Att leda ideella

Att leda ideella medarbetare

"Att leda ideella medarbetare" är en processutbildning för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang.

Under fyra kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och bland annat reflektera kring frågor om församlingssyn, yrkesroll och medarbetarskap.

Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Det finns 22 platser på kursen.

Datum för kursens delmoment:

Det finns 22 platser på kursen. Senast dag för ansökan är 25 maj 2019.

17 – 19 september, 12-14 november, 3-5 februari och 24-25 mars

Kursledning

Karin Nyström, Vadstena folkhögskola

Helen Kemi, Linköpings stift

Lena Åkesson, Sensus studieförbund, Linköping

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Christina Evertsson, Växjö stift

Avgifter och kostnader

Utbildningen anordnas av Ideellt forum i samverkan med Vadstena folkhögskola, Linköpings stift, Växjö stift och Sensus. Deltagarna betalar för kost och logi. Kostnad 11 500 kr för boende i dubbelrum, 12 200 kr för enkelrum samt

7 000 kr för den som inte bor.

Frånvaro och uppsägningstid gällande enstaka träff: Deltagarna skall anmäla planerad frånvaro senast föregående kurstillfälle alternativt två veckor före terminsstart för att avdrag ska medges. Sjukfrånvaro dras av från fakturan mot uppvisande av läkarintyg; undantag kan eventuellt göras i samråd med rektor. Maximalt avdrag som medges är 70 % av avgiften. info@vadstenafolkhogskola.se.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Karin Nyström, Vadstena folkhögskola

Telefon: 0143-15702, 0709-792857

karin.nystrom@vadstenafolkhogskola.se

JanOlof Nordström, Ideellt forum

Telefon: 070-635 24 67

janolof.nordstrom@sensus.se