Livets danser

Livets Danser

En grundläggande dansledarutbildning i Heliga danser

Heliga danser är cirkeldanser med rötter i den folkliga dansen. Namnet är en översättning av engelskans Sacred dance, som är den internationella benämningen på den dansrörelse som sedan 70-talet fått stor spridning i Europa. Dansrörelsens grundare var den tyske dansprofessorn och koreografen Bernhard Wosien. Dansformen kallas även Helande cirkeldans.

I cirkeldansen rör vi oss i en ordlös gemenskap där vi kan känna en enhet som bär oss. Varje dans har sina givna steg och rörelser, med ett symboliskt innehåll. Rytmen och de upprepade rörelsemönstren ger en ökad närvaro, blir till en meditation i rörelse som kan föra oss i kontakt med vårt inre. Dansen har även en rituell dimension, är livstolkande och meningsskapande och den kan vara en ordlös bön.

Rubriken ”Livets danser” syftar till den mångfald av danser som finns för olika skeden i livet. Vi använder både traditionella folkliga danser från olika kulturer och nyskapade danser. Musiken kommer också från olika kulturer och tider.

Grundutbildningen består av fyra intensiva veckoslutskurser under ett år. Den 2:a och 3:e kurshelgen är förlängda och pågår från torsdag till söndag, de övriga från fredag till söndag. Mellan dessa helger övar man danserna och arbetar med en slutuppgift som redovisas den sista helgen. När man genomgått alla delkurser i grundutbildningen, har man möjlighet att bli diplomerad dansledare.

Varje helg har ett specifikt tema som berör en viss aspekt av den heliga dansen. Under varje delkurs lär du dig ett antal danser. Du får även öva att leda dans och att läsa och skriva stegnotationer. Inspiration ges också för hur man kan skapa dansandakter.

Erfarenhet av att dansa cirkeldans eller någon annan form av dans krävs.

Ta med eget anteckningsmaterial!


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan.

Avbokningsregler, se nedan.

Skriftlig ansökan - Livets danser

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk längre ner på sidan för att skriva ut blankett för att skicka in till oss.

Skriftlig ansökan - Livets danser

Delkurs 1: 12 - 14 mars 2021

Meditation i rörelse och stillhet - Meditation är ett sätt att öva medveten närvaro och att finna inre ro. Under denna helg fokuserar vi på dansens meditativa aspekter. Under kursen ges även en introduktion i begreppet Mindfulness.

Delkurs 2: 22 - 25 april 2021

Dans, Rit, Symbol - Cirkeldanserna gestaltar symboler i rörelse. Vi fokuserar på dansernas symboliska och rituella aspekter. Vi talar om vad symboler, respektive riter är och hur de hör samman. Deltagarna får tillsammans skapa dansriter.

Delkurs 3: 26 - 29 augusti 2021

Dans, Sång och Pilgrimsvandring - Den här helgen lär vi oss sånger som vi dansar till. Det finns många tillfällen då vi har glädje av att kunna dansa till sånger. Det kan vara på en pilgrimsvandring, i en gudstjänst eller helt enkelt för att det är roligt att både sjunga och dansa! Vadstena är en pilgrimsort sedan medeltiden, där gör vi en kort pilgrimsvandring med inslag av både sång och dans.

Delkurs 4: 19 - 21 november 2021

Livets danser - Denna helg avslutas dansledarutbildningen. Tid ges bland annat för slutredovisningar, repetition av danser och samtal om hur man kan arbeta vidare som dansledare.

Ekonomi

Pris för utbildningen exklusive boende: 6300 kr

Priset inkluderar kursmaterial (ej böcker), terminsavgift för allmän service.

Avgiften enligt ovanstående faktureras i samband med kursstart.

Mindre prisjusteringar kan förekomma i samband med ny kursstart.


Boende

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Klicka på knappen !

Vid frågor kring boendet kontakta Bokningen


Vid avbokning av utbildningsplats senare än 7 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften, (av 6300 kr) Undantag vid uppvisande av läkarintyg, då en administrativ avgift om 10% av kursavgiften debiteras.

Efter påbörjad utbildning gäller:

Frånvaro och uppsägningstid gällande enstaka träff: Deltagarna skall anmäla planerad frånvaro senast föregående kurstillfälle alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor. Maximalt avdrag som medges är 70 % av avgiften. info@vadstenafolkhogskola.se

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Marie-Louise von Malmborg

076-848 39 11

mlm@helanderorelse.se