Assistentlinjen

Assistent i stöd, skola och omsorg

Assistent i stöd, skola och omsorg är en processinriktad omsorgsutbildning för dig som vill arbeta med människor.

Drömmer du om en yrkesroll som elevassistent, resurspedagog, personlig assistent, stödperson eller boendestödjare? Då är detta utbildningen för dig!

Assistent i stöd, skola och omsorg är en 1-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå. Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver dagligt stöd efter sina individuella behov och förutsättningar. Du får med dig ”huret” i kommunikation och beteende, du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli ett starkt och tydligt hjälpjag och tolkmentor för eleven/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för de du arbetar tillsammans med.


Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli ett stabilt och tryggt hjälpjag. För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska samt att du har förmåga att reflektera över dina egna känslor, värderingar och erfarenheter. Du ska kunna se andras behov och kunna ta hänsyn till dem samt äga förmåga att kunna dela med dig och ta emot andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.

Kursens mål

Att ge deltagaren en bred pedagogisk och metodisk grund, så att deltagaren i sin roll som assistent ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum.

Ämnen

 • Psykiatri – du läser om neuropsykiatriska diagnoser och inlärningssvårigheter.

 • Psykologi 1 - du läser om de olika psykologiska synsätten; psykodynamiska, behaviorismen, KBT, socialpsykologi m.fl.

 • Lågaffektivt bemötande – här får du med dig en grundlig och gedigen verktygslåda med arbetssätt och metoder för att arbeta lösningsfokuserat inom samtliga områden vid problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionsvariationer.

 • Beteendevetenskap – här arbetar du med gruppdynamik, grupprocesser och samtalsmetodik.

 • SamtalsmetoderCoachande samtal”, ”Non violence communication (NVC)”och ”Motiverande samtal (MI)”

 • Dramapedagogik – här arbetar du process och personlighetsinriktat med kreativa metoder för problemlösning med fallbeskrivningar utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter.

 • Socialpedagogik – här får du kunskap om bl.a sociala problem såsom utanförskap och delaktighet. Du får också kunskap om LSS och socialtjänstlagen.

 • Samhällshistoria – här får du en historisk överblick hur omsorgen om personer med funktionsvariationer har förändrats med tiden. Du får också kunskap om olika lagstiftningar.

 • Yrkesetik – här lär du dig ett medvetet och reflekterande förhållningssätt. Du arbetar med bl.a KASAM och värdegrundsetik.

 • Hälsans pedagogik här arbetar du med människors hälsa och om olika former av hälsofrämjande arbete, hur personer med olika funktionsvariationer kan behöva stöd av hjälpmedel och anpassningar.

 • 4 veckors praktik

 • Fördjupningsarbete om NP-diagnoser


Ur kursinnehållet

 • Trauma och traumamedveten omsorg

 • TAAK- Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation

 • Grupper och grupprocesser

 • Konflikthantering

 • Psykologi för klassrummet

 • Normer, normkritik och normkreativitet

 • Psykisk ohälsa

 • Etik och moral

 • NPF-diagnoser

 • Föreläsningar

 • 4 veckor praktik

På Vadstena folkhögskola deltar alla deltagare i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning.

ANSÖKAN ÖPPNAR 7 FEBR


Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen


Skriftlig ansökan - Assistentlinjen

Studietakt

Heltid, 100%

Gymnasienivå

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi


Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som deltagare kan välja att bo. Här ingår det även frukost och lunch.

Antagning

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-112023-06-07

"Det har utvecklat mig på ett plan som jag inte trodde att det skulle göra. Jag har växt!" / Frida A, 2018-2019

"Det här året har gett mig väldigt mycket. Jag har utvecklats som person och jag har haft det väldigt roligt" / Frida L, 2018-2019

"Jag har fått kompetenshöjning, inte bara från mina lärare utan från mina klasskamrater också!" / Anneli, 2018-2019

Forumteater som verktyg på Assistentlinjen

Innehållet i din pedagogiska verktygslåda efter kursavslut:

 • Tydliga och mätbara mål

 • Lösningsfokuserat arbetssätt

 • Välbeprövade arbetsmetoder

 • Kunskap att hantera, utvärdera och förändra din elev/brukares miljö

 • Lågaffektivt bemötande

 • ”Huret” i kommunikation

 • Kroppsspråkets påverkan

 • Normkritik

 • Diagnoser

 • Lagar och förordningar

 • Psykologi

 • Beteendevetenskap

 • Forskning

 • Inre och yttre hållbarhet

 • Miljöpåverkan

 • Rättigheter och skyldigheter

 • Coachande samtal

 • Kreativa arbetsmetoder

 • Samtalsmetodik

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se