Assistentlinjen

Stödassistent i kommun, skola och omsorg.

Assistentlinjen är en 1-årig processinriktad omsorgsutbildning för dig som vill arbeta inom kommun, skola eller LSS.

Drömmer du om att jobba med människor i en yrkesroll som stödassistent, elevassistent, resurspedagog, personlig assistent, eller boendestödjare? Då är detta utbildningen för dig!

Assistent i skola och omsorg är en 1-årig yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå

Du läser ämnen som ger dig ett professionellt förhållningssätt och färdigheter för att kunna arbeta med människor som behöver dagligt stöd efter sina individuella behov och förutsättningar. Du får med dig hur du praktiskt ska arbeta med kommunikation och beteende, det vi brukar kalla "hur:et". Du lär dig att arbeta lösningsfokuserat för att bli ett stark och tydlig i din roll som omsorgsassistent, elevassistent, stödassistent, livsmentor, boendestödjare, personlig assistent osv. för eleven/brukaren. Du lär dig hantera, utvärdera och förändra för att skapa den bästa situationen för de du arbetar tillsammans med.


Under året arbetar du processinriktat och personligt med dig själv och gruppen för att bli stabil och trygg i din yrkesroll. För att du ska tillgodogöra dig undervisningen krävs goda kunskaper i svenska språket samt att du har förmåga att reflektera över dina egna känslor, värderingar och erfarenheter. Du ska kunna se andras behov, ta hänsyn till dessa samt äga förmågan att kunna dela med dig och ta emot andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.


Samtal, erfarenhetsutbyte och aktivt deltagande i klassrummet är en viktig del av utbildningen. För att fördjupa de teoretiska kunskaperna arbetar du under utbildningen med fallbeskrivningar genom olika kreativa arbetsmetoder till exempel forumteater, dramapedagogik och gruppövningar, under lärarhandledning.


Assistentutbildningens kursmål

Att ge dig som deltagare en bred pedagogisk och metodisk grund, så att du i din yrkesroll ska kunna arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt, där samspelet mellan individer står i centrum.

Kursinnehåll

Kursen ger dig kunskap inom olika ämnen som är relevanta i arbetet som assistent.

 • Psykologi - du läser om de olika psykologiska synsätten; utvecklingspsykologi, psykodynamiska, behaviorismen, KBT, socialpsykologi m.fl.

 • Psykiatri – du studerar bland annat några vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

 • Beteendevetenskap – här arbetar du bland annat med samspel mellan människor, gruppdynamik och grupprocesser.

 • Samtalsmetodik och kommunikation - här arbetar du både praktiskt och teoretiskt med olika samtal och möten mellan människor till exempel Coachande samtal, Nonviolent communication (NVC), Motiverande samtal (MI), Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och Grafisk alternativ och kompletterande kommunikation (GAKK).

 • Lågaffektivt bemötande – här får du med dig en grundlig och gedigen verktygslåda med ett väl fungerande arbetssätt och metod för att arbeta lösningsfokuserat inom samtliga områden vid problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionsvariationer.

 • Dramapedagogik – här arbetar du process- och personlighetsinriktat med kreativa metoder för problemlösning med fallbeskrivningar utifrån kurslitteratur och egna erfarenheter.

 • Socialpedagogik – här får du kunskap om bl.a sociala problem såsom utanförskap och delaktighet. Du får också kunskap om LSS och socialtjänstlagen.

 • Samhällshistoria – här får du bland annat en historisk överblick hur omsorgen om personer med funktionsvariationer har förändrats med tiden och demokratins framväxt i Sverige.

 • Yrkesetik – här lär du dig ett medvetet och reflekterande förhållningssätt. Du arbetar med bl.a KASAM och värdegrundsetik.

 • Hälsa, vård och omsorg här arbetar du med människors hälsa och olika former av hälsofrämjande arbete. Här får du utveckla grundläggande kunskaper i vård och omsorg.

 • Funktionsvariationer - Du får kännedom om olika diagnoser, behov i vardagen och hur du som assistent kan bidra till ökad livskvalitet.

 • Tydliggörande pedagogik och hjälpmedel - här får du kunskap om hur du kan använda dig av tydliggörande pedagogik och hjälpmedel i ditt arbete med bland annat personer med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Samsjuklighet och missbruk här arbetar du med människors samsjukligheter, så som psykisk sjukdom och missbruk, samt beroendelära.

 • 4 veckors praktik

Att studera hos oss

På Vadstena folkhögskola deltar deltagarna i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas.


Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Lärande sker hela tiden och alla människor är på så vis med och bidrar till det. Det är en viktig del i folkbildningen! Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Vi satsar väldigt mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö som är lagad från grunden och av så mycket närodlade och svenska råvaror som möjligt.

Al undervisning är kostnadsfri hos oss men kostnad för kurslitteratur tillkommer. Utbildningen ger dig rätt till studiestöd från CSN.


Internat

Vadstena folkhögskola erbjuder studerande på folkhögskolan att bo på skolans internat. Att bo på internatet innebär att du som studerande bor i ett enkelrum med egen dusch/wc samt äter måltider (frukost, lunch, för- och eftermiddagskaffe fem dagar i veckan samt kvällsmat måndag, tisdag och onsdag) i skolans matsal. På internatet har du tillsammans med de andra internatboende tillgång till tvättmaskin och torktumlare samt kök.

Sista ansökningsdatum 7/8.

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

Skriftlig ansökan - Assistentlinjen

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Studietakt

Heltid, 100%, närundervisning

Gymnasienivå

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift den består av omkostnader för material och undervisningsmaterial. Du betalar även en avgift för måltider och andra deltagaraktiviteter.

Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Du ansvarar själv för att inhandla din kurslitteratur, där kurslitteratur finns.

Se mer info under Studerandeekonomi

Att bo och studera hos oss

Vadstena folkhögskola har ett internat där du som deltagare kan välja att bo. Här ingår det även frukost och lunch.

Antagning

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Antagningsvillkor

Du ska ha varit drogfri i minst ett år.

Du ska ha en personlig mognad och stabilitet.

Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Du bör inte finnas i misstanke/belastningsregistret.


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

 • Lämplighet för utbildningen.

 • Möjlighet att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Bedöms kunna ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.

 • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder samt möjligheten för skolan att kunna tillmötesgå eventuellt stödbehov.

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.

"Det har utvecklat mig på ett plan som jag inte trodde att det skulle göra. Jag har växt!" / Frida A, 2018-2019

"Det här året har gett mig väldigt mycket. Jag har utvecklats som person och jag har haft det väldigt roligt" / Frida L, 2018-2019

"Jag har fått kompetenshöjning, inte bara från mina lärare utan från mina klasskamrater också!" / Anneli, 2018-2019

Forumteater som verktyg på Assistentlinjen

Vi övar på riktigt genom att spela teater och lösa olika uppgifter i praktiken genom påhittade fallbeskrivningar och olika konstruerade situationer där deltagarna tilldelas olika roller.

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se