Kriminalvårdarlinjen

Förberedande utbildning för anställning inom kriminalvården

Kan du tänka dig arbeta inom Kriminalvården? Öka dina chanser att bli erbjuden en tjänst genom vår kurs!

Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården, men den ökar chanserna genom ökade kunskaper inom olika relevanta områden.

Kursens mål

Att ge deltagaren grundkunskaper för att i sin yrkesroll arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt där samspelet mellan individer står i centrum.

Foto: Copyright, Kriminalvården

Ämnen


Samhällsorientering och juridik

Demokrati, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, samt politiska ideologier, utvecklingen av Sveriges välfärd historiskt, samhällsutvecklingens påverkan och lagstiftning samt processen bakom lagstiftning


Kriminologi

Avvikande beteende/kriminellt beteende; dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på brott och brottsförebyggande arbete


Beteendevetenskap

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang


Psykologi och Psykiatri

Människans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser


Samsjuklighet och missbruk

Att bemöta personer med missbruksproblematik, riskbruk och beroende


Hälsans pedagogik

Människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete


Yrkesetik

Förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande, den etiska dimensionen i uppdraget på anstalt


Lågaffektivt bemötande

Anpassat bemötande med metoden Lågaffektivt bemötande, sociala färdigheter i socialt samspel


Saknar du gymnasiebehörighet?

För att bli anställningsbar inom kriminalvården så behöver du fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen. Observera att kriminalvården även kräver arbetslivserfarenhet för att få anställning hos dem. På folkhögskolans allmänna kurs kan man läsa in gymnasiebehörighet efter avslutad studietid på kriminalvårdarlinjen.

ANSÖKAN ÖPPNAR 7 FEBR


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Skriftlig ansökan - Kriminalvårdarlinjen

Studietakt

1 år, heltid, 100%

Gymnasienivå

Utbildningen sker ej på distans

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som deltagare kan välja att bo. Här ingår det även frukost och lunch.

Antagning

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-112023-06-07


Foto: Copyright, Kriminalvården

"Jag tycker att det låter väldigt bra med en sådan här utbildning hos er. (...) Om man också får möjligheten att läsa in gymnasiekompetens och samtidigt läsa ämnen som passar för kriminalvårdsarbete skulle det verkligen möjliggöra för en framtida anställning och förhoppningsvis intresse för yrket. Sen passar grunderna även bra för flera andra arbeten med unga och vuxna med den här typen av behov. "

Foto: Copyright, Kriminalvården

Malin Isaksson, senior handläggare, HR-avdelningen, Kriminalvårdens huvudkontor

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se

Allmän kurs profil: Kriminalvård

Allmän kurs profil: Kriminalvård är en kurs för dig som behöver utbildning eller komplettera din utbildning på gymnasienivå. Här kan du läsa för grundläggande behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola samtidigt som du får kunskap och en inblick inom kriminalvård. Läs mer här!