Pilotkurs Pilgrim

Att möta framtidens pilgrim

Pilgrim – att möta framtidens pilgrim

En pilotkurs i pilgrimsskap riktat till församlingar längs Birgittaleden mellan Söderköping-Vadstena

Bakgrund och inriktning

På pilgrimscentrum brukar vi säga att "undervisning är att visa på under." Med denna kurs vill vi undersöka möjligheterna att utrusta församlingarna utefter Birgittaleden för pilgrimsskap.

Under cirka 20 år har Pilgrimscentrum utbildad ledare för pilgrimsvandring på grundnivå. Mer är 1000 personer har gått denna utbildning som utvecklats efterhand genom åren. Tillsammans med Vadstena folkhögskola vill vi nu pröva att skala upp utbildningen och erbjuda den till hela församlingar.

Syftet med kursprogrammet är att föra vidare pilgrimsbudskapet, utrusta församlingar till att vara nav för pilgrimer längs lederna och att utbilda avancerade ledare för pilgrimsvandringar.

Glädjens Krona

Kursens innehåll har sin utgångspunkt i radbandet Glädjens krona och pilgrimens ledord, som vuxit fram på Pilgrimscentrum och som används längs Birgittaleden mellan Söderköping och Vadstena.

Ledorden

 • Upptäck

 • Förberedelser

 • Uppbrottet

 • Vandringen

 • Vägen

 • Målet

 • Fortsatt upptäckt

Dessutom

I kursprogrammet finnas även utrymme för mycket annat såsom birgittinsk spiritualitet, pilgrimens nyckelord, gröna pärlan - att vandra varsamt på jorden, Birgitta från Vadstena, Franciskus av Assisi, Maria – Jesu moder. Vi kommer även smaka på andra "verktyg" och verksamheter såsom korsvägsvandring, labyrinten, att göra pilgrimsled, earth week, stafettvandring och de fem Kristi sårmärken.

Kursträffar

Kortkurs, 2 terminer. Totalt 9 kursdagar

25-26 september 2020

10-11 oktober 2020

17-18 april 2021 FLYTTAS PGA COVID-19. Nya datum meddelas kursdeltagare framöver

30 april-2 maj 2021 FLYTTAS PGA COVID-19. Nya datum meddelas kursdeltagare framöver

För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

För dig som inte har en direkt anknytning till en församling anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Pilotkurs PilgrimEn grovt huggen tidsplan

September 2020

Kvällen den 25 samling i Söderköping med övernattning; Upptäckten, Förberedelse och glädje. Morgonen 26 Buss till Gårdeby, vandring till Askeby.

Oktober 2020

Samling kväll den 10 i Linköping Vandring den 11 till Vreta Kloster, Uppbrottet, Ljuset

April 2021 - FLYTTAS PGA COVID-19. Nya datum meddelas kursdeltagare framöver

Samling kväll den 17 Vreta Kloster, Vandringen, Smärtan Vandring den 18 till Borensberg – Birgittas udde

Maj 2021 - FLYTTAS PGA COVID-19. Nya datum meddelas kursdeltagare framöver

Samling kväll 30/4 Vadstena 1/5 buss till Ulvåsa därefter till Hagebyhöga, vandring till Vadstena, Vägen och Barmhärtighet, Målet och Härligheten. 2/5 Avslut, Nya upptäckter

Avgifter och kostnader

Kostnad: 4000 kr/deltagare

Målgrupp: Församlingar längs Birgittaleden

Antal platser: 40 (20 reservplatser).


För dig som är anställd, frivillig och/eller förtroendevald inom Svenska kyrkan är det din församling som ska stå som fakturamottagare för din kurskostnad. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

För dig som inte har en direkt anknytning till en församling anmäler du dig och debiteras privat. Avgiften delas upp till två tillfällen och faktureras terminsvis.

Faktura kommer strax före kursstart och debiteras på två budgetår.


Avbokningsregler

 • Avbokning fram till 28 dagar innan kursstart: ingen fakturering

 • Avbokning 28-14 dagar innan kursstart: 75% av kursavgiften faktureras

 • Avbokning mindre än 14 dagar innan kursstart: 100% av kursavgiften faktureras.

 • Mot uppvisande av läkarintyg kan eventuellt undantag göras i samråd med kursledare.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Jörgen Kalmendal, utbildningsledare på Vadstena folkhögskola.

Telefon: 070-268 08 86

jorgen.kalmendal@vadstenafolkhogskola.se