Kriminalvårdarlinjen Fjärr

För dig med intresse av att arbeta inom Kriminalvården, Rättspsykiatri och SiS


Vill du arbeta inom Kriminalvården, Rättspsykiatri eller SiS?

Då är Kriminalvårdarlinjen utbildningen för dig!

Kriminalvårdarlinjen Fjärr är en ettårig utbildning för dig som är intresserad av att arbeta inom Kriminalvården eller andra slutna institutioner.

Kursen är en förberedande utbildning och ersätter inte den utbildning Kriminalvården erbjuder. Denna kurs garanterar inte en anställning inom kriminalvården eller andra verksamheter, men den förbättrar möjligheterna genom att du får ökade kunskaper inom olika relevanta områden. Utbildningen kompletterar Kriminalvårdens egen internutbildning och ger dig en bred bas inom det beteendevetenskapliga fältet.


Dina personliga egenskaper är viktiga. Kriminalvården söker dig som är trygg och stabil, har ett gott omdöme och självinsikt. Det är också viktigt att du har en god kommunikationsförmåga, kan samarbeta och har integritet.

Läs mer om hur det är att arbeta i Kriminalvården


Distansutbildning innebär fjärrstudier med närträffar

Studierna bedrivs som fjärrstudier, vilket innebär att du har lektioner under vardagarna vanligtvis från klockan 8.30 - 15.30, men du befinner dig inte på folkhögskolan. I kursen använder vi lärplattformen Google Classroom. Lektioner och grupparbeten genomförs i Google Meet och därför behöver du ha tillgång till en dator med webbkamera samt bra uppkoppling. Du behöver även ha ett headset med mikrofon.


Tre gånger per läsår är det obligatoriska närträffar på folkhögskolan. Se datum i högerspalten.

Kriminalvårdarlinjens kursmål

Att ge deltagaren grundkunskaper för att i sin blivande yrkesroll arbeta lösningsfokuserat och på ett socialt hållbart sätt där samspelet mellan individer står i centrum.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du att genomgå både teoretiskt och praktiskt lärande inom flera relevanta kunskapsområden till exempel;


Kriminologi och Kriminalvård

Avvikande beteende/kriminellt beteende; dess orsaker, omständigheter, samband och följder samt samhällets reaktioner på brott och brottsförebyggande arbete. Olika teorier bakom brottslighet och forskning kring kriminellt beteende. Juridisk kännedom.

Beteendevetenskap

Kunskap om olika samtalsmetoder och dess användning, tillämpa gruppdynamiska teorier på grupper och sammanhang. Vi lär oss om mänskligt beteende ur olika aspekter.


Psykologi

Människans utveckling från vagga till grav, olika psykologiska synsätt, olika utvecklingsavvikelser. Socialpsykologi tar upp interaktion mellan människor, socialisation och lyfter normer och det normala beteendets utgångspunkter.


Samsjuklighet, missbruk och trauma

Att få förståelse och bemöta personer med problemskapande beteende, riskbruk och beroende samt NPF diagnoser.


Hälsans pedagogik

Människors hälsa och olika former av hälsofrämjande arbete


Yrkesetik

Förutsättningar för yrkesetiskt tänkande och handlande, den etiska dimensionen i uppdraget på anstalt


Lågaffektivt bemötande

Anpassat bemötande med metoden Lågaffektivt bemötande, sociala färdigheter i socialt samspel


Antagningsvillkor

För att studera på folkhögskola ska du fylla minst 18 år det år studierna påbörjas.

Du ska ha slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande.

Du ska ha varit drogfri i minst ett år.

Du ska ha en personlig mognad och stabilitet.

Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Du bör inte finnas i misstanke/belastningsregistret.


Urvalskriterier

Hur väljer skolan vilka som får plats?

Bland de som söker till kursen gör vi ett urval bland de som uppfyller skolans gemensamma antagningskrav. På kursen tar skolan hänsyn till följande punkter i det urval som sker om vilka som får plats:

  • Lämplighet för utbildningen.

  • Möjlighet att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

  • Bedöms kunna ta det personliga ansvar som krävs för att utvecklas och studera tillsammans med andra.

  • Har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder samt möjligheten för skolan att kunna tillmötesgå eventuella stödbehov.

  • Intresse av att arbeta i Kriminalvården och bedömd anställningsbarhet.

En samlad helhetsbedömning av dessa kriterier ligger sedan till grund för antagning eller avslag.


Att studera hos oss

På Vadstena folkhögskola deltar deltagarna i kursövergripande verksamhet med inriktning på demokrati, kultur och bildning. Där ingår även utvecklingssamtal/ mentorssamtal med varje deltagare. Det finns också möjlighet för den som vill till studie- och yrkesvägledning. Skolans policy är att deltagarna skall vara drogfria och att de har varit drogfria minst ett år innan studierna påbörjas.


Här på Vadstena folkhögskola sätter vi stort värde på måltiden som samlingspunkt för ökad gemenskap. Lärande sker hela tiden och alla människor är på så vis med och bidrar till det. Det är en viktig del i folkbildningen! Det är därför inte möjligt att välja bort maten utan maten ingår i paketet då du väljer att studera hos oss. Vi satsar mycket på att erbjuda bra mat i en trevlig miljö som är lagad från grunden och av så mycket närodlade och svenska råvaror som möjligt.

Nästa kursstart: Augusti 2023

Ansökningsperiod:


Ansökan till kursstart hösttermin (augusti):

Öppnas sista veckan i november.

Sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökan och antagningsprocess

Här kan du läsa om ansökan- och antagningsprocessen

Studietakt

1 år, heltid, 100%, fjärrundervisning

Gymnasienivå

CSN

Du har rätt till studiemedel hos CSN.

Kursnivå: Gymnasienivå.

Info om CSN & folkhögskola-Klicka här!

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri och ger dig rätt till studiestöd från CSN. Som studerande på folkhögskolan betalar du en materialavgift den består av omkostnader för material och undervisningsmaterial. Du betalar även en avgift för måltider och andra deltagaraktiviteter som rör närträffarna.

Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Se mer info under Studerandeekonomi

Terminstider

2022-01-17 – 2022-06-10

2022-08-172022-12-20

2023-01-122023-06-07

Datum för närträffar

17-18 aug 2022

12-13 jan 2023

5 juni 2023

Att bo och studera hos oss

Bokning av rum i mån av plats hänvisas till vår onlinebokning. Vid frågor kring boendet kontakta Receptionen Vadstena folkhögskola

Foto: Copyright, Kriminalvården

"Jag tycker att det låter väldigt bra med en sådan här utbildning hos er. (...) Om man också får möjligheten att läsa in gymnasiekompetens och samtidigt läsa ämnen som passar för kriminalvårdsarbete skulle det verkligen möjliggöra för en framtida anställning och förhoppningsvis intresse för yrket. Sen passar grunderna även bra för flera andra arbeten med unga och vuxna med den här typen av behov. "

Foto: Copyright, Kriminalvården

Malin Isaksson, senior handläggare, HR-avdelningen, Kriminalvårdens huvudkontor

Har du frågor och funderingar?

Kontakta

Anna Maja Stenson, kursledare

Mobil: 076-797 05 01

anna-maja.stenson@vadstenafolkhogskola.se