Guide – med västra Östergötland som utgångspunkt

En bred guideutbildning där kunskapen ska kunna appliceras även på andra orter.

Guideyrket är mångfacetterat – men hur gör man egentligen? Du får lära dig att söka fakta och få kunskap, att utifrån ett material bedöma, intressegradera och gallra. Att sätta ihop guidningar utifrån olika tidsaspekter och förhållanden – längre eller komprimerade guidningar, inomhus eller utomhus i t ex stadsmiljö men även i buss. Att anpassa guidningar efter typ av grupp – vuxna, barn, utländska grupper, konferensgäster etc. och att guida med tolk.

Fler exempel på kursinnehåll: Guideteknik, Röst- och talvård, Muntlig framställning, Levandegöra historia – dramaguidning, Värdskap, Historiska källor, Sveriges historia, Kunskap om västra Östergötland, Vadstena i historia och nutid, Textilhistoria, Konst- och stilhistoria med arkitektur, Studiebesök, Kvalitetssäkring, Entreprenörskap och företagande, Möjlighet att certifieras som guide.

Kursen genomförs som en distanskurs på halvfart (50% studietakt) med regelbundna träffar på Vadstena folkhögskola. Den är studiemedelsberättigad. Kursen pågår under perioden september 2018 – juli 2019. Vid 10 tillfällen (s k närträffar) möts deltagarna på skolan för gemensamma samtal och studier. Närträffarna börjar med lunch (frivillig) fredag kl 12 och avslutas söndag kl 16. Där emellan studerar du på egen hand och arbetar tillsammans med dina kurskamrater och lärare digitalt. Räkna med att studierna tar ca 20 timmar per vecka i anspråk.

Kursen görs i samarbete med Vadstena guideförening.

Studietakt

Deltid

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN men kurslitteratur, studieresor, material, ev. certifiering m. m. betalas av kursdeltagare. För mer info om kostnad för kurslitteratur, kontakta kursansvarig. Dessutom tillkommer en terminsavgift (2 x 300 kr) för nyckeltagg, olycksfallsförsäkring, allmän service m.m.

Antagning

Du ska ha fyllt 18 år och ha ett historieintresse samt erfarenhet av servicearbete. Språkkunskaper utöver svenska och engelska är en merit.

Du kommer att kallas till antagningsintervju i grupp.

Kursen har 20 platser.

Att bo och studera hos oss

I mån av tillgång finns möjlighet att boka vandrarhemslogi på skolan. Måltider ingår ej. Möjlighet finns att äta lunch fredagar (studerandepris HT 2018, 55 kr).

Terminstider

21 september - 19 december 2018

10 januari - 5 juli 2019


Datum för närträffarna

2018

28-30 september

26-28 oktober

23-25 november

Med reservation för ev ändringar

2019

Sportlov v 8, 2019

Påsklov v 16, 2019

11-13 januari

15-17 februari

15-17 mars

12-14 april

24-26 maj

28-30 juni

Med reservation för ev ändringar

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anita Gustavsson, linjeansvarig

Telefon: 0143-15714

Mail: anita.gustavsson@vadstenafolkhogskola.se