Assistentlinjen

Assistent i stöd, skola och omsorg

Assistent i stöd, skola och omsorg är en processinriktad omsorgsutbildning för dig som vill arbeta med människor.

Drömmer du om en yrkesroll som elevassistent, resurspedagog, personlig assistent, stödperson eller boendestödjare? Då är detta utbildningen för dig!

Assistent i stöd, skola och omsorg är en 1-årig utbildning på gymnasienivå. Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver dagligt stöd efter sina individuella behov och förutsättningar. Du får med dig ”huret” i kommunikation och beteende, du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli ett starkt och tydligt hjälpjag och tolkmentor för eleven/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för de du arbetar tillsammans med. Du lär dig även ”Compassion föhållningssätt”, vilket är ett förhållningssätt där mötet sker utifrån att jag vill att du ska kunna vara en enastående person. Ett positivt och varmt bemötande kännetecknar relationen och samtalen.

Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli ett stabilt och tryggt hjälpjag. För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska.

Kursens mål

Att ge den studerande en bred pedagogisk och metodisk grund, så att den studerande i sin roll som assistent ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum.

Innehåll

 • Psykiatri – du läser om neuropsykiatriska diagnoser och inlärningssvårigheter.

 • Psykologi 1 - du läser om de olika psykologiska synsätten; psykodynamiska, behaviorismen, KBT, socialpsykologi m.fl.

 • Lågaffektivt bemötande – här får du med dig en grundlig och gedigen verktygslåda med arbetssätt och metoder för att arbeta lösningsfokuserat inom samtliga områden vid problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionsvariationer.

 • Beteendevetenskap – här arbetar du med gruppdynamik, grupprocesser och samtalsmetodik.

 • Samtalsmetoder ”Compassionfokuserad träning (CFT)”, ”Non violence communication (NVC)”och ”Motiverande samtal (MI)”

 • Dramapedagogik – här arbetar du process och personlighetsinriktat med kreativa metoder för problemlösning med fallbeskrivningar utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter.

 • Socialpedagogik – här får du kunskap om bl.a sociala problem såsom utanförskap och delaktighet. Du får också kunskap om LSS och socialtjänstlagen.

 • Samhällshistoria – här får du en historisk överblick hur omsorgen om personer med funktionsvariationer har förändrats med tiden. Du får också kunskap om olika lagstiftningar.

 • Yrkesetik – här lär du dig ett medvetet och reflekterande förhållningssätt. Du arbetar med bl.a KASAM och värdegrundsetik.

 • Anatomi, fysiologi och ergonomi – här lär du dig om kroppen och hjärnans funktioner och dysfunktioner, samt olika fysiska och kognitiva hjälpmedel inom LSS.

 • 4 veckors praktik

 • Fördjupningsarbete om NP-diagnoser

Under året kommer du också ta del av föreläsningar, studiebesök och workshops om bl.a normkritik, kris och trauma, barn som upplever våld, elevhälsan, HLR och aktuella ämnen som vi möter på vägen.

På Vadstena folkhögskola deltar de studerande i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje studerande. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning.

Nästa kurs startar i augusti 2021. Ansökan öppnar den 1 febr 2021.


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.


Studietakt

Heltid, 100%

Gymnasienivå

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du måste betala för kost och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial. Kurslitteraturen uppgår till en kostnad om ca 1000 kr.

Se mer info under Studerandeekonomi

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som studerande kan välja att bo. Här ingår det även frukost, lunch och kvällsmat.

Antagning

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Det är viktigt att du skickar in kopior på betyg, intyg och telefonnummer till två referenser (ej släkting eller vän) innan antagningsintervjun.

Terminstider

2021-01-112021-06-04

2021-08-16 – 2021-12-17

2022-01-10 – 2022-06-03

"Det har utvecklat mig på ett plan som jag inte trodde att det skulle göra. Jag har växt!" / Frida A, 2018-2019

"Det här året har gett mig väldigt mycket. Jag har utvecklats som person och jag har haft det väldigt roligt" / Frida L, 2018-2019

"Jag har fått kompetenshöjning, inte bara från mina lärare utan från mina klasskamrater också!" / Anneli, 2018-2019

Forumteater som verktyg på Assistentlinjen

Innehållet i din pedagogiska verktygslåda efter kursavslut:

 • Tydliga och mätbara mål

 • Lösningsfokuserat arbetssätt

 • Välbeprövade arbetsmetoder

 • Kunskap att hantera, utvärdera och förändra din elev/brukares miljö

 • Lågaffektivt bemötande

 • ”Huret” i kommunikation

 • Kroppsspråkets påverkan

 • Normkritik

 • Diagnoser

 • Lagar och förordningar

 • Psykologi

 • Beteendevetenskap

 • Forskning

 • Inre och yttre hållbarhet

 • Miljöpåverkan

 • Rättigheter och skyldigheter

 • Coachande samtal

 • Kreativa arbetsmetoder

 • Samtalsmetodik

Övrigt

Alla studerande på skolan deltar en eftermiddag i veckan i en obligatorisk kursövergripande aktivitet. Det kan handla om dagsaktuella händelser i vår omvärld, lokalt som globalt. Det kan vara föreläsningar eller studiebesök. Det kan vara grupparbeten eller praktiska arbeten i t ex något hantverk.

Saknar du behörighet i basämnen?

Saknar du betyg i matematik, engelska eller svenska? Parallellt med ordinarie studier kan du passa på att läsa upp behörigheter i något eller flera basämnen. Som elevassistent är behörigheten meriterande!

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Malin Kärrbrink, linjeansvarig

Mobil: 0707-23 17 41

malin.karrbrink@vadstenafolkhogskola.se