Under pågående pandemi Covid-19

TÄPPT I NÄSAN ?

FÖRKYLD ?

HOSTA ?

FEBER ?


Om något av detta stämmer in på dig ber vi dig att omgående:

  • Du som är hemma minst en sammanhängade vecka pga. Covid19-symtom ska meddela detta via mail till Kicki oavsett om du har specialkost eller inte. Detta för att underlätta matlagning och ha rätt till avdrag vilket i så fall regleras på terminsfaktura 4 för HT20. Friskanmäl dig till Kicki. I händelse av fortsatt pandemi under VT21 gäller samma sak och eventuella avdrag regleras då på terminsfaktura 4 för VT21. Man kan inte anmäla sjukfrånvaro i efterhand utan det måste meddelas när sjukdomen börjar. Köket fixar gärna matlådor för avhämtning enligt överenskommelse med Kicki.


  • Sjukanmäla dig via SchoolSoft och till Försäkringskassan om du studerar på Vadstena folkhögskola.

  • Hålla dig isolerad så långt det är möjligt. Undvik kontakt med andra

  • Uppsöka Vårdcentralen för att testa dig för Covid-19

  • Om du bor på internatet. Be andra att hämta lunchlåda i skolrestaurangen och/eller handla åt dig

  • Om du bor på internatet. Stanna på ditt rum om du inte behöver laga mat eller diska

  • Om du bor på internatet. Laga mat och diska när ingen annan gör det

  • Tvätta dig lika noga som tidigare

  • Upplys din linjeledare om du har fått diagnosen Covid-19


Vi vidtar fortsatta försiktighetsåtgärder i form av att hålla restaurangen stängd. Skolan kommer fortsättningsvis bedriva de flesta studier med undantag för praktiska moment inom textil och hantverk. Vi planerar för att återigen öppna skolan för närundervisning den 1 mars. Nya beslut kan komma att fattas med kort varsel pga rådande läge i länet.

Vi följer fortsatt utvecklingen och agerar i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och direktiv.

/ Carina Boman, rektor