Lokaler & Internat

Charmiga hus vid Vätterns strand

När Du går runt på folkhögskolans område kommer Du att känna historiens vingslag och det är inte svårt att förstå att Vadstena kallas Sveriges kulturhuvudstad. Flera av husen vid Vätterns strand är från medeltiden och här står ett av Sveriges allra äldsta profana hus, byggt redan på 1200-talet. Klosterkyrkan, en gammal klenod från 1400-talet, uppfördes enligt den heliga Birgittas anvisningar. Folkhögskolan är belägen i gamla Birgittinerklostrets aplagård.

Numera stoltserar parken med en rikedom av olika trädslag men de medeltida murarna omringar fortfarande våra byggnader och skapar en helande och rofylld atmosfär. I alla skolans lokaler har Du omedelbar närhet till Vätterns vågor och livet på folkhögskolan ackompanjeras av undersköna solnedgångar, rasande stormar, glittrande vågplask och gnistrande isskulpturer.

Skolan bildades 1945 och började i det som idag är Restaurang Munkklostret. Då fanns en folkbildningstanke och man vände sig till ungdomar på landsbygden. Många bodde inackorderade på stan.

På sommaren var skolan tvungen att packa ihop hela sin verksamhet och flytta ut ur lokalerna då ägaren bedrev STF vandrarhem varje sommar. Detta blev i längden ohållbart för skolan.

1961 fick skolan ett hyreskontrakt på Tornhuset (byggt 1869). Tornhuset var tidigare kök för Birgittas sjukhus. Det gick en räls genom stan där maten fraktades ut till bl.a. Asylen Tornhuset var även panncentral och vattentorn. Innan skolan flyttade in 1962 totalrenoverades hela huset.

Matsalsbyggnaden

inrymmer skolans gemytliga matsal, kök, sällskapsrum och skolans samlingssal Arken. Matsalen ritades av Nils Tesch, en av landets största arkitekter och stod klart 1971

Internatet

har 45 boenderum som är ca 14kvm. Nio rum bildar en boendesektion. Internatet har trådlöst internet och brandskydd genom sprinklersystem.

I rummen finns säng (90 cm bred), skrivbord med hurts, stol, mindre bokhylla och garderob. Gemensamt har du har tillgång till tvättmaskin och torktumlare samt kök, (porslin, kastruller etc. finns). När du flyttar in på Internatet behöver du ta med kudde, lakan, (täcke finns), handdukar, matta, gardiner och personliga saker som du vill smycka ditt rum med. Fönstret har måtten 162 cm högt + 80 till golv samt 130 cm brett.

Internatet stod klart 1971 och ritades av Nils Tesch, en av landets största arkitekter.

Tornhuset

är ett gammalt vattentorn från 1800-talet och inrymmer expedition och lektionssalar.

Tornhuset var från början ett vattentorn. I slutet av 1800-talet byggdes det till med lokaler avsedda för mentalsjukhusets kök. Maten som lagades där forslades sen ut till sjukhusets olika avdelningar i staden med hjälp av häst och en vagn som rullade på räls genom staden. Folkhumorn hittade genast på namnet ”Dramaten” för ekipaget! 1962 flyttade folkhögskolan in i detta hus som blev skolans första alldeles egna lokaler.

Trefaldighetsgården

inrymmer lektionssalar. Byggnaden har fått sitt namn efter den kyrka som som finns i fastigheten, Trefaldighetskyrkan. Huset har en lång och intressant historia som hospital med egen församling och kyrka. Den nuvarande kyrkan härrör från mitten av 1800-talet.

1702 uppfördes ett antal byggnader i trä på den plats där Trefaldighetsgården står idag. Redan i mitten av 1700-talet var byggnaderna i så dåligt skick att de måste ersättas av stenhus. Gården är uppförd med två längor och en mellanliggande kyrka. I dessa lokaler satt den legendariska ”Predikare-Lena” inspärrad 1808-1828. 1860 byggdes huset om igen och kyrkan flyttades upp en våning. Anläggningen har sedan hört till Birgittas sjukhus till 1977 då folkhögskolan fick disponera byggnaden. 1988 köptes den in av skolan och används av textil- och hantverkslinjen. Januari 2017 såldes Trefaldighetsgården och skolan blev hyresgäster i byggnaden.

Trefaldighetskyrkan

och ett antal byggnader uppfördes 1702 i trä på den plats där Trefaldighetsgården står idag. Där byggdes också en kyrka som kallades för "Fattigkyrkan". Redan i mitten av 1700-talet var byggnaderna i så dåligt skick att de måste ersättas av stenhus. Då byggdes Trefaldighetskyrkan i dess första utseende. Kyrkan invigdes med pompa och ståt 1750. Biskopen och landshövdingen var på plats och kanoner avfyrades på innergården. Kyrkan låg då på bottenvåningen där Haydensalen är idag.

Sin nuvarande utformning fick Trefaldighetsgården vid en ombyygnad 1859-1861. Då revs den gamla kyrkan, flyglarna påbyggdes till två våningar och förlängdes till nuvarande storlek samt förenades i en fondbyggnad inrymmande kyrkan på övervåningen.

Empirevillan

är från 1840-talet. I huset finns 13 enkel- eller dubbelrum, sällskapsrum och konferenslokal med grupprum.

Byggnaden uppfördes c:a 1840 som konvalescenthem för hospitalet. När det på 1860-talet skedde en könsuppdelning av patienterna på hospitalet omvandlades byggnaden till kvinnoavdelning, ” Första klassen kvinns”, d v s kvinnliga patienter som hade det så väl ställt att de kunde betala för sin vistelse. (Samtidigt skedde en ombyggnad av de två flygelbyggnaderna vid Dahlströmska gården på andra sidan Lastköpingsgatan (nuvarande Rum och frukost) så att de blev ”Första klassen mans”.) Empirvillan ligger vackert i folkhögskolans park och används idag som lokal för konferenser och som vandrarhem.