbildning jag gått!"

Karin Sandell, Linköping

Frida läste på Assistentlinjen

"Det har utvecklat mig på ett plan som jag inte trodde att det skulle göra.

Jag har vuxit!"

Frida Abered, Vadstena

Ted läste två år på Allmän kurs

"Jag behövde komplettera min gymnasiegång och att hamna på Vadstena folkhögskola var bland det bästa som kunde ske i den här fasen av mitt liv. Det har varit en fantastisk plats där jag som person och som studerande har kunnat växa och frodas väldigt bra på!"

Ted Björnström, Knivsta