Hållbar utveckling, helgkurs

Helgkurs - social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Vill du lära dig mer om hållbar utveckling? Hur har det med dig att göra? Vi vill gärna visa dig det med olika teoretiska och praktiska övningar. I våra lokaler har vi möjlighet att jobba i olika material och tekniker som tex gamla böcker, slitna handdukar, konserv- och läskburkar, tråkiga kläder, köksgeråd i metall och gamla propphållare. De förvandlas till konst- och bruksföremål av olika slag. Tygkassens vara eller icke vara (kan) diskuteras?! Stressa eller inte stressa, kan man välja? Framtidens hållbarhet är beroende av nutidens utvecklingsval. Det är snarare en möjlighet att välja något bra, än att tvingas till något jobbigt!

Hållbar utveckling är en helt ny helgkurs på grundnivå för omställning till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och utveckling enligt de globala målen Agenda 2030, som antogs av FN 2015.

Kursen ger dig handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ samt praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället.

Hur ser upplägget ut?

Vi samlas på fredagen kl 13.00. Du är välkommen att äta lunch (84 kr), i vår matsal kl. 12.00-12.30

Vi arbetar till ca 17.00 fredag och lördag, och avslutar söndagen vid 15-tiden.

Vår helgkurs som består av tre fristående delkurser(social, ekologisk och ekonomisk) kompletterar varandra. Du kan välja att gå en helg, två helger eller alla tre. Vi gör en historisk resumé av hur FN och de globala hållbarhetsmålen växt fram. Därefter fördjupar vi oss i mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

  • Första helgen, vecka 39 riktar vi intresset mot den sociala hållbarheten och ser hur praktiskt återbruk kan stärka den.
  • Andra helgen, vecka 43 fördjupar vi oss i den ekologiska hållbarheten och resursfrågan genom tiderna. Det praktiska återbruket har sin självklara plats i det sammanhanget.
  • Tredje helgen, vecka 47 jämför vi linjär och cirkulär ekonomi samt mätinstrumenten BNP (bruttonationalprodukt) och BNL (bruttonationallycka). Ingen framtida ekonomi kommer bära sig utan återbruk och återvinning!?

Hur det här har med dig att göra?

Jo, antingen åtgärdar vi nu på våra villkor, eller låter naturen och klimatet sätta oss i nödläge så vi måste anpassa oss helt utan valmöjligheter

Kursens mål

  • Att ge handlingsberedskap och verktyg för inre och yttre hållbarhet som individ
  • Att ge praktiska och teoretiska strategier för hur du själv kan medverka till en utvecklande och stärkande omställning i samhället

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som vill

  • förkovra dig inom miljö- och kretsloppstänkande
  • hitta ny värdegrund för ekonomi, materiella ting och dig själv som individ
  • driva miljöfrågor i samhället och identifiera konkreta omställningsbehov som opinionsbildare
  • Söka visioner och lösningar för ett nytt och hållbart samhälle

Ansökan

ANSÖK HÄR via SchoolSoft!

Kostnader

Kursavgift inkl. fika, 800 kr per helg. Lunch bekostas på egen hand. (Nyckeltagg, olycksfallsförsäkring, allmän service m.m. ingår)

Att bo och studera hos oss

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Klicka på knappen !

Vid frågor kring boendet kontakta Bokningen


Antagning

Anmälan senast 2 veckor före kurstillfälle.

Datum

Vecka 39, 27-29 september, Social hållbarhet

Vecka 43, 25-27 oktober, Ekologisk hållbarhet

Vecka 47, 22-24 november, Ekonomisk hållbarhet

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Helena Eriksson

Telefon: 076-7970513

helena.eriksson@vadstenafolkhogskola.se

Martha Magyar

Telefon: 076-7970512

martha.magyar@vadstenafolkhogskola.se