Pilgrim i Församling

Att ta emot och möta pilgrimer

En kurs i pilgrimsskap riktat till församlingar och individer längs Birgittaleden mellan Söderköping-Vadstena

Att vara människa och att vara kristen är att vara på väg. Livet är en vandring, där vi delar livet och vandringen tillsammans med andra och där vi som kristna tillsammans försöker förstå vad det innebär att vandra i Jesu fotspår. Tillsammans med män och kvinnor i kyrkans historia så kan också vi kalla oss pilgrimer.


Är du anställd eller jobbar ideellt i församling, eller vill du av eget intresse lära dig mer om att ta emot pilgrimer längs vandringen?


Pilgrimscentrum brukar säga att ”undervisning är att visa på under.” Med denna kurs vill vi utrusta församlingar och individer utefter Birgittaleden för pilgrimsskap.

Genom alla tider har pilgrimer varit beroende av andra människors gästfrihet och platser för vila och bön; människor som förstår vad det innebär att vara pilgrim och som villigt öppnar sina dörrar för främlingen.Syftet med kursen är att föra vidare pilgrimsbudskapet, utrusta individer och församlingar till att vara nav och goda mottagare för pilgrimer längs lederna.


Kursen sker i samarbete med

Svenska kyrkan, Linköpings Stift

Pilgrimscentrum i VadstenaLäs mer om Forum för lärande i teologi och utbudet av fortbildning och kurser här!

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Andreas Bernberg, utbildningsledare på Vadstena folkhögskola.

Telefon: 072-249 91 89

andreas.bernberg@vadstenafolkhogskola.se