Livets danser

Livets Danser

En grundläggande dansledarutbildning i Heliga danser på Vadstena Folkhögskola med start vt 2019

Heliga danser är cirkeldanser med rötter i den folkliga dansen. Namnet är en översättning av engelskans Sacred dance, som är den internationella benämningen på den dansrörelse som sedan 70-talet fått stor spridning i Europa. Dansrörelsens grundare var den tyske dansprofessorn och koreografen Bernhard Wosien. Dansformen kallas även Helande cirkeldans.


Ekonomi

Pris för utbildningen exklusive boende: 5800 kr

Priset inkluderar kursmaterial (ej böcker), fredagarnas lunch (två st.) och kvällsmåltider,(fyra st), två torsdagars kvällsmål, fika och frukt. Frukost fredag kan köpas i matsalen.

Priset inkluderar även en terminsavgift för allmän service, nyckeltags m.m.

Boende under utbildningen i enkelrum (I mån av plats): 445 kr/natt

Boende under utbildningen i dubbelrum: 345 kr/natt

Lakan, handdukar och städning ingår.

Önskar du bo en extranatt, kom ihåg att anmäla i god tid.

Avgiften enligt ovanstående (kurskostnad samt ev. boendekostnad) delas upp i två poster och faktureras terminsvis, i samband med terminsstart.

Eventuellt material och avvikelser som inte justerats på terminsfakturorna kommer att faktureras/krediteras extra.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny terminsstart.

Utcheckning kl: 10.00 avresedagen, om inte annat överenskommes.

Vid avbokning av utbildningsplats senare än 7 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften, (av 5800:-) Undantag vid uppvisande av läkarintyg, då en administrativ avgift om 10% av kursavgiften debiteras.

Efter påbörjad utbildning gäller:

Frånvaro och uppsägningstid gällande enstaka träff: Deltagarna skall anmäla planerad frånvaro senast föregående kurstillfälle alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor. Maximalt avdrag som medges är 70 % av avgiften. info@vadstenafolkhogskola.se

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Marie-Louise von Malmborg

076-848 39 11

mlm@helanderorelse.se