Studerandeinformation

Studerandeinformation Distansstuderande

Uppdaterad 2020-06-11

Här har vi samlat information som är bra att ha för dig som studerar vid Vadstena folkhögskola. Spara detta häfte – det ska räcka hela läsåret! Informationen finns även på hemsidan.

Tveka inte att fråga om det är något du undrar över!


ADRESS

Skolans adress är Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 VADSTENA

ADRESSÄNDRING

Om du ändrar adress så kom ihåg att också ändra i Schoolsoft.

ALKOHOL OCH DROGER

Vi vill erbjuda en drogfri miljö och därför är all användning av alkohol och andra droger förbjuden på internatet och i skolans verksamhet.

AVDRAG VID FRÅNVARO

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg. Maximalt avdrag som medges är 70%.

Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg. Maximalt avdrag som medges är 70%.

BRANDSKYDD

I skolhusen och internatbyggnaderna finns utrymningsplaner uppsatta som visar vilka utrymningsvägar som skall användas vid brand samt var brandsläckare och brandknappar finns.

Om larmet går övriga tider måste lokalerna utrymmas så snart som möjligt, och du ska bege dig till någon av uppsamlingsplatserna, som finns angivna på utrymningsplanerna. Där ska du stanna tills Räddningstjänst eller annan personal säger att det är ok att gå in igen. Larmet i Internaten, matsalsbyggnaden, Empirevillan och Tornhuset är direktkopplat till SOS. Går larmet i Trefaldighetsgården måste du ringa 112 och larma.

Brandskyddsansvarig är Tom Dahlqvist, (se fastighetsgrupp) Ta kontakt med honom eller receptionen om du undrar över något.

EKONOMI

Clas Vårdstedt, 0143 15727 clas.vardstedt@vadstenafolkhogskola.se är ansvarig för faktureringen till studerande. Till honom vänder du dig med frågor om studerandeekonomi och dina fakturor. Har du svårt med att betala dina räkningar så ta alltid kontakt med Clas eller rektor för att få hjälp med att lägga upp en plan för betalning.

EMPIREVILLAN och SEKTION G och SEKTION H

Här bor våra kortkursdeltagare och övriga gäster som stannar en kortare tid på skolan.

EXPEDITION

Expeditionen är öppen måndag – torsdag kl. 10.00 – 15.00, lunchstängt kl. 11.30 – 12.10. Telefonen är stängd mellan 11.30 och 12.30. Marie Fallström är ansvarig för skolans administration och CSN-frågor. Marie är ledig på fredagar, men då finns oftast någon annan på plats som kan hjälpa dig. Telefon 0143-15700, info@vadstenafoklhogskola.se

FASTIGHETSGRUPPEN

Fastighetsgruppen städar och vårdar våra lokaler och utemiljön. I den jobbar Helga Averby, Tom Dahlqvist och Tina Claesson. Är det något som är trasigt eller problem i lokalerna så säg till om det i receptionen så åtgärdas det så fort som möjligt.

FRISKANMÄLAN

Har du varit sjuk, ska du också anmäla dig som frisk. I Schoolsoft blir du friskanmäld i och med att du inte registrerar någon mer frånvaro. Har du specialkost kontaktar du köket, 0143-15710 och talar om att du är tillbaka.

DU måste också kontakta Försäkringskassan www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45 och friskanmäla dig. Gäller dig som har CSN.

FÖRSÄKRING

Som studerande är du försäkrad, under skoltid och på väg till och från skolan. Ta kontakt med ekonomichef David Cederlöw expeditionen, 0143 15708, david.cederlow@vadstenafolkhogskola.se om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor.

INTERNET

Trådlöst wifi finns på hela skolan och internaten, lösenord finns anslaget i våra lokaler och boenderum.

INTYG

Efter avslutad kurs utfärdas intyg på att man deltagit i kursen och vad den innehållit. Den som inte har betalt sina räkningar från skolan får inte ut sitt intyg förrän skulden är betald.

IT PÅ SKOLAN

Vi jobbar med Google i vår undervisning och administration. Vi använder både Chromebooks och stationära PC-datorer. Clas Vårdstedt är it-ansvarig på skolan.

JOURTELEFON

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns personal på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 073–419 31 13. Du kommer då till Nokas, Linköping, uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala vakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla Nokas får du betala 625 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

KOPIERING

I den terminsavgift du betalar varje termin, ingår kopiering. För kopiering av större mängder kontakta expeditionen. Pris för kopior 1 krona för svartvit kopia och 2 kronor för färgkopia.

KURATOR

Skolans kurator finns till för dig som behöver samtal med någon. Han heter Jörgen Kalmendal, är på skolan i första hand på måndagar och tisdagar, och nås på telefon 070-2680886, eller via mejl jorgen.kalmendal@vadstenafolkhogskola.se

LEDIGHETSANSÖKAN

Behöver du ha ledigt från skolan ska du i god tid fylla i en ledighetsansökan och lämna till linjeansvarig eller din mentor, som beviljar ledighet. Ledighet mer än en vecka beviljas i samråd med rektor. Blankett för ledighetsansökan kan du få från linjeansvarig eller hämta i postfacken utanför expeditionen.

LOV och LEDIGHETER

Sportlov v.8 2021

Påsklov 6 – 9 april 2021

LÅSTAGG

Till låstaggen får du en personlig kod. Tappar du din tagg måste det genast anmälas till expeditionen. Förlorad tagg ersätts med 200 kr.

Om du vill att någon annan ska kunna låsa upp ditt rum, kan dennes tagg laddas med behörighet till ditt rum. Du kan få hjälp med din tagg i receptionen och på expeditionen.

LÄSÅR

Hösttermin 2020 19 augusti – 22 december 2020

Vårterminen 2021 11 januari - 4 juni 2021

POST

Post eller paket som kommer till dig läggs i linjens fack utanför expeditionen. Posten kan hämtas från kl. 13.00.

Post till lärare och annan personal kan läggas i deras fack som finns utanför expeditionen.

RECEPTION

Receptionen finns i entrén till matsalen. Receptionen är öppen vardagar kl. 8.00 – 16.00. Dit vänder du dig om du vill boka rum eller lokaler på skolan. Där arbetar Linda Engstrand tel. 0143-15704, linda.engstrand@vadstenafolkhogskola.se

REKTOR

Carina Boman är rektor, 0709–792857, carina.boman@vadstenafolkhogskola.se

Hon kan hjälpa dig med personliga frågor av olika slag, t.ex. om du inte kan betala dina räkningar och tar gärna emot synpunkter på skolans verksamhet och förslag om hur den kan förbättras och ändras.

RÖKNING

Rökning är endast tillåten på anvisad plats i parken. Rökning utanför entréer är inte tillåten.

SCHOOLSOFT

Vi använder oss av Schoolsoft som administrativt system på skolan. Du får en inloggning till Schoolsoft och instruktioner om hur du ska använda schoolsoft av din lärare.

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan närträffen börjar. Anmälan görs via Schoolsoft. Anmälan ska också göras till Försäkringskassan via www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45. Gäller dig som har CSN.

Om du har specialkost måste du också meddela till köket att du är sjuk, 0143-15710, kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

Du måste också friskanmäla dig. Se friskanmälan.

STUDERANDERÅD

Studeranderådet består av representanter från olika linjer. Studeranderådet har till uppgift att ta tillvara de studerandes frågor på skolan. Studeranderådet bestämmer själv sina arbetsformer och mötestider. För distanskurser upprättas ett digitalt rum där studeranderådets möten äger rum.

STUDERANDERÄTT

Här regleras de studerandes rättigheter som studerande vid folkhögskola i allmänhet och lokalt vid Vadstena folkhögskola. Kontakta rektor om du vill veta mer om vad som gäller.

STYRELSE

Skolans styrelse har ansvar för driften av skolan och förvaltningen av dess tillgångar. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger på ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut. Biskop Martin Modéus är ordförande i styrelsen. Rektor är ledamot i styrelsen.

SYV –STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING

Kontakta David Larsson om frågor som handlar om studie och yrkesvägledning.

David nås på telefon 070-8779373 eller mejl david.larsson@vadstenafolkhogskola.se

TERMINSAVGIFT

Vid första fakturan varje termin betalar du en terminsavgift. Avgiften går till kopiering, gemensamma aktiviteter, försäkring och allmän service.

TORNHUSET

I Tornhuset finns skolans expedition och undervisningslokaler.

TREFALDIGHETSGÅRDEN

I Trefaldighetsgården finns undervisningslokaler. Här har linjeansvarig på Mönsterkonstruktion, Tro och liv och Guide, samt kurator sina arbetsrum. I Trefaldighetsgården finns också Återbildningsbutiken och arbetsrum för återbruk. I Trefaldighetsgården finns det också en kyrka, lägenheter och en revisionsbyrå.

VADSTENA FÖRELÄSNINGSFÖRENING

Vadstena föreläsningsförening anordnar spännande föreläsningar åtta gånger per termin i Arken. Folkhögskolans studerande ungdomar och medarbetare deltar gratis i föreläsningarna, daglediga betalar halv entréavgift.

VADSTENA SÅNG OCH PIANOAKADEMI

Studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi hyr rum på sektion D och E. De äter också en del måltider på folkhögskolan.

VECKOBREV

Görs av rektor med information om innevarande vecka. Veckobrevet finns på hemsidan.