Allmän kurs med praktik i omsorg

Allmän kurs med praktik i omsorg

Grundskolenivå - svenska som andraspråk

En behörighetsgivande kurs på grundskolenivå för dig som bor i Östergötland och vill arbeta inom vård och omsorg!

Ämnen

Engelska

• Etik och bemötande

• Matematik

• Naturkunskap

• Pedagogiskt drama – vi tränar på ett roligt sätt det svenska språket och olika situationer man kan möta i sitt arbete

• Samhällsorientering – kultur, sociala frågor i det svenska samhället

• Svenska som andraspråk

Fördjupningsämnen inom vård och omsorg

Vårdkunskap: kroppens funktioner, vanliga sjukdomar, hälsa och friskvård, livskvalitet, åldrande, hygien, munvård, kost och måltid,

funktionsvariationer samt lyftteknik

• Vårdens organisationer

• Vård och omsorg i det svenska samhället

Praktik

Regelbunden praktik på omsorgsarbetsplats under fyra terminer. Praktiken syftar till att du ska få kunskaper inom yrkesområdet och träna på yrkets svenska fackspråk. Den kommun du tillhör ordnar praktikplats åt dig.

Efter avslutad kurs

Kursen är förberedande inför fortsatta studier på gymnasienivå inom folkhögskolan. Efter genomgången godkänd kurs får deltagaren ett kursintyg. Om läraren bedömer att språkkunskaperna är tillräckliga, finns det möjlighet att avlägga sfi-prov hos kommunen.

Förkunskaper

För dig som inte har svenska som modersmål behöver du SFI C eller motsvarande.

I samarbete med Vadstena kommun och Samordningsförbundet

Kursen sker i samarbete med Vadstena kommun och Samordningsförbundet

Ansökan stängd!

Vi ser helst att du ansöker digitalt via SchoolSoft för att underlätta vår hantering. I annat fall, använd länk nedan för att skriva ut en blankett.

ANSÖK HÄR - Allmän med praktik

Skriftlig ansökan - Allmän kurs med praktik

Studietakt

Heltid, 100%

Plats

Vadstena

Kurslängd

2 år

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Grundskolenivå

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Du får däremot betala för måltider och vissa andra kringkostnader såsom studiematerial.

Se mer info under Studerandeekonomi

Ansökan och antagningsprocess

För att söka kursen ska du bo i Östergötland och fylla minst 18 år det år du börjar på folkhögskolan. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria.

Vi antar till höstterminen. Efter att du har skickat in din ansökan med personbevis och kopior på intyg och betyg från tidigare studier kallas du till en intervju. Antagningen till kursen sker genom en individuell bedömning utifrån bland annat vilka vi tror klara den pedagogik och det arbetssätt som vi har på kursen.

Terminstider

Höstterminen: 2020-09-01 -- 2020-12-22

Vårterminen: 2021-01-11 -- 2021-06-04


Har du frågor och funderingar?

Kontakta

David Larsson, david.larsson@vadstenafolkhogskola.se, 070-877 93 73

Malin Kärrbrink, malin.karrbrink@vadstenafolkhogskola.se, 0707-23 17 41