Fokus: Människa och samhälle

Fokus människa och samhälle

ANSÖK HÄR - Fokus Människa och samhälle


Fokus: Människa och samhälle (gymnasienivå)

Inom Fokus: Människa och samhälle tar vi oss an människan i det nutida och framtida samhället. Vi studerar tematiskt inom ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här fördjupar vi oss i filosofiska, sociala och existentiella samt dagspolitiska frågor. Vi arbetar ämnesöverskridande med alternativa redovisningsformer och knyter samman det estetiska och akademiska.

På allmän kurs läser du in grundläggande behörighet för vidare studier på yrkeshögskola eller högskolenivå samt läser högre behörigheter i vissa ämnen. Du läser matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, historia, religion samt psykologi.

Att studera på folkhögskola är mycket mer än att bara ha lektioner i de traditionella skolämnena. På Vadstena folkhögskola har vi något vi kallar för bildningsresan. Där möts vi över kursgränserna, en eftermiddag i veckan för att bilda oss i olika frågor. Ämnen som tas upp kan vara dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i till exempel något hantverk. Det kan även förekomma andra schemabrytande aktiviteter som du som studerande förväntas deltaga i, då vi lägger stor vikt vid dessa aktiviteter. Detta deltagande räknas in i det studieomdöme du kan erhålla av oss efter avslutad skolgång och som tillsammans med dina behörigheter ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola. Du kan inte enbart välja att läsa enstaka ämnen utan måste ta del av hela kursens innehåll och upplägg.

Hur lång din studietid blir hos oss baseras på din tidigare utbildning och bakgrund. Studietiden varierar mellan ett och tre år. Kursen ger både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörigheter:

· Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

· Engelska 5 och 6

· Matematik 1 b

· Samhällskunskap 1a1

· Naturkunskap 1a1

· Religionskunskap 1

· Historia 1a1

Följande särskilda behörigheter ges möjlighet att uppnå:

· Matematik 2b

· Matematik 3b

· Samhällskunskap 1a2

· Samhällskunskap 2

· Historia 1a2

· Historia 2a

· Naturkunskap 2

· Psykologi 1

· Religionskunskap 2

Studieomdöme

Efter genomgången kurs kan du få ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. När du söker till högskolan konkurrerar du med andra sökande inom folkhögskolans egen urvalsgrupp med ditt studieomdöme.

KOSTNAD: se Studerandeekonomi

From vecka 5 kan du söka till HT 2020!

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

ANSÖK HÄR - Fokus Människa och samhälle

Skriftlig ansökan - Allmän kurs


Studietakt

Heltid, 100%

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Plats

Vadstena

Kurslängd

1-3 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå eller grundskolenivå

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial. 8990 kr för VT20 och prel. 8220 kr för HT20 för dig som inte bor på skolan.

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat. VT20, 28280 kr inkl kringkostnader och studiematerial. HT20, prel. 24990 kr inkl kringkostnader och studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi

Antagning

Grundskolekompetens eller motsvarande. Du ska ha fyllt 18 år. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Ansökan och antagningsprocess

Vi antar till hösttermin och vårtermin. Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt. Efter att du har skickat in din ansökan med personbevis och kopior på intyg och betyg från tidigare studier kallas du till en intervju. Antagningen till kursen sker genom en individuell bedömning utifrån bland annat vilka vi tror klara den pedagogik och det arbetssätt som vi har på kursen.

Sista ansökningsdag

Löpande ansökan fram till kursstart vilken är vid vår- och/eller hösttermin.

Terminstider

Vårterminen: 2020-01-09- 2020-06-03

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, linjeansvarig

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se