Studerandeinformation

Studerandeinformation

Uppdaterad 2022-01-13

A

ADRESS

Skolans adress är Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9, 592 30 VADSTENA

ADRESSÄNDRING

Ändrar du adress så kom ihåg att ändra i SchoolSoft.

ALKOHOL OCH DROGER

Vi vill erbjuda en drogfri miljö och därför är all användning av alkohol, droger och liknande substanser förbjudet på internatet och i skolans verksamhet. Läs skolans policy här

ARKEN

Skolans aula som ligger en trappa upp från reception och restaurang.

AVDRAG VID FRÅNVARO

Planerad frånvaro, som beviljats av lärare, kan utgöra grund för avdrag om två förutsättningar uppfylls: det ska röra sig om en sammanhängande period på minst en vecka och ska anmälas minst en vecka i förväg.

Sjukfrånvaro ger normalt sett inte rätt till avdrag på fakturan. Vid långvarig sjukdom kan dock undantag göras i samråd med rektor, under förutsättning att sjukanmälan gjorts och att det finns ett läkarintyg.

Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du kommer vara frånvarande, 0143 15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

B

BRANDSKYDD

I skolhusen och internatbyggnaderna finns utrymningsplaner uppsatta som visar vilka utrymningsvägar som skall användas vid brand samt var brandsläckare och brandknappar finns.

Om larmet går övriga tider måste lokalerna utrymmas så snart som möjligt, och du ska bege dig till någon av uppsamlingsplatserna, som finns angivna på utrymningsplanerna. Där ska du stanna tills Räddningstjänst eller annan personal säger att det är ok att gå in igen. Larmet i Internaten, matsalsbyggnaden, Empirevillan och Tornhuset är direktkopplat till SOS. Går larmet i Trefaldighetsgården måste du ringa 112 och larma.

Brandskyddsansvarig finns inom vår Fastighetsgrupp.

C

CHARLOTTENBORGS CENTRUM, MOTALA

Folkhögskolan har lokaler i Charlottenborgs centrum i Motala. Där har Fokus svenska språket och Parallellen sin undervisning. Folkhögskolan hyr lokaler i Charlottenborgskyrkan där Diagonalen har sin undervisning.

CSN

Har du frågor som rör skolan och CSN kontakta expeditionen för att få hjälp. Du hitta även mycket information på CSN's hemsida

D

DROGER OCH ALKOHOL

Vi vill erbjuda en drogfri miljö och därför är all användning av alkohol, droger och liknande substanser förbjudet på internatet och i skolans verksamhet. Läs skolans policy här

E

EKONOMI

nd dig till skolans expedition med frågor om studerandeekonomi och dina fakturor. Har du svårt med att betala dina räkningar så ta alltid kontakt med dem.

EXPEDITION

Expeditionen är öppen måndag – torsdag kl. 08.00– 15.00, lunchstängt kl. 11.45 – 12.30. Telefonen är stängd mellan 11.45 och 12.30.

F

FASTIGHETSGRUPPEN

Fastighetsgruppen städar och vårdar våra lokaler och utemiljön. Är det något som är trasigt eller problem i lokalerna maila till fastighet@vadstenafolkhogskola.se så åtgärdas det så fort som möjligt.

FRISKANMÄLAN

Har du varit sjuk, ska du också anmäla dig som frisk. I SchoolSoft blir du friskanmäld i och med att du inte registrerar någon mer frånvaro. Har du specialkost kontaktar du köket, 0143-15710 och talar om att du är tillbaka.

DU måste också kontakta Försäkringskassan www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45 och friskanmäla dig. Detta gäller dig som har CSN.


FRÅNVARO

Om du har högre frånvaro än 20%, riskerar du att bli avskild från dina studier. En intern konsekvenstrappa finns-

FÖRSÄKRING

Som studerande är du försäkrad, under skoltid och på väg till och från skolan. Ta kontakt med expeditionen om du vill ha hjälp med försäkringsfrågor. Du som bor på internatet behöver en egen hemförsäkring.

H

HUND- OCH HUSDJURSFÖRBUD

Det är inte tillåtet med hund- eller husdjur i skolans lokaler. Det enda undantaget gäller ledarhund.

I

INTERNAT

Skolans deltagare bor i sektionerna A-D. Ansvarig för internatet är personalen i receptionen. Du som bor på internatet får särskild information om vad som gäller där.

INTERNET

Trådlöst wifi finns på hela skolan och internaten, lösenord anslaget på internat och i våra lokaler.

INTYG

Efter avslutad kurs utfärdas intyg på att man deltagit i kursen och vad den innehållit. Studerande på allmän kurs kan få ett studieomdöme som avser samtliga ämnen och gäller undervisningen i sin helhet. Den som inte har betalt sina räkningar från skolan får inte ut sitt intyg förrän skulden är betald.

IT

Kontakta expeditionen med frågor om våra skrivare, datorer, säkerhet, lagring m.m.

J

JOURTELEFON

Om någonting av allvarligare art händer när det inte finns personal på skolan kan du ringa skolans jourtelefon, 073–419 31 13. Du kommer då till Avarn, Linköping, uppge att du ringer från Vadstena folkhögskola, Lasarettsgatan 9 så hjälper de dig att komma i kontakt med den lokala vakten.

Har du låst dig ute från ditt rum och behöver tillkalla vakten får du betala 700 kronor. Den avgiften kommer på din faktura.

K

KALENDER

Kalender för studerande finns i Schoolsoft.

KOPIERING

I den terminsavgift du betalar varje termin, ingår kopiering. För kopiering av större mängder kontakta expeditionen. Pris för kopior 1 krona för svartvit kopia och 2 kronor för färgkopia.

KURATOR

Skolans kurator finns till för dig som behöver samtal med någon. Hon heter Josephine Carlsson och nås på telefon 0760-21-18-37, eller via josephine.carlsson@vadstenafolkhogskola.se

L

LEDIGHETSANSÖKAN

Behöver du ha ledigt från skolan ska du i god tid fylla i en ledighetsansökan och lämna till linjeansvarig eller din mentor, som beviljar ledighet. Ledighet i mer än en vecka beviljas i samråd med rektor. Blankett för ledighetsansökan kan du få från linjeansvarig eller hämta i postfacken utanför expeditionen. Glöm inte att meddela köket att du ska vara borta om du har specialkost.

LÅSTAGG

Till låstaggen får du en personlig kod. Tappar du din tagg måste det genast anmälas till expeditionen eller receptionen. Förlorad tagg ersätts med 200 kr.

Om du som bor på internatet vill att någon annan ska kunna låsa upp ditt rum, kan dennes tagg laddas med behörighet till ditt rum. Du kan få hjälp med din tagg i receptionen och på expeditionen.

M

MOTION

Skolan erbjuder studerande möjlighet en gång per vecka simma i Vadstena simhall. Simkortet hämtas ut på skolans expedition. Det finns ett antal olika gym i staden där du kan köpa träningskort.

I Vadstena finns motionsspår och utegym vid Rismarken, där finns golfbana och möjlighet till olika aktiviteter. Man kan också ta fantastiska promenader runt Tycklinge.

MÅLTIDER

Alla studerande äter lunch i restaurangen. Lunchen serveras kl. 11.30 – 12.15. Husmor Kristin Olsson är ansvarig för måltiderna, till henne vänder du dig med frågor om kosten. Telefon 0143-15710, kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se

P

POST

Post eller paket som kommer till dig läggs i linjens fack utanför expeditionen. Posten kan hämtas från kl. 13.00.

Post till lärare och annan personal kan läggas i deras fack som finns utanför expeditionen.

R

RECEPTION

Receptionen finns i entrén till matsalen. Dit vänder du dig om du vill boka rum eller lokaler på skolan.

REKTOR

Carina Boman är rektor, 0709–792857, carina.boman@vadstenafolkhogskola.se

RÖKNING

Rökning är endast tillåten på anvisad plats i parken.

S

SCHOOLSOFT

Vi använder oss av Schoolsoft som administrativt system på skolan. Du får en inloggning till Schoolsoft och instruktioner om hur du ska använda Schoolsoft av din lärare.

SJUKANMÄLAN

Om du är sjuk och inte kan komma till skolan måste du anmäla det innan skoldagen börjar. Anmälan görs via Schoolsoft. Har du specialkost så måste du anmäla till köket att du är sjuk, 0143–15710 eller kristin.olsson@vadstenafolkhogskola.se Anmälan ska också göras till Försäkringskassan via www.forsakringskassan.se eller 0771-52 45. Detta gäller dig som har CSN. Du måste också friskanmäla dig. Se friskanmälan.

STUDIEDAGAR

När det är studiedag är det ingen undervisning. Det serveras heller inte någon mat i matsalen. Om du skulle vilja äta en studiedag så finns det möjlighet att äta om du anmäler det till husmor. De måltiderna kommer sedan på din faktura.

STUDERANDERÅD

Studeranderådet består av representanter från olika linjer. Studeranderådet har till uppgift att ta tillvara de studerandes frågor på skolan. Studeranderådet bestämmer själv sina arbetsformer och mötestider.

STUDERANDERÄTT

Här regleras de studerandes rättigheter som studerande vid folkhögskola i allmänhet och lokalt vid Vadstena folkhögskola. Kontakta rektor om du vill veta mer om vad som gäller.

STYRELSE

Skolans styrelse har ansvar för driften av skolan och förvaltningen av dess tillgångar. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger på ett år. Styrelsen har ett arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden till styrelsen och verkställa dess beslut. Rektor är ledamot i styrelsen.

SYV –STUDIE OCH YRKESVÄGLEDNING

Kontakta David Larsson om frågor som handlar om studie och yrkesvägledning.

David nås på telefon 070-8779373 eller mejl david.larsson@vadstenafolkhogskola.se

V

VADSTENA SÅNG OCH PIANOAKADEMI

Studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi har möjlighet att bo på skolans internat samt äta måltider på folkhögskolan.