Nyhetsbrev

Information vecka 4 - 2020


Måndag 20 januari

08.00 pilgrimsmässa i Klosterkyrkan

Tisdag 21 januari

Hantverk är på studieresa denna dag

08.00 pilgrimsmässa i Klosterkyrkan

Onsdag 22 januari

08.00 Mässa i Klosterkyrkan

20.00 ”Jympa” i Katarinaskolans jympasal. Ansvarig: David på hantverk, 0727 22 00 36

Torsdag 23 januari

8.00 pilgrimsmässa i Klosterkyrkan

12.30 Bildningsresan i Haydn, Trefaldighetsgården. Empiren 1 ansvarar för denna gång och har bjudit

in Peter Borring, ordförande i LRF Östergötland. Han kommer att föreläsa om Livsmedelstillverkan miljö – klimat.

Fredag 24 januari

08.00 pilgrimsmässa i Klosterkyrkan

14.00 Distanskurserna Guide och Mönsterkonstruktion kommer till närträff. Guide håller till i Vadstenasalen och Mönsterkonstruktion i textils lokaler. Närträffen avslutas på eftermiddagen söndag 26 januari.

Måndag 27 januari

08.00 pilgrimsmässa i Klosterkyrkan

Tisdag 28 januari

8.00 Pilgrimsmässa i klosterkyrkan

Onsdag 29 januari

8.00 Mässa i Klosterkyrkan


Övrig info

  1. Studranderådet har haft sitt första möte för terminen. Ny ordförande blir Gustav på allmän och vice ordförande blir Jonathan på hantverk.
  2. Skolan har hyrt jympasal en gång per vecka, onsdagar kl. 20-21 i Katarinaskolan. David på hantverk har ansvar för taggen så att man kommer in där.
  3. Studeranderådet kommer att mötas varannan vecka, ojämn vecka, kl. 15.30 i Vadstenasalen.